2021-07-13Informacja prasowa

Przyczepy samozbierające kombi Fendt Tigo VR - Wszechstronne i kompaktowe

Obie przyczepy samozbierające kombi Fendt Tigo PR i Fendt Tigo XR znajdują z powodzeniem zastosowanie w gospodarstwach rolnych na użytkach zielonych i w firmach świadczących usługi rolnicze na terenie całej Europy. Poprzez wprowadzenie modelu Fendt Tigo VR firma Fendt rozszerza swój asortyment przyczep samozbierających kombi. Dzięki systemowi TIM i układowi Fendt Stability Control Fendt Tigo VR oferuje wiele inteligentnych rozwiązań przy zachowaniu kompaktowych wymiarów cechujących model Fendt Tigo PR.

2021-07-13Informacja prasowa

Przyczepy samozbierające kombi Fendt Tigo VR - Wszechstronne i kompaktowe

Obie przyczepy samozbierające kombi Fendt Tigo PR i Fendt Tigo XR znajdują z powodzeniem zastosowanie w gospodarstwach rolnych na użytkach zielonych i w firmach świadczących usługi rolnicze na terenie całej Europy. Poprzez wprowadzenie modelu Fendt Tigo VR firma Fendt rozszerza swój asortyment przyczep samozbierających kombi. Dzięki systemowi TIM i układowi Fendt Stability Control Fendt Tigo VR oferuje wiele inteligentnych rozwiązań przy zachowaniu kompaktowych wymiarów cechujących model Fendt Tigo PR.

Seria Fendt Tigo VR obejmuje dwa modele: Fendt Tigo 65 VR o pojemności załadunkowej 38 m³ oraz Fendt Tigo 75 VR o pojemności załadunkowej 44 m³ (wartości wg DIN). Teoretyczną długość cięcia noży wynosi 37 mm, natomiast ich kształt zapewnia długie i ciągłe cięcie. Obie maszyny są standardowo wyposażone w wielofunkcyjną ścianę czołową z układem VarioFill. Seria Fendt Tigo VR jest dostępna z szeroką gamą różnych opcji ogumienia. Na życzenie dostępne są również specjalne podwozia.

Wydajność pokosu

Dzięki szerokości roboczej podbieracza wynoszącej 2 m (wartość wg DIN) model Fendt Tigo spełnia wymogi dużych gospodarstw rolnych, które stawiają na własną mechanizację. Dzięki większej szerokości zbierana jest większa ilość materiału i maszynie łatwiej jest wejść w pokos. Szeroki podbieracz zapewnia dużą powierzchnię zbierania nawet podczas pokonywania zakrętów. Napęd hydrauliczny gwarantuje natomiast większą elastyczność. Rozwiązanie to umożliwia bezstopniową regulację prędkości podbieracza w zakresie od 70 do 150 obr./min w zależności od rodzaju upraw i warunków zbiorów.

Działanie głównego układu napędowego jest zabezpieczone momentem 2 500 Nm. Opcjonalnie model Fendt Tigo VR jest również dostępny z dwoma lub trzema walcami dozującymi. W ten sposób proces rozładunku przebiega sprawnie, a przyczepa szybciej powraca na drogę wiodącą na pole.

Elastycznie i ostro - w każdej chwili

Klienci mają też możliwość zakupu ostrzałki do noży FlexSharp znanej już modeli Fendt Tigo XR, a teraz dostępnej również w nowym modelu Fendt Tigo VR. Ostrzałka FlexSharp umożliwia bezpośrednie ostrzenie noży w samej przyczepie samozbierającej, dzięki czemu nie zachodzi konieczność ich pojedynczego demontażu i ostrzenia ręcznego. Dzięki elastycznemu układowi otworów w wózku ostrzałki i jego niezależności od przyczepy samozbierającej, a urządzenie może być wykorzystywane do noży różnych maszyn z parku przyczep załadowczych klienta, jak również do ostrzenia noży pras do formowania do bel okrągłych i kwadratowych.

Opcjonalnie klienci mogą teraz otrzymać drugi zestaw noży oraz odpowiedni uchwyt, który jest fabrycznie montowany na belce zespołu tnącego. Oznacza to, że w razie konieczności noże mogą być wymieniane bezpośrednio na miejscu, co przekłada się na skrócenie czasu przestojów.

Stabilność nawet na zboczach

Opcjonalny automatyczny układ poziomowania Fendt Stability Control zapewnia bezpieczną pracę na zboczach i stabilne trzymanie się drogi. Układ poziomowania zapewnia zawsze pełny skok sprężyny niezależnie od stanu obciążenia i przeciwdziała kołysaniu. Oznacza to, że podczas zbiorów załadunek jest równomierny i wykorzystywana jest pełna pojemność przyczepy Fendt Tigo.

Wszechstronność zastosowań

Po zakończeniu zbiorów na użytkach zielonych przyczepa Fendt Tigo VR może być również wykorzystywana do transportu innych produktów. Maszyny bez walców dozujących można teraz zamawiać z rewersem przenośnika podłogowego. W ten sposób można optymalnie wykorzystać przestrzeń załadunkową przy transporcie na przykład bel kwadratowych - poprzez ich stopniowe przesuwanie.

Przyczepa samozbierająca steruje ciągnikiem

Całkowicie zautomatyzowana kontrola przepustowości może być teraz przeprowadzana w przyczepach Fendt Tigo VR przy pomocy systemu TIM (Tractor Implement Management). Przyczepa samozbierająca kombi reguluje prędkość jazdy ciągnika w zależności od obciążenia podbieracza i jego prędkości obrotowej. Oznacza to, że podczas procesu napełniania prędkość jazdy ciągnika ulega automatycznemu zmniejszeniu, gdy objętość pokosu jest duża, bądź automatycznemu zwiększeniu, gdy objętość pokosu jest niewielka. Przyczepa samozbierająca kombi Fendt Tigo VR samodzielnie reguluje i optymalizuje swoje działanie, dzięki czemu zawsze pracuje wydajnie. Ten inteligentny system pomocniczy w znacznym stopniu odciąża kierowcę i pozwala mu się w pełni skupić na monitorowaniu procesu załadunku.

Materiały prasowe do pobrania