2018-08-22Informacja prasowa

Profesjonalna technologia dla klasy średniej:
Nowe przyczepy zbierające Fendt Tigo MS, MR i MR Profi

Po udanym wprowadzeniu maszyn kombinowanych Fendt Tigo PR i XR w 2017 roku dostępna jest teraz również przyczepa zbierająca w klasie średniej. Dzięki temu również średnie i duże firmy mogą teraz korzystać z profesjonalnej technologii serii Fendt Tigo.

2018-08-22Informacja prasowa

Profesjonalna technologia dla klasy średniej:
Nowe przyczepy zbierające Fendt Tigo MS, MR i MR Profi

Po udanym wprowadzeniu maszyn kombinowanych Fendt Tigo PR i XR w 2017 roku dostępna jest teraz również przyczepa zbierająca w klasie średniej. Dzięki temu również średnie i duże firmy mogą teraz korzystać z profesjonalnej technologii serii Fendt Tigo.

Lepsza jakość materiału

Wszystkie trzy serie są wyposażone w niesterowany podbieracz. Zapewnia to płynną pracę i równomierny przepływ materiału nawet przy dużych prędkościach jazdy. Przechylane zawieszenie podbieracza o szerokości 1,80 m umożliwia bardzo dobre dopasowanie do podłoża, nawet na nierównym terenie. Pięć rzędów zębów zapewnia czyste zgrabianie. Aby zapobiec przedostawaniu się zębów do materiału, a tym samym wyrządzaniu szkód zwierzętom lub maszynie, wszystkie modele zostały wyposażone w zabezpieczenie przed wypadnięciem zębów.

W związku z tym, że podbieracz jest nie tylko niesterowany, lecz również całkowicie ocynkowany ogniowo, wszystkie trzy serie charakteryzują się większą trwałością i dłuższymi okresami bez konserwacji. Dodatkowy walec podporowy chroni podbieracz i uniemożliwia wbijanie się zębów w podłoże poprzez dokładne prowadzenie podbieracza nawet na nierównym i mokrym podłożu. Rezultat: najlepsza jakość materiału bez zawartości ziemi i zanieczyszczeń.

Układ Trimatic

W celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości cięcia wszystkie trzy serie wyposażone zostały w sprężynowy układ zwalniania Trimatic. Zabezpieczenie poszczególnych noży chroni noże i rotor przed ciałami obcymi. W momencie gdy rotor dociska ciało obce do noża, sprężyna zostaje zgięta, co powoduje gwałtowne zmniejszenie siły wywieranej na nóż. Po przepuszczeniu ciała obcego nóż automatycznie powraca do pozycji roboczej na skutek oddziaływania naprężenia.

Tigo 60 MS.
Tigo 60 MS.

Przenośnik podłogowy

W przypadku mniejszych modeli precyzyjnym ładowaniem i rozładowywaniem materiału zajmują się dwa łańcuchy przenośnika podłogowego o obciążeniu zrywającym wynoszącym 25 t. Większe modele, takie jak Tigo MR Profi i wszystkie modele począwszy od Tigo MS 60, są wyposażone w cztery łańcuchy o obciążeniu zrywającym wynoszącym 50 t oraz szyny o układzie schodkowym. Sam przenośnik podłogowy we wszystkich modelach jest wykonany z drewna impregnowanego ciśnieniowo. W przypadku całkowitego zapełnienia przestrzeni ładunkowej przenośnik podłogowy zostaje automatycznie zatrzymany w celu zapobieżenia możliwym uszkodzeniom, a kierowca otrzymuje odpowiedni sygnał. Ponadto wszystkie trzy przyczepy zbierające mogą zostać wyposażone w dwie lub trzy rolki dozujące. W przypadku zastosowań z zielonką istnieje możliwość nabycia wraz z rolkami dozującymi hydraulicznie napędzanej, poprzecznej taśmy przenośnikowej do bezpośredniego podawania materiału. Taśma przenośnikowa o szerokości 700 mm może wyrzucać materiał zarówno na lewo, jak i na prawo, a następnie ponownie może zostać z powrotem złożona do normalnego zastosowania.

