360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

VarioGrip zapewnia odpowiednie ciśnienie w oponach

Zintegrowany system regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip ustawia ciśnienie w oponach na poziomie od 0,6 do 2,5 bara w najkrótszym możliwym czasie — nawet podczas jazdy. Ciśnienie opon jest regulowane we wszystkich kołach za pośrednictwem zintegrowanych połączeń obrotowych, których trwałość równa się trwałości ciągnika. Powietrze jest pobierane z podwójnej, chłodzonej wodą sprężarki powietrza z wykorzystaniem zaworu ciśnieniowego ciągnika.

Do 8% niższe zużycie oleju napędowego podczas prac polowych

Dzięki VarioGrip optymalne ciśnienie w ogumieniu dla prac polowych jak i prac transportowych można ustawić w kilka minut za pomocą terminala. W ten sposób przy ciśnieniu 0,8 bar (zamiast 1,8 bar), zużycie paliwa w pracach polowych można ograniczyć o 8% na hektar.**

** 1.8 bar to często stosowane "kompromisowe" ciśnienie dla prac polowych i transportowych dla pojazdów bez systemu regulacji ciśnienia

Do 2% niższe zużycie oleju napędowego na drodze

Nawet jadąc po drodze z ciśnieniem 2,4 bar (zamiast 1,8) z pełną przyczepą zuzycie paliwa można zmniejszyć o dwa procent.**

** 1.8 bar to często stosowane "kompromisowe" ciśnienie dla prac polowych i transportowych dla pojazdów bez systemu regulacji ciśnienia

Do 8% większy obszar pracy w tym samym czasie

Odpowiednie ciśnienie w oponach umożliwia przeniesienie większej siły do podłoża, co przekłada się na większy uciąg. Regulacja ciśnienia w oponach skutecznie ogranicza poślizg i opór toczny. Ma to pozytywny wpływ na obszar pracy. Obniżenie ciśnienia w oponach podczas ciężkich prac rolniczych automatycznie zwiększa powierzchnię styku z podłożem. Pozwala to ograniczyć poślizg i zwiększyć wydajność pracy, co oznacza nawet 8% większy obszar pracy w tym samym czasie.

W przypadku 500 godzin ciężkich prac pociągowych w roku oznacza to nawet o 40 godzin krótszy czas pracy. W przeliczeniu na godziny pracy przekłada się to większy obszar pracy w tym samym czasie przy jednoczesnych oszczędnościach na oleju napędowym wynoszących do 10 EUR/godz.*. Zakładając, że ciągnik jest wykorzystywany do ciężkich prac pociągowych przez połowę czasu, daje to potencjalne oszczędności na poziomie do 50 000 EUR podczas 10 000 godzin pracy.**

* Uniwersytet Nauk Stosowanych Południowej Westfalii, Wydział Rolniczy w Soest
** Przy założeniu 10 000 godz. pracy, 50% prac pociągowych, 5000 godz. x 10 EUR

** 1.8 bar to często stosowane "kompromisowe" ciśnienie dla prac polowych i transportowych dla pojazdów bez systemu regulacji ciśnienia

Do 3% szybszy na drodze przy tej samej mocy silnika

Wyższe ciśnienie na drodze redukuje opory toczenia i poprawia bezpieczeństwo jazdy. Zyskujesz niskie zużycie paliwa i bezpieczną jazdę. Niskie zużycie opon zwiększa ich żywotność, nawet przy dużych prędkościach. Skracasz także czas transportu, korzystając z tej samej mocy silnika.

Do 50 000 EUR oszczędności dzięki Fendt VarioGrip

Do 3% szybszy

Ciśnienie w oponach wynoszące 2,4 bara zamiast standardowego 1,8 bara na drodze skraca czas jazdy nawet o 3%, przy zmniejszeniu zużycia oleju napędowego o 2%.


Ciśnienie w oponach 2,4 bara na drodze oznacza:

 • 3% krótszy czas jazdy
 • 2% mniejsze zużycie oleju napędowego

Do 8% większy obszar pracy

Podczas orki optymalne ciśnienie w oponach wynoszące 0,8 bara zamiast standardowego 1,8 bara pozwala zwiększyć uciąg o 10%. Zwiększa to obszar pracy o 8% przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia oleju napędowego o 8% na hektar. W przypadku 500 godzin ciężkich prac pociągowych w roku oznacza to o 40 godzin krótszy czas pracy.


