2018-08-22Informacja prasowa

Zawsze idealny kształt bel. Fendt Rotana:
nowa generacja pras zwijających.

Wraz z modelem Fendt Rotana wprowadzona zostaje nowa generacja pras zwijających. W przyszłości model ten zastąpi prasy Fendt 1125 F, 2125 F i 2125 F ProFi i będzie stanowić uzupełnienie gamy zmiennokomorowych pras Fendt 4160 V i Fendt 4180 V. Firma Fendt zaprezentowała podczas Dnia Pola w Wadenbrunn nową serię składającą się z prasy stałokomorowej Rotana 130 F oraz pras/owijarek Rotana 130 F Combi i Rotana 160 V Combi.

2018-08-22Informacja prasowa

Zawsze idealny kształt bel. Fendt Rotana:
nowa generacja pras zwijających.

Wraz z modelem Fendt Rotana wprowadzona zostaje nowa generacja pras zwijających. W przyszłości model ten zastąpi prasy Fendt 1125 F, 2125 F i 2125 F ProFi i będzie stanowić uzupełnienie gamy zmiennokomorowych pras Fendt 4160 V i Fendt 4180 V. Firma Fendt zaprezentowała podczas Dnia Pola w Wadenbrunn nową serię składającą się z prasy stałokomorowej Rotana 130 F oraz pras/owijarek Rotana 130 F Combi i Rotana 160 V Combi.

Innowacyjna technologia prasowania: najważniejsze funkcje nowej serii Fendt Rotana

Technologia zapewniająca trwałość

Aby utrzymać zużycie na jak najniższym poziomie, wszystkie modele Rotana zostały wyposażone w koło łańcuchowe z wolnym biegiem, które może się obracać w zakresie 360 stopni. Jeśli podczas prasowania dojdzie do nagłego zablokowania, koło łańcuchowe będzie się nadal obracać, umożliwiając wytracenie prędkości beli i jej zwolnienie. W przypadku zablokowania nowa funkcja wolnego biegu chroni wszystkie podzespoły komory i napędu przed dodatkowym zużyciem.

Nowa konstrukcja napędu Fendt Rotana zapewnia dłuższą żywotność i lepsze przenoszenie mocy z przekładni na rolki dociskowe. Główny napęd został podzielony na dwa łańcuchy. Zapewnia to bardziej równomierne rozdzielanie mocy, a także jeszcze lepszą ochronę napędu przed ścieraniem.

Odpowiednia gęstość beli

W przypadku wszystkich nowych modeli stałokomorowych Fendt Rotana zmieniono układ rolek dociskowych oraz zmniejszono średnicę otworu wlotowego komory. Zmieniony układ rolek zapewnia bezpieczny obrót oraz jeszcze większą gęstość bel, a także większy przepływ materiału. Dodatkowo zainstalowano czujnik, którego zadaniem jest monitorowanie równomierności gęstości beli. Od ostatnich 30 procent procesu belowania wskaźnik na terminalu pomaga kierowcy uzyskać spójny kształt beli. Dzięki temu kierowca widzi, jak najlepiej jechać po pokosie — czy powinien skręcić nieco w prawo lub w lewo.

Czysta sprawa

Aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń między łańcuchami, wszystkie modele Fendt Rotana są wyposażone w zgarniacz do łożysk tocznych. Gumowa mata pomiędzy rotorem a wiązarką dodatkowo zapobiega wzbijaniu się pyłu i zanieczyszczeń. Dzięki temu wiązarka pozostaje czysta.

Nowa konstrukcja, nowe możliwości obsługi

W przypadku nowej generacji pras zwijających zmodernizowano również ich konstrukcję. W szczególności panele drzwi bocznych zostały zmodernizowane pod kątem wizualnym i funkcjonalnym. Dzięki możliwości złożenia obu bocznych paneli dostęp do wnętrza maszyny Fendt Rotana jest jeszcze łatwiejszy.