Napęd z przekładnią zębatą czołową

Jak w przypadku poprzednich wersji, nowe modele Fendt Tigo również są wyposażone w napęd z przekładnią zębatą czołową. Dzięki zrezygnowaniu z napędu łańcuchowego nakład pracy na czynności konserwacyjne uległ zmniejszeniu, a ewentualne zanieczyszczenie materiału smarem łańcuchowym zostało wyeliminowane. Zastosowany układ napędowy zapewnia przyjemne i płynne działanie nawet przy wysokich poziomach mocy.

Komfort użytkowania i znakomite wrażenia z jazdy

Wszystkimi funkcjami przyczep zbierających można sterować za pomocą magistrali ISOBUS poprzez terminal Fendt lub za pośrednictwem terminala na przyczepie. Wszystkie trzy serie mają również połączone, resorowane podwozie tandemowe. Wysokie zawieszenie zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia oraz lepsze trzymanie się drogi i dostosowanie do podłoża, nawet przy dużych obciążeniach i trudnych warunkach gruntowych. Opcjonalna oś wleczona może zostać automatycznie zablokowana za pomocą sterownika ISOBUS po osiągnięciu ustawionej prędkości jazdy do przodu lub podczas cofania.

Nowa przyczepa zbierająca Tigo MS

Zespół ładujący

Przyczepa o dużej pojemności z wysięgnikiem przenośnikowym wyposażony jest w bezpieczny dla materiału zespół ładujący. Poszczególne zgrabiarki są wyciągane do tyłu z materiału poprzez zakrzywiony tor w kształcie nerki wysięgnika przenośnikowego. Zapobiega to przenoszeniu materiału przez zgrabiarki w kierunku zgarniaczy i ewentualnemu zaklinowaniu. Bezpieczny transport materiału do przestrzeni ładunkowej jest zapewniany także dzięki tak zwanemu „efektowi widelca”, który umożliwia podawanie materiału w sposób luźny i warstwowy. Dzięki jednolitym wysięgnikom przyczepy zbiorczej nowy model Tigo MS zapewnia spokojną pracę, równomierne ładowanie materiału oraz jego precyzyjne cięcie. Łatwość konserwacji i długa żywotność zespołu ładującego znajduje odzwierciedlenie w oddzielnym systemie przechowywania poszczególnych zgrabiarek przenośnikowych, a także w standardowym centralnym smarowaniu poszczególnych zgrabiarek. Zespół ładujący jest napędzany przez przekładnię zębatą czołową, która charakteryzuje się stabilną i spokojną pracą, nawet przy zmiennych lub szczególnie wysokich obciążeniach.

Tigo MS w akcji

Jakość cięcia

Wszystkie modele Tigo MS są wyposażone w główną ramę tnącą z 17 nożami, którą można opcjonalnie uzupełnić pakietem do kiszonki zawierającym dodatkowe 16 noży. Potencjalna długość cięcia noży wynosi 38 mm, a ich kształt zapewnia długie i ciągnięte cięcie. W przypadku konieczności wymiany noża, wystarczy go odchylić w dół. Przy większych pracach konserwacyjnych belkę nożową można również wyciągnąć za pomocą opcjonalnych kół transportowych. Podwójne zęby zgrabiarki przenośnikowej umożliwiają uzyskanie niewielkiej szczeliny do cięcia, dzięki czemu jakość cięcia jest jeszcze większa.

Układ automatycznego załadunku

W celu jeszcze efektywniejszego załadunku przestrzeni ładunkowej model Tigo MS może zostać wyposażony w dwustopniowy układ automatycznego załadunku. Układ automatycznego załadunku umożliwia zarówno niewielki nacisk z wykorzystaniem zgrabiarki dociskowej, jak i średni lub duży nacisk za pomocą ściany układu automatycznego załadunku. Dzięki układowi automatycznego załadunku materiał jest przesuwany z dołu do samej góry, aż do całkowitego wypełnienia przestrzeni. W momencie zapełnienia do samej góry przestrzeni ładunkowej zostaje automatycznie aktywowany przenośnik podłogowy. W przypadku całkowitego zapełnienia przestrzeni ładunkowej przyczepy przenośnik podłogowy zostaje automatycznie zatrzymany, a kierowca otrzymuje odpowiedni sygnał.

