2024-06-06Informacja prasowa

Inteligentne i całkowicie nowe rozwiązanie: dwurotorowa zgrabiarka centralna z Fendt Former C

Zgrabiarki centralne Fendt Former o szerokości roboczej od 6,90 m do 10 m są używane głównie w europejskich gospodarstwach z własną techniką maszynową. Aktualnie seria ta została całkowicie zmodernizowana. Oprócz sprawdzonych funkcji, takich jak opatentowany SteerGuard lub podwójne ramię z kardanowym zawieszeniem rotora, dostępne są po raz pierwszy w tym segmencie produktowym liczne funkcje ISOBUS, takie jak ProConnect z funkcjami Fendt FlexHigh i MyMemory oraz Section Control. Tym samym firma Fendt oferuje rozwiązania zaspokajające potrzeby różnych gospodarstw – od podstawowego modelu dwurotorowej zgrabiarki centralnej po profesjonalne rozwiązania w zakresie ISOBUS i inteligentnego sterowania.

2024-06-06Informacja prasowa

Inteligentne i całkowicie nowe rozwiązanie: dwurotorowa zgrabiarka centralna z Fendt Former C

Zgrabiarki centralne Fendt Former o szerokości roboczej od 6,90 m do 10 m są używane głównie w europejskich gospodarstwach z własną techniką maszynową. Aktualnie seria ta została całkowicie zmodernizowana. Oprócz sprawdzonych funkcji, takich jak opatentowany SteerGuard lub podwójne ramię z kardanowym zawieszeniem rotora, dostępne są po raz pierwszy w tym segmencie produktowym liczne funkcje ISOBUS, takie jak ProConnect z funkcjami Fendt FlexHigh i MyMemory oraz Section Control. Tym samym firma Fendt oferuje rozwiązania zaspokajające potrzeby różnych gospodarstw – od podstawowego modelu dwurotorowej zgrabiarki centralnej po profesjonalne rozwiązania w zakresie ISOBUS i inteligentnego sterowania.

Seria dwurotorowych zgrabiarek centralnych Fendt Former oferuje sześć modeli o szerokości roboczej od 6,90 do 10 metrów. Modele Fendt Former wyróżniają się wysoką prędkością roboczą przy czystej jakościowo paszy, szeroka gamą wersji wyposażenia i szerokim zakresem opcjonalnych funkcji ISOBUS. Seria obejmuje standardowe modele dla początkujących użytkowników bez funkcji ISOBUS aż po inteligentne modele dla klientów o wysokich wymaganiach w zakresie wydajności ISOBUS.

Oznaczenie modelu Fendt Former 920 C PRO składa się z następujących elementów: 920 dla maksymalnej szerokości roboczej 9,20 m, C dla „centralnej dostawy” lub zgrabiarki centralnej, a PRO dla modeli z ISOBUS.

Przegląd modeli zgrabiarki centralnej Fendt Former


Szerokość robocza

Bez ISOBUS

Z ISOBUS

6,90 – 7,60 m

Fendt Former 760 C


7,60 – 8,60 m

Fendt Former 860 C

Fendt Former 860 C PRO

8,00 - 9,20 m

Fendt Former 920 C

Fendt Former 920 C PRO

8,80 – 10,00 m


Fendt Former 1000 C PRO

Układ sterowania ISOBUS dla zgrabiarek centralnych Fendt Former jest w całości zintegrowany z terminalem ciągnika. W ten sposób funkcje można wygodnie przyporządkować bezpośrednio do dźwigni sterowania prędkością. Za pomocą funkcji ISOBUS kierowca może bezpośrednio z kabiny ciągnika ustawić przykładowo szerokość roboczą i szerokość pokosu, intensywność pracy Fendt FlexHigh lub wysokość zgrabiania. Układ sterowania ISOBUS w modelach PRO umożliwia indywidualne podnoszenie rotorów w standardowej konfiguracji. Dla modeli standardowych można opcjonalnie zamówić elektrohydrauliczny podnośnik pojedynczy. Zalety podnośnika pojedynczego: szczególnie precyzyjna praca, nawet z klinowymi wycinkami lub skośnymi powierzchniami oraz na uwrociach, a także zapobieganie podwójnej obróbce. Dodatkowo regulowana wysokość podnoszenia na uwrociach. Wysokość podnoszenia rotorów na uwrociu może być regulowana w pięciu stopniach i jest ustawiana za pośrednictwem terminala.