Ponadto prasą zwijającą Fendt można teraz opcjonalnie sterować za pomocą magistrali ISOBUS, a także za pomocą terminali obsługowych E-Link Control oraz E-Link Pro.

Przegląd najważniejszych funkcji:

 • Koło łańcuchowe z wolnym biegiem obracające się w zakresie 360 stopni
 • Nowa koncepcja delikatnego napędu
 • Wyższa gęstość beli dzięki dopasowanemu układowi rolek dociskowych
 • Zgarniacz do łożysk tocznych, gumowa mata pomiędzy rotorem a wiązarką
 • Innowacyjny czujnik do pomiaru gęstości
 • Ulepszone panele boczne
 • Opcjonalne sterowanie za pomocą magistrali ISOBUS

Belowanie i owijanie: nowe maszyny kombinowane Fendt Rotana

Przemyślany układ przenoszenia zastosowany w modelach Rotana zapewnia bezpieczne przenoszenie bel z komory prasowania na stół do owijania bel. Ruchome ramię transportowe przenosi belę bezpośrednio na niżej położony stół. Aby zapobiec zsuwaniu się beli na pochyłościach i zapewnić jej bezpieczniejsze przenoszenie, rampę do przenoszenia bel wyposażono dodatkowo w ruchome elementy boczne. Ponadto do 8 stopni zmniejszono kąt nachylenia komory głównej, aby dodatkowo zwiększyć stabilność na pochyłościach i przepustowość kombinowanych maszyn.

Duża elastyczność owijania

Maszyna kombinowana zapewnia klientowi dużą elastyczność: bele mogą być owijane lub układane bez owijania, np. w przypadku belowania słomy. Stół do owijania bel jest wyposażony w dwie boczne rolki wsporcze po lewej i prawej stronie, które gwarantują niezmienność pozycji beli podczas owijania.

Aby uzyskać większą elastyczność podczas owijania, wszystkie maszyny kombinowane Rotana zostały standardowo wyposażone w układ wstępnego napinania folii. Do wyboru są trzy różne wartości napinania, w zależności od rodzaju i jakości folii. Istnieje możliwość zmiany siły napinania w zakresie 55, 70 lub 90 procent.

Fendt Rotana 160 V.
Fendt Rotana 130 F.

Łatwy i bezpieczny transport

Aby chronić bele i folię również podczas transportu, można wybrać jeden z dwóch wariantów układania bel. Pierwszy wariant umożliwia ostrożne umieszczanie bel na podłożu z wykorzystaniem mat do bel. Drugi wariant umożliwia odkładanie bel po stronie czołowej.

Wszystko w zasięgu wzroku

Również w przypadku kombinacji pras/owijarek istnieje możliwość pracy z wykorzystaniem cenionych systemów obsługowych, aby łatwo móc kontrolować i monitorować wszystkie procesy. Istnieje możliwość obsługi zarówno z wykorzystaniem systemu E-Link Pro, jak i ISOBUS. Dodatkowy panel sterowania umożliwia również obsługę ręczną.

Przegląd wszystkich najważniejszych funkcji:

 • Niski kąt nachylenia komory głównej
 • Przemyślany układ przenoszenia bel z ramieniem transportowym
 • Zabezpieczenie antypoślizgowe bel w postaci dodatkowych rolek wsporczych i elementów bocznych
 • Trzy ustawienia napinania folii
 • Elastyczność podczas transportowania bel
 • Opcjonalny system obsługowy ISOBUS oraz E-Link Pro
 • Ochrona podłoża dzięki jednej szerokiej oponie zamiast dwóch

Owijarka Fendt Rollector 130

Oprócz nowej serii Fendt Rotana, dostępna jest również owijarka Fendt Rollector 130. Współpracuje ona zarówno z prasami stałokomorowymi, jak i zmiennokomorowymi o średnicy od 0,90 m do 1,30 m.

Materiały prasowe do pobrania