2023-11-12Informacja prasowa

FendtONE jeszcze bardziej wszechstronny

Elastyczna architektura systemu pojazdu jest już od dłuższego czasu standardem w maszynach Fendt. Umożliwia to ciągłe aktualizowanie zakresu funkcji ciągników, aby spełniały bieżące wymogi ustawowe i nie traciły na wartości. Elastyczny system operacyjny FendtONE umożliwia aktualizacje oprogramowania zarówno onboard, jak i offboard. Do FendtONE onboard są obecnie dostępne dodatkowe opcje i aktualizacje z zakresu systemu prowadzenia pojazdu i sterowania maszyną.

2023-11-12Informacja prasowa

FendtONE jeszcze bardziej wszechstronny

Elastyczna architektura systemu pojazdu jest już od dłuższego czasu standardem w maszynach Fendt. Umożliwia to ciągłe aktualizowanie zakresu funkcji ciągników, aby spełniały bieżące wymogi ustawowe i nie traciły na wartości. Elastyczny system operacyjny FendtONE umożliwia aktualizacje oprogramowania zarówno onboard, jak i offboard. Do FendtONE onboard są obecnie dostępne dodatkowe opcje i aktualizacje z zakresu systemu prowadzenia pojazdu i sterowania maszyną.

System prowadzenia pojazdu do pracy na skłonach – Implement Slope Compensation

Podczas prac na zboczu ciągnione narzędzia doczepiane mogą mimo systemu prowadzenia pojazdu być znoszone pod własnym ciężarem i powodować nakładanie się powierzchni obróbki. Kierowcy muszą wówczas ręcznie ingerować w system prowadzenia pojazdu i korygować kurs. Przykładowo muszą przesuwać linie toru, aby utrzymać narzędzie doczepiane w jak najlepszej pozycji do poprzedniego toru. Nowa opcja Fendt Implement Slope Compensation umożliwia kierowcy wymuszenie zadanego toru. W tym celu ustawia on pewną wartość korekty na każdy stopień nachylenia zbocza. Kurs ciągnika korygowany jest wówczas automatycznie zależnie od bieżącego nachylenia zbocza, aby narzędzie doczepiane jak najlepiej pracowało na torze jazdy. Ma to korzystny wpływ na jakość wykonywanych prac uprawy roli i wysiewu. Komfort pracy jest o tyle lepszy, że nie są wymagane ręczne zmiany kierunku. W przypadku tego rozwiązania nie jest potrzebny drugi odbiornik w narzędziu doczepianym.

Sterowanie maszyną – Tramline Control (Level 1)

Do maszyn z obsługą ISOBUS w pakiecie funkcji Fendt Section Control dostępna jest aktualizacja Tramline Control (Level 1). Ta funkcja umożliwia wymianę pewnych informacji między ciągnikiem a siewnikiem lub sadzarką. Aby tworzone były optymalne ścieżki technologiczne, są one automatycznie obliczane za pomocą danych z pozycji ciągnika. Agregaty uprawowe do siania lub sadzenia włączane są automatycznie zgodnie z zadanym rytmem i ścieżki technologiczne są omijane. Ułatwia to pracę, ponieważ kierowca nie musi już uważać na rytm ścieżek technologicznych, a jednocześnie może jak najlepiej wykorzystywać takie funkcje, jak Fendt TI Headland. Warunkiem jest wyposażenie siewników lub sadzarek w Tramline Control. Tramline Control zdecydowanie ułatwia rolnikom i usługodawcom planowanie ścieżek technologicznych. Dodatkowo wyeliminowana zostaje konieczność uzgadniania szerokości roboczych przykładowo siewnika i opryskiwacza polowego.

Sterowanie maszyną – poszerzenie zakresu funkcji TIM

Funkcja Fendt Tractor Implement Management (TIM) stanowi wyposażenie dodatkowe wszystkich maszyn Profi+ z obsługą ISOBUS. Za pomocą TIM narzędzia doczepiane z odpowiednim wyposażeniem przejmują kontrolę nad ciągnikiem, aby zestaw pracował zawsze w optymalny sposób. Poszerzenia zakresu funkcji TIM Hitch i TIM PTO umożliwiają sterowanie przez narzędzie doczepiane podnośnikiem oraz WOM, aby przykładowo automatycznie korygować głębokość roboczą na podstawie map aplikacji. Głęboka uprawa roli jest wówczas dokonywana tylko w tych miejscach, w których jest to konieczna. Pozwala to uniknąć niszczenia gleby i zmniejszyć zużycie paliwa zgodnie z zasadami zintegrowanego rolnictwa.

Sterowanie maszyną – nowości do Variable Rate Control

W nowej aktualizacji oprogramowania znajduje się następująca nowość do produktu Fendt Variable Rate Control: w przypadku dużych szerokości roboczych można było dotychczas za pomocą Zone Control aplikować różne dawki zależnie od szerokości sekcji. Powiązanie Section Control i Variable Rate Control umożliwia teraz zerowanie dawki na życzenie. Pozwala to na szybkie przełączanie korpusów rozpylaczy, co jest przydatne zwłaszcza w opryskiwaniu punktowym. Kierowcy mogą w ten sposób tworzyć strefy, w których mają nie być aplikowane żadne środki. W ten sposób środki ochrony roślin będą rozprowadzane w sposób jeszcze bardziej precyzyjny i efektywny. Dlatego też system może teraz przetwarzać mapy aplikacji opryskiwania punktowego. Oznacza to znaczne ułatwienie dostosowania się do przepisów, zwłaszcza w pobliżu stref ochronnych, jak wody powierzchniowe lub tereny mieszkaniowe. Przekłada się to na dalsze zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin i dostosowanie do zasad zrównoważonego rolnictwa.

Od listopada 2023 r. nowa aktualizacja oprogramowania dostępna będzie do wszystkich ciągników z FendtONE z odpowiednim wyposażeniem.

Fendt popiera inicjatywę prostej wymiany danych

Fendt uczestniczy intensywnie w inicjatywie AgIN (Agriculture Interoperability Network) organizacji AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation e.V.) mającej na celu opracowanie jednolitego środowiska wymiany danych telemetrii i zadań. W przyszłości gospodarstwom będzie łatwej rejestrować dane z mieszanych zestawów i wprowadzać je do wybranego przez siebie systemu zarządzania gospodarstwem. Firma AGCO jest jednym z założycieli AEF i miała znaczący udział w pracach nad standardem ISOBUS. Pilotażowy projekt AEF zaplanowany jest na 2024 r.

Materiały prasowe do pobrania