2021-07-13Informacja prasowa

Jedno jest pewne: FendtONE - nowa generacja ciągników Fendt 500, 900 i 1000 Vario

Krótkie okresy zbiorów, zmieniające się warunki klimatyczne i ograniczenia prawne stawiają przed rolnikami na całym świecie, a tym samym przed techniką rolniczą, coraz wyższe wymagania. Nowa, zorientowana na przyszłość, koncepcja obsługi FendtONE oferuje proste rozwiązania, dzięki którym łatwiej jest sprostać tymże wymaganiom. System FendtONE jest obecnie wdrażany w trzech nowych generacjach ciągników Fendt serii 500, 900 i 1000 Vario. Oprócz funkcji Smart Farming w seriach tych wprowadzono dalsze innowacje techniczne, takie jak opcjonalny, samoczyszczący filtr powietrza w dużych ciągnikach oraz udoskonalenia w zakresie stosowania ładowaczy czołowych w ciągniku Fendt 500 Vario.

2021-07-13Informacja prasowa

Jedno jest pewne: FendtONE - nowa generacja ciągników Fendt 500, 900 i 1000 Vario

Krótkie okresy zbiorów, zmieniające się warunki klimatyczne i ograniczenia prawne stawiają przed rolnikami na całym świecie, a tym samym przed techniką rolniczą, coraz wyższe wymagania. Nowa, zorientowana na przyszłość, koncepcja obsługi FendtONE oferuje proste rozwiązania, dzięki którym łatwiej jest sprostać tymże wymaganiom. System FendtONE jest obecnie wdrażany w trzech nowych generacjach ciągników Fendt serii 500, 900 i 1000 Vario. Oprócz funkcji Smart Farming w seriach tych wprowadzono dalsze innowacje techniczne, takie jak opcjonalny, samoczyszczący filtr powietrza w dużych ciągnikach oraz udoskonalenia w zakresie stosowania ładowaczy czołowych w ciągniku Fendt 500 Vario.

FendtONE wspiera wyzwania stawiane przed rolnictwem

Mężczyzna siedzący przy biurku, przed aplikacją internetową FendtONE, w tle ciągniki Fendt

Wymogi prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji nieustannie rosną, podobnie jak wymogi dotyczące zrównoważonego rolnictwa lub presja cenowa na produkty rolne. Przekłada się to również na zwiększenie presji na rolników i usługodawców na całym świecie, aby produkowali ekonomicznie, a więc wydajnie. Podstawę sukcesu ekonomicznego przedsiębiorstwa stanowi dogłębna znajomość własnych danych operacyjnych. Wskaźniki te są również istotne dla wykazania zrównoważonego zarządzania.

Inne wyzwania to zwiększające się odległości między gospodarstwem a polem, rosnąca liczba pól w gospodarstwach oraz konieczność korzystania - podczas spiętrzenia prac - z usług pracowników sezonowych niekoniecznie znających teren. Czynniki te komplikują organizację i harmonogram prac w gospodarstwach rolnych. Skrupulatne planowanie i przygotowanie oferuje zatem ogromny potencjał dla zwiększenia efektywności wykonywania prac.

Mężczyzna patrzy na IPada, a w tle widać ciągnik Fendt
Mężczyzna siedzący w Fendt 724 Vario, patrzący na terminal FendtONE i jadący przez pole

FendtONE - Maszyna i biuro stają się jednym

Właśnie na takie wyzwania odpowiada FendtONE: Dzięki platformie cyfrowej FendtONE offboard firma Fendt oferuje system, dzięki któremu kierownicy pracujący w gospodarstwach rolnych mogą zarządzać danymi maszyn i danymi agronomicznymi oraz mieć je pod stałą kontrolą. Oddelegowanie konkretnego personelu do poszczególnych zadań, wykorzystanie maszyn oraz zadania można lepiej zaplanować, zorganizować i udokumentować, oszczędzając przy tym cenny czas pracy w terenie. Jeżeli na przykład na pojeździe są już dostępne granice pól oraz tory prowadzenia w odpowiednim formacie, można wykorzystać pełną wydajność maszyny już od pierwszej minuty pracy.

Równocześnie stanowisko operatora FendtONE onboard oferuje liczne rozwiązania zwiększające wydajność maszyny. Funkcje Smart Farming, takie jak prowadzenie równoległe czy też kontrola sekcji lub optymalne połączenie cięgnik - maszyna, na dłuższą metę przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa i środków eksploatacyjnych, oszczędzają czas i odciążają kierowcę.