Ciśnienie w oponach 0,8 bara oznacza:

 • 10% wyższy uciąg +
 • 8% większy obszar +
 • 8% mniej oleju napędowego +
 • 40 godzin zaoszczędzonych na każde 500 godzin pracy

Zaoszczędzone nawet 10 EUR/godz.

Oznacza to oszczędności na poziomie 10 EUR/godz. podczas ciężkich prac pociągowych. Podczas 10 000 godzin pracy, z których 50% (czyli 5000 godzin) jest poświęconych na prace pociągowe, zaoszczędzić można nawet 50 000 EUR**.


Ciśnienie w oponach 0,8 bara oznacza:

 • oszczędność 10 EUR na godzinę
 • oszczędność 50 000 EUR podczas 5000 godzin prac pociągowyc

* Uniwersytet Nauk Stosowanych Południowej Westfalii, Wydział Rolniczy w Soest
** Przy założeniu 10 000 godz. pracy, 50% prac pociągowych, 5000 godz. x 10 EUR

VarioGrip chroni glebę i pozwala zwiększyć plony

Mosaic

Mniejsze ugniatanie gleby

Mniejsze ugniatanie gleby w rolnictwie uzyskuje się ogólnie poprzez zmniejszenie nacisku na powierzchni styku. Niższe ciśnienie w oponach oznacza większą powierzchnię styku. Dzięki temu obciążenie jest rozmieszczone na większej powierzchni.

 • Mosaic

  Mniejsze ugniatanie gleby

  Mniejsze ugniatanie gleby w rolnictwie uzyskuje się ogólnie poprzez zmniejszenie nacisku na powierzchni styku. Niższe ciśnienie w oponach oznacza większą powierzchnię styku. Dzięki temu obciążenie jest rozmieszczone na większej powierzchni.

 • Mosaic

  Wyższa żyzność gleby

  Odpowiednie ciśnienie w oponach zwiększa wydajność i zapewnia delikatne przenoszenie siły ciągnika na podłoże. Zapewnia to większą żyzność gleby oraz większe plony.

 • Mosaic

  Żyzna gleba

  W porach gleby znajduje się powietrze i woda. Żyzna gleba zawiera około 40% otwartych porów i 60% substancji stałych.* Te ostatnie przenoszą całe obciążenie podczas prac rolniczych. Odpowiednio wyregulowane ciśnienie w oponach przyczynia się do zachowania odpowiedniej struktury i porów gleby.


  * Źródło: Prof. Dr. Volk, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Soest

Rozkład nacisku na podłoże

Dobrze znany i wielokrotnie sprawdzony: Odpowiednio niskie ciśnienie w oponach nie tylko zwiększa obszar pracy i obniża zużycie oleju napędowego, ale także skutecznie chroni glebę. Bardziej miękkie i szersze opony zwiększają powierzchnię styku z podłożem, dlatego też masa jest lepiej rozłożona, a to z kolei obniża nacisk na podłoże. Jeśli opony są wąskie i twarde, normalna gleba jest niepotrzebnie ugniatana. Prowadzi to także do uszkodzenia powierzchni przez „poślizg z efektem cięcia„* spowodowany przez bieżniki opon, a także do większego zużycia paliwa: ślady o głębokości powyżej dziesięciu centymetrów powodują dwukrotnie większe zużycie paliwa*.

* Źródło: Prof. Dr. Volk, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Soest

Pozostaw odpowiedni ślad za sobą

Zdjęcie przedstawia ślad tej samej opony ciągnika — pod wysokim ciśnieniem (po prawej) i pod niskim ciśnieniem (po lewej). Można zauważyć wpływ ciśnienia powietrza na glebę na długości śladu opony. Zdjęcie po prawej stronie przedstawia ślad opony pod wysokim ciśnieniem. Wyraźnie widać krótszą powierzchnię styku. Masa nie jest zbyt dobrze rozłożona, przez co opony zapadają się głębiej w podłożu. Zdjęcie po lewej stronie przedstawia tę samą oponę, ale tym razem pod niskim ciśnieniem. Opona może się rozszerzać, a masa jest lepiej rozłożona na podłożu. Powierzchnia styku jest znacznie dłuższa i szersza, co przekłada się na mniejszy nacisk na glebę.

Dodatkowe przekonujące zalety.

Optymalna ochrona

Zabezpieczona konstrukcja systemu zapewnia jego maksymalną niezawodność i trwałość. Eliminuje to niebezpieczeństwo uszkodzenia wystających przewodów powietrznych.