Section Control dla dwurotorowej zgrabiarki centralnej

Po raz pierwszy w tym segmencie zgrabiarek funkcja ISOBUS – Section Control – jest dostępna jako opcja dla modeli Fendt Former PRO. Section Control rejestruje obrabiane powierzchnie i podnosi rotor, gdy tylko wykryje przejazd po już obrobionej powierzchni, jak uwrocie. Zmniejsza to wnikanie brudu i zużycie, odciąża kierowcę i zwiększa ogólną wydajność zaprzęgu.

ISOBUS dla Fendt Fomer z Fendt ProConnect

Unikalny system Fendt ProConnect ISOBUS jest znany z serii czterorotorowych zgrabiarek Fendt Former. Aktualnie jest on po raz pierwszy dostępny dla dwurotorowych zgrabiarek centralnych. Fendt ProConnect składa się z funkcji Fendt FlexHigh i MyMemory opracowanych specjalnie dla zgrabiarek.

Optymalna wysokość zgrabiania przy dużej prędkości

Aby uzyskać optymalne efekty zgrabiania, zgrabiarka Fendt Former wykorzystuje automatyczny system regulacji wysokości zgrabiania flexHIGH, który dostosowuje wysokość roboczą palców do prędkości jazdy ciągnika. W przypadku zwiększenia prędkości jazdy ciągnika, system zależny od prędkości jazdy obniża rotory i reguluje odległość palców od podłoża. Zapobiega to stratom podczas zgrabiania. Jeśli natomiast prędkość jazdy zmniejsza się, układ podnosi rotory, aby zapobiec zgrabianiu zabrudzeń. To znacznie zwiększa wydajność powierzchniową, nawet przy dużych ilościach paszy. Układ sterowania zależny od prędkości zmniejsza jednocześnie straty paszy i jej zanieczyszczenie.

Regulacja wysokości zgrabiania Fendt FlexHigh

Podczas postoju palce są podnoszone całkowicie. To inteligentne sterowanie chroni darń, zmniejsza wnikanie brudu i podnosi tym samym jakość paszy. Jeśli wysokość zgrabiania jest ustawiona w każdej sytuacji optymalnie, zmniejsza to zużycie palców.

Pamięć ustawień skraca czas konfigurowania

Zintegrowany system zarządzania zgrabiarką MyMemory przechowuje ustawienia takie jak szerokość robocza, szerokość pokosu i wysokość zgrabiania. Za naciśnięciem przycisku, po zakończeniu pracy, maszyna składa się do najbardziej kompaktowej pozycji transportowej. Na kolejnym polu, za naciśnięciem przycisku, przywoływane są wcześniej zapisane ustawienia, a maszyna przechodzi do ostatnich ustawień w pełni automatycznie. Zmniejsza to błędy w obsłudze i znacznie skraca czas konfigurowania.

Wygodna obsługa

W połączeniu z ciągnikiem kompatybilnym z ISOBUS, wszystkie funkcje mogą być obsługiwane za pomocą joysticka i terminala ciągnika. Ponadto interfejs użytkownika został całkowicie zoptymalizowany dla FendtONE. Prosty i czytelny wyświetlacz ułatwia obsługę funkcji maszyny. W razie potrzeby istnieje możliwość doposażenia w joystick. Bezobsługowa, przykręcana głowica rotora i długie okresy międzyprzeglądowe wałów przegubowych zmniejszają nakłady na konserwację. Licznik hektarów i godzin pracy ułatwia rozliczanie wykonanych usług oraz kwalifikuję maszynę do przedłużenia gwarancji.

Zabezpieczone komponenty

Technologia zbioru pasz jest wykorzystywana głównie w bardzo napiętych oknach zbiorów, dlatego rolnicy polegają na maszynach o wysokim poziomie niezawodności działania. Zabezpieczone komponenty dwurotorowej zgrabiarki centralnej Fendt Former znacznie przyczyniają się do jej niezawodności działania. Opatentowana konstrukcja układu kierowniczego z wałem przegubowym z Fendt SteerGuard jest dostępna wyłącznie dla zgrabiarek Fendt i jest unikalnym rozwiązaniem na rynku. Prosty przebieg osi skrętnej w ramie głównej chroni wał przegubowy i ponadto umożliwia precyzyjne kierowanie nawet po wielu latach użytkowania.

