2023-11-12Informacja prasowa

Nowości w prasoowijarkach i prasach jednokomorowych Fendt Rotana

Ze względu na swoją wszechstronność zmiennokomorowe prasy zwijające zdobywają coraz większą popularność na całym świecie. Teraz opcja wiązania folią jest dostępna dla zmiennokomorowych prasoowijarek Fendt Rotana 160 V Combi. Dodano również system szybkiej wymiany rolek folii i siatki oraz nową funkcję tylnej klapy. Dodatkowe innowacje wprowadzono dla prasoowijarek jednokomorowych ze zmienną lub stałą komorą.

2023-11-12Informacja prasowa

Nowości w prasoowijarkach i prasach jednokomorowych Fendt Rotana

Ze względu na swoją wszechstronność zmiennokomorowe prasy zwijające zdobywają coraz większą popularność na całym świecie. Teraz opcja wiązania folią jest dostępna dla zmiennokomorowych prasoowijarek Fendt Rotana 160 V Combi. Dodano również system szybkiej wymiany rolek folii i siatki oraz nową funkcję tylnej klapy. Dodatkowe innowacje wprowadzono dla prasoowijarek jednokomorowych ze zmienną lub stałą komorą.

Dobre wiązanie – siatka lub folia

Wiązanie folią jest już dostępne dla prasoowijarek stałokomorowych. Aby zapewnić posiadaczom pras zmiennokomorowych takie same korzyści, technologia ta została zastosowana także w modelach zmiennokomorowych Fendt Rotana.

Dzięki wiązaniu folią baloty po procesie prasowania za pomocą Fendt Rotana 160 V Combi są wiązane samą folią zamiast siatki, a następnie owijane. Wiązanie samą folią redukuje straty paszy związane z powstawaniem pleśni spowodowanym przez zatrzymanie powietrza lub zamarzanie paszy w siatce przy ujemnych temperaturach.

Dwa ramiona zgarniające oraz opracowane specjalnie dla pras zmiennokomorowych owijanie w kanale umożliwiają precyzyjne i bezpieczne prowadzenie wiązanego materiał do komory prasującej. Owijanie w kanale chroni delikatną folię przed uszkodzeniami. Hamulec elektromagnetyczny kontroluje rozciąganie siatki lub folii odpowiednio do wiązanego materiału i średnicy rolki. Pozwala to optymalizować efekt rozciągania folii oraz jej zdolność do przylegania, co umożliwia uzyskanie doskonałej gęstości i jakości balotu kiszonki. Dzięki wiązaniu folią powstaje tylko odpad foliowy, który charakteryzuje się znacznie mniejszą ilością zanieczyszczeń i jest łatwiejszy do recyklingu.

Opracowany specjalnie dla pras zmiennokomorowych system wiązania pozwala zaoszczędzić aż do 3 metrów folii na balocie, ponieważ dzięki owijaniu w kanale folia jest wprowadzana szerszym pasem i nie musi być tak mocno skręcona.

Układ rolek na obrotowym magazynku umożliwia szybką zmianę między folią a siatką. Dzięki temu użytkownik może szybko przestawić się z kiszonki na baloty siana lub słomy.

Łatwe i szybkie uzupełnianie

Dla pras Fendt Rotana Combi dostępny jest system szybkiej wymiany rolek folii i siatki. Magazynek rolek oferuje trzy miejsca na rolki, których załadunek jest bardzo ergonomiczny. Dzięki systemowi szybkiej wymiany operator może rano załadować prasy zwijające na cały dzień pracy. System ten został specjalnie opracowany, aby znacznie skrócić czas przestojów związanych z wymianą rolek. Klienci maja do wyboru opcję Eco Load i Comfort Load.

Maszyny wyposażone w system Eco Load posiadają prostą pochylnię do ładowania, która wymaga nieco większej siły fizycznej. W przypadku opcji Comfort Load operator umieszcza rolkę na wyściełanej karetce, podnosi ją i wprowadza do systemu szybkiej wymiany. Wymaga to jedynie niewielkiego wysiłku fizycznego, a maszynę można ładować bezpośrednio z poziomu ziemi, co znacznie zwiększa komfort pracy. Inteligentny system dźwigni umożliwia zmianę między trzema rolkami gotowymi do wiązania w kilku prostych ruchach. Łatwość obsługi oraz wyściełane powierzchnie kontaktowe zapobiegają uszkodzeniom siatki lub folii. Pozwala to zminimalizować przestoje na polu i przygotować więcej balotów dziennie.