Niewielkie zużycie opon

System regulacji ciśnienia w oponach pozwala szybko dostosować ciśnienie do warunków pracy. Skutecznie obniża to zużycie opon.

Szybsze pompowanie

Podwójna sprężarka chłodzona wodą zapewnia szybsze napompowanie opon. Podwójna sprężarka zapewnia znacznie większą wydajność niż standardowa sprężarka.

Perfekcyjna integracja - prosta obsługa przy użyciu terminala Varioterminal

Ciśnienie w oponach można ustawić za pomocą terminalu Vario – wystarczy nacisnąć na przycisk. System wspomagający informuje operatora ciągnika o zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu w oponach.

Układ regulacji ciśnienia w oponach: Technologia

VarioGrip jest w pełni zintegrowanym systemem regulacji ciśnienia w oponach Fendt, który wykorzystuje technologię własnych zaworów pojazdu oraz odpowiednio kieruje przepływ powietrza. Kompletne rozwiązanie opiera się na wydajnej, dwutłokowej sprężarce chłodzonej wodą, która zapewnia bardzo wysoki przepływ powietrza. Na osi przedniej i tylnej znajdują się promieniowe moduły obrotowe. W tej dwuliniowej technologii przewód sterujący otwiera zawory opon, natomiast przewód napełniania umożliwia zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia w oponach. Moduły obrotowe są stosunkowo trwałe, ponieważ znajdują się pod ciśnieniem wyłącznie podczas zwiększania lub zmniejszania ciśnienia.

Kolejną zaletą jest takiego rozwiązania jest fakt, że w przypadku ewentualnego uszkodzenia przewodu powietrze nie uchodzi z opon, co oznacza większe bezpieczeństwo. Varioterminal ułatwia sterowanie systemem: Ciśnienie w oponach przednich i tylnych można regulować oddzielnie do prac polowych i do jazdy na drodze. Ustawienia są zapisywane w terminalu Varioterminal. W ten sposób system regulacji ciśnienia w oponach umożliwia także kontrolę ciśnienia podczas jazdy.

Inteligentna integracja na osi przedniej

Przewody systemu regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip przebiegają przez promieniowe moduły obrotowe. Przewód sterujący (zielony) umożliwia pneumatyczne otwieranie zaworów. Przewód powietrzny (niebieski) pozwala szybko zwiększać lub zmniejszać ciśnienie powietrza w oponach.

Przewód napełniający do zaworu
Przewód kontrolny do zaworu
Przewód napełniający - wlot na zwolnicy
Przewód kontrolny - wlot na zwolnicy
Złącze obrotowe osi przedniej

System regulacji ciśnienia w oponach podczas niezależnych testów

Dowód

Niezależne badania przeprowadzone przez Uniwersytet Nauk Stosowanych, Wydział Rolniczy w Soest wykazały, że system regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip znacznie zwiększa wydajność pracy. Badania zostały przeprowadzone w sierpniu 2014 z wykorzystaniem ciągnika Fendt 828 Vario wyposażonego w zintegrowany system regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip. Zbadano efekty podczas ciężkich prac pociągowych na polu, a także podczas transportu drogowego. Wyniki badań jasno wykazały ekonomiczne korzyści tego rozwiązania.

Jako podstawę do obliczeń poślizgu przyjęto obwód opony na twardym podłożu przy różnych ciśnieniach powietrza.

Do piasty osi przymocowany licznik impulsów, aby zapewnić maksymalnie dokładne rejestrowanie obrotów kół w celu określenia teoretycznej prędkości.

W celu pomiaru zużycia paliwa podczas testów systemu VarioGrip zamontowano zewnętrzny licznik objętości na przewodach podających i powrotnych oleju napędowego.

Układ regulacji ciśnienia w oponach - ponieważ to się opłaca!

W zależności od wykonywanych prac może być wymagana częsta regulacja ciśnienia w oponach. Zintegrowany system regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip dostosowuje ciśnienie podczas jazdy, przez co pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Dzięki zastosowaniu systemu VarioGrip czas wymagany do wyregulowania ciśnienia w oponach podczas jazdy i opuszczania pola jest ograniczony do minimum, a całą praca jest wykonywana jeszcze szybciej.Regulacja ciśnienia w ogumieniu w czasie prac uprawowych

Regulacja ciśnienia w ogumieniu zależnie od wykonywanej pracy, na przykład, rozlewanie gnojowicy

Źródła zdjęć: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Uniwersytet w Soest

Następny stopień do Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Fendt 800 Vario

Materiały informacyjne