2018-08-22Informacja prasowa

Fendt Smart Farming prezentuje innowacyjną technologię Precision Planting na dniu polowym Fendt

Amerykańska firma Precision Planting, która od roku 2017 należy do koncernu AGCO, wyspecjalizowała się w agronomicznych aspektach uprawy roślin, zwłaszcza w tworzeniu zapasów. Program produktów obejmuje między innymi technologie optymalizujące wysiew kukurydzy, słonecznika i buraków cukrowych. W ramach Fendt Smart Farming rozwiązania opracowane przez firmę Precision Planting zostaną zaprezentowane po raz pierwszy w Europie na Dniu Polowym Fendt w Wadenbrunn.

2018-08-22Informacja prasowa

Fendt Smart Farming prezentuje innowacyjną technologię Precision Planting na dniu polowym Fendt

Amerykańska firma Precision Planting, która od roku 2017 należy do koncernu AGCO, wyspecjalizowała się w agronomicznych aspektach uprawy roślin, zwłaszcza w tworzeniu zapasów. Program produktów obejmuje między innymi technologie optymalizujące wysiew kukurydzy, słonecznika i buraków cukrowych. W ramach Fendt Smart Farming rozwiązania opracowane przez firmę Precision Planting zostaną zaprezentowane po raz pierwszy w Europie na Dniu Polowym Fendt w Wadenbrunn.

Już od 25 lat firma Precision Planting wyposaża północnoamerykańskich rolników w innowacyjne technologie, które pozytywnie wspierają różne fazy cyklu wzrostu roślin. Po raz pierwszy systemy te zostaną teraz przetestowane w Europie Północnej i Zachodniej, aby móc ocenić zastosowanie techniki z punktu widzenia agronomicznego również dla regionu EME (Europa i Środkowy Wschód).

Na terenie, na którym organizowany jest Dzień Polowy Fendt, w Wadebrunn wiosną wysiano kukurydzę przy użyciu technologii Precision Planting, by móc udokumentować i ocenić jej zastosowanie. Rozstrzygające znaczenie dla oceny tej technologii ma tu dokładna głębokość siewu, a tym samym optymalne wschodzenie plonu.

Precision Planting skupia się na optymalnym wschodzeniu plonu

Optymalne wschodzenie zasiewu jest przesłanką dla dużych plonów, zwłaszcza przy precyzyjnym zasiewie w równomiernych odstępach. Główny nacisk kładzie się przy tym na dokładną głębokość wysiewu ziarna na wilgotne podłoże.


Dzięki systemowi automatycznej regulacji nacisku redlic „DeltaForce” firmy Precision Planting zawsze osiąga się dokładną głębokość zasiewu. DeltaForce zastępuje mechaniczną regulację nacisku redlic, typową dla tradycyjnych siewników, cylindrem hydraulicznym wyposażonym w czujniki. Gdy system napotyka na zmienione warunki podłoża, takie jak piasek, glina czy ścieżki maszyny, jest w stanie automatycznie regulować nacisk redlic w zakresie od 10 do 250 kg. W ten sposób można zawsze osiągnąć dokładną głębokość zasiewu.

Osiąganie wyższych plonów dzięki innowacyjnej technologii

Marka Fendt jest synonimem innowacyjnych technologii oferujących również korzyści agronomiczne dla rolnika. Zastosowanie rozwiązań oferowanych przez Precision Planting sprzyja w zauważalny sposób wzrostowi roślin i korzeni, co przekłada się również na wyższe plony. Z tego powodu stosowanie technologii Precision Planting doskonale wpasowuje się również w filozofię Fendt Smart Farming.

Materiały prasowe do pobrania

Pobierz dokument