Szybkie zamykanie – Tylna klapa Speed

Im szybciej otwiera się i zamyka tylna klapa prasy zwijającej, tym wcześniej można rozpocząć prasowanie kolejnego balotu. Właśnie w tym celu zoptymalizowano czasy zamykania tylnej klapy w maszynie Fendt Rotana. W zależności od warunków Fendt Rotana 160 V Combi z funkcją tylnej klapy Speed może prasować nawet o trzydzieści balotów dziennie więcej niż dotychczas. Dzięki temu rolnicy i firmy świadczące usługi dla rolnictwa mogą wykorzystać dzień pracy jeszcze bardziej efektywnie, a w razie zbliżających się zmian pogody mogą przeznaczyć czas na przygotowanie większej liczby balotów lub wcześniej skończyć pracę.

Opcja jest dostępna dla wszystkich modeli Fendt Rotana Xtra i Combi.

Zautomatyzowana regulacja suchej masy

Sam rozmiar balotu nie daje informacji o zawartości suchej masy. W związku z tym dotychczas udział suchej masy w porcji paszy był nieco zmienny. W przyszłości gospodarstwa rolne i firmy usługowe będą mogły przed procesem prasowania w zmiennokomorowej prasie zwijającej Rotana określić, ile suchej masy ma zawierać balot. Dwa synchronicznie pracujące czujniki w komorze prasującej mierzą wilgotność i masę balotu. Na tej podstawie oprogramowanie oblicza zawartość suchej masy w procesie prasowania. Prasa zwijająca steruje średnicą balotu zgodnie z wprowadzoną docelową zawartością suchej masy. Dzięki temu wszystkie kolejne baloty mają stałą zawartość suchej masy, a ich średnica może lekko się różnić. Jeżeli na przykład średnica pierwszego wykonanego balotu wynosi 1,25 m, to średnica kolejnych balotów o stałej zawartości suchej masy będzie się mieścić w przedziale od 1,05 do maksymalnie 1,35 m.

Zawartość suchej masy umożliwia przejrzyste kształtowanie cen w handlu balotami. Dodatkowo producenci bydła mogą dostosować stosunek składników do całkowitej (paszowej) mieszanki dawki żywieniowej (TMR) w oborze na podstawie zawartości suchej masy kiszonki. Dzięki temu mogą podawać znacznie bardziej jednorodne dawki paszowe i zapewnić stałą gęstość energetyczną i składnikową. Jeżeli producenci bydła będą mogli łatwiej i bardziej precyzyjnie obliczać skład paszy, może to zwiększyć wydajność mleczną lub zaoszczędzić koszty koncentratów paszowych i tym samym paszy. Kolejną zaletą jest możliwość dokumentowania plonu suchej masy w poszczególnych obszarach pola i opracowywania na tej podstawie zaleceń dotyczących kolejnych zabiegów aplikacyjnych.

Składane koła kopiujące – Wystarczy jeden ruch

Dotychczas koła kopiujące musiały być wyjmowane ze swojej pozycji roboczej i umieszczane w urządzeniu transportowym na potrzeby jazdy po drodze. Teraz klienci mogą opcjonalnie zamówić hydraulicznie lub ręcznie składane koła kopiujące do wszystkich modeli Fendt Rotana Xtra i Combi. Hydraulicznie składane koła kopiujące są wygodnie obsługiwane bezpośrednio z kabiny. Dzięki temu całkowicie odpada konieczność wyjmowania i przechowywania kół kopiujących oraz związany z tym wysiłek fizyczny.

Koła kopiujące są sterowane za pomocą układu zwrotnego i w razie potrzeby mogą zostać zablokowane za pomocą sworznia. Jest to szczególnie korzystne podczas jazdy do tyłu z opuszczonym podbieraczem oraz podczas prac na stromych zboczach. Dodatkowo zwiększa to żywotność kół kopiujących, ponieważ podczas jazdy po stromym zboczu koło skierowane ku dolinie ma stabilniejsze prowadzenie.

Materiały prasowe do pobrania