2023-11-12Informacja prasowa

Innowacje dla Fendt Katana i nowy model Fendt Twister

W 2022 roku firma Fendt wprowadziła na rynek sieczkarnię polową Fendt Katana 850 i tym samym weszła do segmentu maszyn o mocy powyżej 800 KM. Ogólna koncepcja maszyny została zaprojektowana z myślą o bardzo wysokiej sile działania. A dzięki nowemu systemowi zarządzania wydajnością można teraz jeszcze skuteczniej kontrolować wydajność tej maszyny. Funkcje, takie jak ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika, nowa generacja nadstawek lub zoptymalizowane wykorzystanie danych NIR, zwiększają dodatkowo wydajność całej maszyny i jakość paszy. Ponadto Fendt rozszerza również swoją ofertę przetrząsaczy o serie od Fendt Twister 1100 do Fendt Twister 1300 Hydro.

2023-11-12Informacja prasowa

Innowacje dla Fendt Katana i nowy model Fendt Twister

W 2022 roku firma Fendt wprowadziła na rynek sieczkarnię polową Fendt Katana 850 i tym samym weszła do segmentu maszyn o mocy powyżej 800 KM. Ogólna koncepcja maszyny została zaprojektowana z myślą o bardzo wysokiej sile działania. A dzięki nowemu systemowi zarządzania wydajnością można teraz jeszcze skuteczniej kontrolować wydajność tej maszyny. Funkcje, takie jak ręczne sterowanie prędkością obrotową silnika, nowa generacja nadstawek lub zoptymalizowane wykorzystanie danych NIR, zwiększają dodatkowo wydajność całej maszyny i jakość paszy. Ponadto Fendt rozszerza również swoją ofertę przetrząsaczy o serie od Fendt Twister 1100 do Fendt Twister 1300 Hydro.

Ręczna regulacja prędkości obrotowej silnika dla Fendt Katana 850

Do tej pory operatorzy modelu Fendt Katana mogli wybierać pomiędzy trybami jazdy „Eco” i „Power”. W trybie Power dostępna jest pełna prędkość obrotowa silnika. Jeśli pełna moc sieczkarni polowej nie jest potrzebna, oszczędza to paliwo w trybie Eco. Przy czym prędkość obrotowa zespołu roboczego sieczkarni polowej jest stale utrzymywana na wysokim poziomie przy jednocześnie mniejszej prędkości obrotowej silnika. Teraz oprogramowanie modelu Fendt Katana 850 umożliwia dodatkowo stopniowe sterowanie prędkością obrotową silnika w siedmiu krokach, aby jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie paliwa. Kierowcy mogą regulować prędkość w odstępach co 50 obr./min, nastawiając ją w zakresie od 1600 do 1900 obr./min. W maszynie są zapisane cztery różne krzywe momentu obrotowego, z których każda jest optymalnie zaprojektowana dla wybranej prędkości obrotowej silnika. W przypadku wszystkich krzywych prędkość obrotowa silnika gwałtownie wzrasta przy zmianie na kolejny wyższy stopień i powoli spada przy zmianie na kolejny niższy stopień. W ten sposób maszyna zachowuje optymalną wydajność nawet podczas zmiany. Poprzez stopniowanie prędkości obrotowej silnika kierowcy mogą precyzyjniej reagować na różne rodzaje upraw i warunki zbiorów. Oszczędza to paliwo, zwłaszcza podczas pracy przy częściowym obciążeniu.

pro zamiast plus – Nowe rozwiązania

Until now, Kemper headers from 360plus to 490plus with working widths of up to nine metres were available for the Fendt Katana 650 and 850 models. From Agritechnica 2023, the new generation pro maize headers from Kemper will be available instead. These are characterised by lower cob and harvest losses, higher performance in stocks and optimised crop flow, especially in difficult harvesting conditions. These innovations increase feed quality and have a positive effect on animal health. An optional third probe runner for the 375pro and 475pro models optimises header height control. On the 390pro and 490pro models, the third skid is standard equipment. This option, just like the automatic row guidance, is available for the Fendt Katana 650 and 850.

Ulepszony pomiar plonu dzięki czujnikowi NIR

Od zeszłego roku firma Fendt poleca dlaFendt Katana czujnik NIR firmy IT Photonics. Czujnik NIR rejestruje dokładną zawartość i skład rozdrobnionego materiału. W połączeniu z czujnikiem NIR Fendt Katana może teraz również wykonywać ciągły korekcyjny pomiar plonu. Jeśli czujnik NIR jest aktywny, rejestruje on w sposób ciągły suchą masę plonu i koryguje wartość świeżej masy w oparciu o zarejestrowaną suchą masę. Dzięki temu pomiar wydajności nie musi być już tak często kalibrowany. Odciąża to kierowcę i zwiększa dokładność pomiaru plonów nawet przy niejednorodnych warunkach zbiorów.

Zaawansowany pakiet zużycia

Pakiet zużycia Heavy Duty (HD) dla Fendt Katana został zoptymalizowany i obejmuje teraz również łączenie za przyspieszaczem i łukiem wyrzutowym.

Rozszerzenie oferty produktów Fendt Twister

Przetrząsacze karuzelowe Fendt Twister charakteryzują się innowacyjną i zaawansowaną technologią szybkiego suszenia zielonek. Dotychczasowa gama produktów została rozszerzona o serie Fendt Twister 1100 i Fendt Twister 1300 Hydro. Seria ta została zaprojektowana specjalnie dla gospodarstw, które stawiają na siłę działania. Szerokość robocza przetrząsaczy wynosi od 10,20 m przy ośmiu karuzelach do 12,70 m przy dziesięciu karuzelach. Fendt Twister Hydro charakteryzuje się dużą szerokością roboczą przy niskim zapotrzebowaniu na moc, a także optymalnym rozkładem ciężaru i trwałymi komponentami.

Przetrząsacz można podłączyć bezpośrednio do belki zaczepowej lub haka zaczepowego ciągnika. Wysokość robocza jest regulowana centralnie za pomocą korby. Dzięki oponom balonowym o dużej objętości i specjalnie wyśrodkowanym kółkom nadążnym maszyna porusza się niezwykle płynnie. Do pracy na krawędzi pola Fendt Twister Hydro jest standardowo wyposażony w urządzenie do rozrzucania krawędziowego. Tym samym cała jednostka karuzeli jest przechylana, a pasza jest wrzucana do środka. W ten sposób można również suszyć paszę w zacienionych obszarach granicznych, a w przypadku pracy w poprzek stoku materiał może być rozrzucany w górę. Zmniejsza to straty paszy. W celu zapewnienia wysokiego poziomu komfortu obsługi i maksymalnej elastyczności urządzenie hydrauliczne zapewnia szybkie przemieszczanie się z pola na pole.

Modele Fendt Twister Hydro są standardowo wyposażone w równoramienny ząb Super C. Zęby Super C zostały opracowane specjalnie z myślą o wysokiej wydajności, optymalnym efekcie zazębiania i wyjątkowej trwałości. Specjalny proces produkcji zapewnia stabilność przy jednoczesnej elastyczności, dzięki czemu ząb pracuje stabilnie przy zmiennych warunkach i wytrzymuje duże obciążenia. Głowica karuzeli i cały układ napędowy zostały zaprojektowane z myślą o łatwej konserwacji. Dla zakładów produkujących siano jest opcjonalnie oferowana przekładnia do pokosów nocnych, aby zapewnić jak najdelikatniejsze wprowadzanie paszy.

Materiały prasowe do pobrania