Prowadzenie dokumentacji łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Dwóch rolników sprawdza dane ciągnika Fendt Rogator 300, który stoi za nimi, na iPadzie w FendtONE.

Przy stosowaniu rozsiewacza nawozów lub wozu asenizacyjnego należy dokładnie rejestrować i śledzić ilość stosowanych nawozów. Można to łatwo uczynić za pomocą dokumentacji związanej z pracą, dzięki zainstalowanemu w maszynie programowi Fendt Task Doc. W wariancie wyposażenia Profi+ program Fendt Task Doc oferowany jest w standardzie. W systemie FendtONE offboard zlecenie jest planowane i przesyłane do maszyny za pośrednictwem komunikacji mobilnej. Podczas wykonywania pracy Fendt Task Doc onboard rejestruje dane agronomiczne, takie jak na przykład rzeczywista dawka nawozu. Po zakończeniu pracy w systemie FendtONE offboard udostępniany jest raport z wykonania zlecenia Stanowi to podstawę do udokumentowania zrównoważonego stosowania substancji odżywczych. Kompleksowa dokumentacja dodatkowo wspiera zgodność z normami w przemyśle spożywczym.

Widok z kabiny ciągnika Fendt 1000 Vario z terminalem FendtONE

Podczas prac polowych nowy system obsługi FendtONE onboard znacznie ułatwia pracę. Na 12-calowym terminalu w podłokietniku i na opcjonalnym 12-calowym terminalu montowanym pod sufitem kierowca może dostosować wyświetlane informacje. Na przykład na12-calowym terminalu w podłokietniku może być wyświetlana mapa aplikacji do użytku z systemem Fendt Variable Rate Control, podczas gdy na terminalu pod sufitem wyświetlane są funkcje obsługiwane przez ISOBUS. Kierowca przez cały czas ma w zasięgu wzroku wszystkie istotne funkcje. Dzięki systemowi Fendt Variable Rate Control nasiona, nawozy lub środki ochrony roślin są stosowane wydajnie i zgodnie z wymaganiami, co przekłada się na oszczędność zasobów i ochronę środowiska.

Wydajne zespoły i efektywna praca z TIM

FendtONE sprawia, że obsługa złożonych zespołów jest jeszcze łatwiejsza. Za pomocą wielofunkcyjnego joysticka można sterować zarówno funkcjami ciągnika, jak i tymi obsługiwanymi przez ISOBUS. Uzupełnieniem tego rozwiązania jest opracowany całkiem od nowa joystick 3L. Można do niego dowolnie przypisać nawet 27 funkcji obsługiwanych przez ISOBUS na trzech poziomach. Joystick 3L może być wykorzystywany do sterowania złożonymi maszynami sterowanymi za pomocą ISOBUS. Nie są wymagane zewnętrzne joysticki, jeżeli podłączone narzędzie obsługuje standard AUX-N.

Graficzny system TIM umożliwiający dostosowanie prędkości do wymagań upraw.

Innym inteligentnym rozwiązaniem służącym do optymalizacji wydajności zespołów ciągnik-maszyna jest TIM (Tractor Implement Management). Z pomocą systemu TIM ciągnik doskonale dostosowuje się do wymagań narzędzia i zwiększa wydajność zespołu. W połączeniu z narzędziem obsługującym technologię TIM, takim jak samozbierająca przyczepa Fendt Tigo XR, narzędzie steruje określonymi funkcjami ciągnika, takimi jak prędkość jazdy, aby zoptymalizować proces zbioru pasz w zależności od warunków zbioru. W przypadku dużej ilości zbieranego materiału prędkość jazdy ciągnika jest automatycznie zmniejszana, a następnie zwiększana przy jego mniejszej ilości. Dzięki temu podbieracz zawsze pracuje optymalnie, zespół jest zawsze maksymalnie wykorzystany, natomiast kierowca może całkowicie skoncentrować się na nadzorowaniu procesu załadunku.

Precyzyjna praca z dokładnością co do centymetra

Maszyny w wariantach wyposażenia Power+ i Profi+ posiadają w standardzie podstawowy pakiet prowadzenia, tym samym są przystosowane do pracy z systemem Fendt Guide. Dalsze funkcje prowadzenia do precyzyjnej uprawy pola, takie jak Fendt Contour Assistant, Fendt TI Auto lub - począwszy od listopada - Fendt TI Headland, mogą zostać dodane jako wyposażenie opcjonalne.