Przegląd wszystkich najważniejszych funkcji:

 • Niesterowany i przechylany podbieracz
 • Bezpieczny dla materiału zespół ładujący z wysięgnikiem przenośnikowym
 • Standardowe listwy smarujące zgrabiarek przenośnikowych
 • Pracująca w spokojny i stabilny sposób przekładnia zębata czołowa
 • Do 33 noży na 2 poziomach — potencjalna długość cięcia wynosząca 38 mm
 • Układ Trimatic zabezpieczający poszczególne noże
 • Sterowanie za pomocą magistrali ISOBUS
 • Opcjonalny układ automatycznego załadunku

Nowe modele Tigo MR i MR Profi

Wydajność pobierania i ochrona materiału

Nowe przyczepy zbierające Tigo MR i MR Profi charakteryzują się łatwym w konserwacji rotorem z utwardzanymi powierzchniowo i indywidualnie wymiennymi segmentami. Zęby rotora o powierzchni styku wynoszącej 25 mm charakteryzują się dużą powierzchnią przenoszenia. Ponadto nie uszkadzają materiału dzięki temu, że wychodzą z niego pod kątem 90 stopni. Bezpieczny sposób przenoszenia zawdzięcza się również skoordynowanej współpracy podbieracza i rotora. Jeszcze lepszy przepływ materiału jest osiągany dzięki niezwykle krótkiej drodze od podbieracza do rotora. Zsynchronizowana prędkość podbieracza i rotora stanowi kolejny element zapewniający ochronę materiału. Montowany seryjnie napęd z przekładnią zębatą czołową zapewnia również mniejsze zużycie energii i cichszą pracę. Rotor jest szczególnie łatwy w konserwacji dzięki technologii wykonania, która umożliwia wyjmowanie i wymianę poszczególnych segmentów.

Fendt w akcji

Jakość cięcia

Obie serie mają po 31 noży i zapewniają potencjalną długość cięcia wynoszącą 45 mm. Szerokie zęby rotora zapewniają szczególnie małą szczelinę do cięcia. Rezultat: Żadna część materiału nie jest pomijana, lecz jest aktywnie przesuwana za pomocą zębów rotora poprzez nóż i tym samym precyzyjnie cięta. Zmiana zespołu tnącego odbywa się poprzez odchylenie belki nożowej na bok bez użycia narzędzi.

Technika ładowania

Podobnie jak w przypadku modeli Tigo MS, również modele MR mogą zostać opcjonalnie wyposażone w dwustopniowy układ automatycznego załadunku, który umożliwia wywieranie lekkiego, średniego i dużego nacisku. Właściciele modeli MR Profi mogą się cieszyć wszystkimi zaletami układu VarioFill i ściany czołowej. Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli, ruchoma w zakresie 80 stopni wielofunkcyjna ściana czołowa umożliwia uzyskanie dodatkowej przestrzeni ładunkowej o objętości 5 m3. Dzięki zmniejszonej masie wynikającej z kompaktowej konstrukcji, model Tigo MR Profi charakteryzuje się większą ładownością. Podczas załadunku układ automatycznego ładowania i rozładowywania VarioFill zapewnia odpowiedni docisk i lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, a podczas rozładunku czyste i wydajne opróżnianie.

Przegląd wszystkich najważniejszych funkcji:

 • Niesterowany i przechylany podbieracz
 • Indywidualnie wymienialne segmenty rotora
 • Niewielka odległość między podbieraczem a rotorem
 • 31 noży o potencjalnej długości cięcia wynoszącej 45 mm
 • Układ Trimatic zabezpieczający poszczególne noże
 • Mała szczelina do cięcia zapewniająca lepszą jakość cięcia
 • Sterowanie za pomocą magistrali ISOBUS
 • Opcjonalny układ automatycznego załadunku (MR)
 • Ruchoma w zakresie 80 stopni wielofunkcyjna ściana czołowa (MR Profi)
 • Układ VarioFill (MR Profi)

Materiały prasowe do pobrania