Aby chronić maszynę przed możliwymi uszkodzeniami, każdy rotor jest wyposażony we własne, niezależne zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wyposażenie dodatkowe uzupełniają funkcje zapewniające komfort pracy, takie jak wieszak na węże z wtyczką elektroniczną z ochroną przed warunkami atmosferycznymi, wskaźnik szerokości roboczej i blokada transportowa – oba widoczne bezpośrednio z kabiny ciągnika.

Połączenie ochrony gleby ze zwrotnością

Precyzyjna regulacja i sterowanie różnymi komponentami do dopasowania do terenu chroni darń i zapobiega wnikaniu brudu. Fendt Former posiada jednocześnie kilka funkcji, które poprawiają dopasowanie do terenu. Znane funkcje, takie jak Jet-Effekt oraz podwójne ramię z kardanowym zawieszeniem rotora, przyczyniają się do produkcji wysokiej jakości paszy. Wzdłużne i poprzeczne nachylenie podwozia rotorowego można również regulować bezstopniowo. Równoległe podnoszenie rotorów zostało stworzone na nowo. Dzięki zaawansowanej kinematyce oba rotory są podnoszone równolegle do podłoża i składają się dopiero po osiągnięciu określonego prześwitu. Gdy rotory są opuszczone, sterowanie odbywa się w odwrotnej kolejności, aby zapobiec przebiciu palców i zanieczyszczeniu paszy. Połączenie wymiarowo dużego ogumienia i odciążenia sprężynowego dla ramienia podnośnego zapewnia ochronę podłoża. Standardowe odciążenie sprężynowe na ramionach podnośnych przenosi część ciężaru rotorów na ramę podstawową, ułatwiając rotorom przejeżdżanie po nierównym terenie. Opcjonalnie dostępne są również opony ze specjalnym wzorem bieżnika. Opony te gwarantują wysokie bezpieczeństwo eksploatacji z długim okresem użytkowania.

Tor krzywkowy można szybko i łatwo regulować bez użycia dodatkowych narzędzi, aby dostosować kształt pokosu do różnych warunków zbioru. Zwiększa to przepustowość i jednocześnie jakość cięcia podłączonych maszyn do ciągnięcia. Na życzenie jest dostępny także automatycznie składany fartuch pokosu.

Opcje osi dla Fendt Former C

Sterowane osie tandemowe rotorów zwiększają zwrotność sprzęgu i są opcjonalnie dostępne fabrycznie. Ciężar rotora jest rozłożony na podwójną powierzchnię kontaktu z podłożem, poszczególne opony są odciążone, a darń jest chroniona podczas pokonywania zakrętów. We wszystkich modelach Fendt Former PRO są standardowo zamontowane sztywne osie tandemowe. Umożliwiają one równomierniejszy rozkład masy i optymalne dopasowanie do podłoża nawet w trudnym terenie. Obie osie tandemowe, sztywna i skrętna, są również opcjonalnie dostępne dla modeli bez funkcji ISOBUS.

Szybki i wygodny transport

Fendt Former posiada również wiele funkcji, które upraszczają transport i skracają niezbędny czas konfigurowania do minimum. Oferują one szczególne korzyści w bardzo napiętych oknach zbiorów. Wysokość transportowa modeli Fendt Former Fendt Former 760 C, 860 C und 920 C, wraz z nasadzonymi ramionami palców, wynosi mniej niż 4 metry. Ponadto dwa lub cztery ramiona palców nadają się do zdemontowania. Oznacza to, że wysokość transportowa może być jeszcze bardziej zmniejszona, a zgrabiarka może być w razie potrzeby przechowywana w budynku o niskiej wysokości. Wszystkie pozostałe ramiona palców są przykręcone na stałe, co zmniejsza luz i hałas.

Nowością jest opatentowany system opuszczania układu napędowego do pozycji transportowej. Łączy on w sobie zalety niższej wysokości transportowej, a jednocześnie gwarantuje korzyści wynikające z niskiego środka ciężkości dzięki prostej ramie podstawowej o niskich wymaganiach konserwacyjnych. Ponadto zabezpieczenie zgrabiarki podczas transportu odbywa się hydraulicznie i nie są wymagane inne czynności robocze.

Opcjonalnie oferujemy do modeli Fendt Former PRO nowy pakiet z trzema wysokowydajnymi reflektorami roboczymi LED. Oświetlają one optymalnie rotory i obszar roboczy podczas długich dni pracy w trakcie żniw i tym samym zwiększają bezpieczeństwo pracy.

Materiały prasowe do pobrania