Fendt TI Headland to pakiet funkcji przeznaczonych do profesjonalnego zarządzania pracą na uwrociach, składający się z funkcji Fendt TI Auto i Fendt TI Turn Assistant. W przypadku Fendt TI Auto sekwencja czynności roboczych jest uruchamiana bezpośrednio po przekroczeniu linii uwrocia, co eliminuje konieczność aktywacji ręcznej za pomocą joysticka. Funkcja Turn Assistant Fendt TI umożliwia niezależne wykonywanie nawrotów przez ciągnik i narzędzie zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami zawracania. Powierzchnia jest obrabiana w efektywny i precyzyjny sposób, bez zbędnych przejazdów. Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia paliwa i środków produkcji, takich jak nasiona czy nawozy, jak również do ochrony gleby.

Cały pakiet funkcji Fendt TI (Teach In) Headland można będzie zamawiać począwszy od listopada 2021 roku. Klienci posiadający stanowisko obsługi dla kierowców FendtONE, którzy zamówili już Fendt TI Auto, w roku 2022 będą mogli dokonać bezpłatnej aktualizacji do wersji Fendt TI Headland.

Pełna łączność z systemem Fendt Connect

Rolnik siedzący w samochodzie i przeglądający telefon komórkowy, w tle ciągnik Fendt

Centralny system telemetryczny Fendt Connect umożliwia zarządzanie flotą i optymalizację pracy maszyn niezależnie od lokalizacji. Aplikacja Fendt Connect może odczytywać dane dotyczące maszyn, takie jak pozycja maszyny oraz kompleksowe dane z magistrali CAN, zużycie paliwa i poziom AdBlue, wykorzystanie maszyny, prędkość i czas pracy maszyny. Dane te są następnie wyświetlane w powiązanej aplikacji lub na stronie internetowej. Oznacza to, że kierownik gospodarstwa ma zawsze wgląd w stan swoich maszyn i w razie konieczności może na przykład bezpośrednio zaopatrywać maszyny w paliwo lub roztwór AdBlue. Korzystanie z pełnego zakresu funkcji systemu FendtONE offboard, w tym z wyświetlania danych w czasie rzeczywistym na mapie, możliwe jest tylko w połączeniu z systemem Fendt Connect.

Ponadto po wyrażeniu zgody dealer może uzyskać dostęp do danych maszyny. Dzięki analizie kodów błędów i zbliżających się terminów serwisowania z dowolnej lokalizacji można zminimalizować przestoje lub wręcz całkowicie im zapobiec, inteligentnie planując wizyty w serwisie. Dane dotyczące maszyn nie są ani przechowywane, ani komukolwiek przekazywane. Cały proces podlega ścisłym wytycznym europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). System Fendt Connect dostępny jest w standardzie we wszystkich maszynach od serii Fendt 500 Vario do Fendt 1000 Vario w wariancie wyposażenia Profi+.

Innowacje w ciągnikach Fendt 900 i 1000 Vario

Ciągniki Fendt 900 i 1000 Vario znajdują zastosowanie w dużych gospodarstwach rolnych na całym świecie. Dzięki innowacjom takim jak system samoczyszczących filtrów powietrza i dodatkowe opcje ogumienia obie serie w jeszcze większym stopniu spełniają globalne wymogi profesjonalnych, dużych gospodarstw rolnych.

Samoczyszczący się filtr powietrza ze strzałkami objaśniającymi sposób jego działania

Samoczyszczący filtr powietrza

Fendt jest pierwszym producentem oferującym opcjonalny, montowany fabrycznie samoczyszczący filtr powietrza przeznaczony do zastosowań w regionach o szczególnie dużym zapyleniu, takich jak Ameryka Południowa lub Australia. System filtrujący łączy w sobie ciągłe odsysanie pyłu z aktywnym oczyszczaniem filtra w 30-sekundowym cyklu czyszczenia. Przedmuchiwanie odbywa się podczas jazdy, co pozwala wyeliminować przestoje na ręczne czyszczenie filtra. W trakcie cyklu czyszczenia filtr jest przedmuchiwany dwukrotnie, za każdym razem z 10-sekundowym rozruchem i dobiegiem. Filtr przeciwpyłowy wyposażony jest w zbiornik sprężonego powietrza o ciśnieniu 12 bar. Przepływ sprężonego powietrza jest kontrolowany przez zawór elektromagnetyczny lub impulsowy. Na krótko przed wydmuchaniem zwiększa się prędkość wentylatora, który kontynuuje pracę jeszcze przez krótki czas po oczyszczaniu. Wzmacnia to efekt. Czyszczenie jest sygnalizowane przez wyskakujące okienko w terminalu i może być sterowane ręcznie lub na życzenie w całkowicie zautomatyzowany sposób. Żywotność filtra wynosi około dwóch lat. System wymaga specjalnie opracowanego wkładu filtrującego.

Ilustracja CGI przekroju poprzecznego uprawy rzędowej z podwójnymi oponami

Uprawy rzędowe: Nowe opony i VarioGrip dla Fendt 1000 Vario

Rozstaw 60 cali (uprawa rzędowa) jest rozpowszechniony w Ameryce Północnej, Australii i Afryce Południowej. Wspólnie z producentem opon Trelleborg marka Fendt opracowała własne, łagodne dla gleby, opony o średnicy 2,35 m, przeznaczone specjalnie do zastosowań w uprawach rzędowych w ciągniku Fendt 1000 Vario. Opony te o rozmiarze 480/95R54 mogą być łączone fabrycznie jako opony bliźniacze ze zintegrowanym systemem kontroli ciśnienia w oponach VarioGrip. To wyjątkowe rozwiązanie w segmencie mocy 500 KM umożliwia klientom posiadającym ciągnik Fendt 1050 Vario wykorzystanie pełnego potencjału maszyny, a dzięki systemowi VarioGrip zwiększenie powierzchni styku opony z podłożem w celu ochrony gleby.

Fendt 1000 Vario jedzie po polu przy pochmurnej pogodzie z zamontowanym narzędziem.

Cicha kabina

Kabiny ciągników Fendt 900 i 1000 Vario są teraz standardowo wyposażone w warstwowe szyby ochronne. Do tego dochodzi jeszcze montowane seryjnie ogrzewanie szyby przedniej. Szyba warstwowa izoluje hałas i obniża jego poziom w kabinie. Dodatkowo szkło warstwowe nie tłucze się, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy. Jako opcja nadal dostępne są szyby pojedyncze.

Innowacje w modelu Fendt 500 Vario

Model Fendt 500 Vario łączy w sobie kompaktowe rozmiary z wydajnością i wszechstronnością podczas prac polowych, na użytkach zielonych i w transporcie, a także jako ciągnik do prac w zagrodzie. Dzięki wszystkim funkcjom FendtONE ta seria kompaktowych ciągników oferuje również gospodarstwom rodzinnym łatwe wprowadzenie do prowadzenia równoległego i dokumentacji.

Ciągnik Fendt z Fendt Tigo na polu
Ciągnik Fendt z kosiarką tnie trawę

Ładowanie - szybkie, wydajne i wygodne

Podczas pracy z ładowaczem czołowym Fendt 500 Vario jest wyjątkowo wszechstronny i wydajny. Dzięki połączeniu joysticka 3L i ładowacza czołowego Fendt z trzecim zaworem po raz pierwszy równocześnie mogą być wykonywane aż trzy funkcje. Na przykład jednocześnie można podnosić wysięgnik, podbierać łyżkę i zamykać jej chwytak. Nowy przycisk zmiany kierunku na joysticku 3L umożliwia szybką i niemęczącą pracę, nawet w przypadku częstej zmiany kierunku jazdy. Nie ma przy tym potrzeby wyciągania ręki.

Gniazdo ISOBUS z przodu jest również dostępne dla ciągnika Fendt 500 Vario. Do profesjonalnych zastosowań ładowacza czołowego klienci mają do wyboru ładowacze czołowe Fendt Cargo i Fendt CargoProfi z systemem sprzęgania Cargo Lock i prowadzeniem równoległym z kinematyką Z.

Ciągnik Fendt w użyciu

Nowe opcje kabin

Jeżeli chodzi o kabinę, klienci mają do wyboru kabinę VisioPlus z dzieloną przednią szybą i drzwiami po prawej i lewej stronie oraz kabinę panoramiczną z przednią szybą na całej długości i drzwiami po lewej stronie. Nową opcją jest kabina panoramiczna z przednią szybą na całej długości i drzwiami po lewej i prawej stronie.

Materiały prasowe do pobrania