2024-06-06Informacja prasowa

Profesjonalne funkcje pras rolujących Fendt Rotana Combi

Maksymalna jakość paszy i łatwiejsze rozliczanie dzięki precyzyjnemu rejestrowaniu masy i wilgotności z pola: połączenia prasy z owijarką Fendt Rotana Combi będą w przyszłości dostępne z profesjonalnymi funkcjami, takimi jak analiza wilgotności i funkcja ważenia. Do wyboru są zautomatyzowane zastosowania jako rozwiązania Fendt Loadsensing-Profi i Fendt TIM-Profi.

2024-06-06Informacja prasowa

Profesjonalne funkcje pras rolujących Fendt Rotana Combi

Maksymalna jakość paszy i łatwiejsze rozliczanie dzięki precyzyjnemu rejestrowaniu masy i wilgotności z pola: połączenia prasy z owijarką Fendt Rotana Combi będą w przyszłości dostępne z profesjonalnymi funkcjami, takimi jak analiza wilgotności i funkcja ważenia. Do wyboru są zautomatyzowane zastosowania jako rozwiązania Fendt Loadsensing-Profi i Fendt TIM-Profi.

Wprowadzenie na rynek sprawdzonego pakietu funkcji Profi dla prasoowijarek zmiennokomorowych Fendt Rotana Combi zapewnia klientom szeroki zakres zautomatyzowanych procesów i danych do dokumentacji. Klienci pojedynczych pras Fendt Rotana mogą zamówić tak zwane funkcje Profi jako pakiet:

  • funkcja ważenia
  • analiza wilgotności
  • automatyczne zatrzymywanie po inicjacji procesu wiązania (tylko z systemem Tractor Implement Management, TIM)
  • automatyzacja wyrzutu balotów
  • automatyczne czyszczenie szczeliny noży
  • oświetlenie robocze i serwisowe LED
  • funkcja owijania warstwy brzegowej balotu

Niezależnie od ogólnego pakietu, klienci mogą wybrać funkcję ważenia lub pomiaru wilgotności jako indywidualną opcję dla pras rolujących Fendt Rotana Combi.

Dokładne rejestrowanie ciężaru i wilgotności

Do tej pory cechy takie jak rodzaj uprawy, rozmiar beli, liczba noży, pozycje siatki i liczba bel były decydujące dla oceny zakresu prac i rozliczenia prac usługowych. Dzięki pakietowi funkcji Profi dla pras rolujących klienci mogą teraz uzyskać dostęp do bezpośrednich parametrów, takich jak masa beli i wilgotność. System ważenia bel działa przy tym niezawodnie i nie wymaga kalibracji. W rezultacie bele można zgodnie z ich średnią zawartością suchej masy zaplanować jako paszę do szybkiego skarmiania lub odpowiednio przechowywać.

Podczas procesu prasowania dwa czujniki umieszczone na ścianie wewnętrznej komory prasowania stale mierzą wilgotność sprasowanego materiału. Jeśli indywidualnie ustawiona granica wilgotności – przykładowo 14 procent – zostanie przekroczona przez dłużej niż trzy sekundy, rozlega się sygnał dźwiękowy. Ten oparty na czujnikach alarm wilgotności zapobiega pobieraniu i przechowywaniu nadmiernie wilgotnego siana lub słomy. Zmniejsza to ryzyko zagrzewania materiału i znacznie redukuje związane z tym ryzyko samozapłonów. Bele o krytycznym poziomie wilgotności mogą być oddzielnie dosuszane i magazynowane później. Alternatywnie użytkownik może pozostawić krytyczne obszary pola o zbyt wysokiej zawartości wilgoci do wyschnięcia i zebrać plony w późniejszym terminie.

Optymalizacja wykorzystania nawozów z dopasowaniem do danych obszarów

Nawożenie dopasowane do wymogów, oszczędność kosztów i zwiększenie plonów roślin zielonkowych: na podstawie rzeczywistego ciężaru beli i dokładnej zawartości wilgoci klient może określić faktycznie zebraną suchą masę (DM). Zwiększa to niezawodność planowania dawek paszy i pozwala określić zapotrzebowania nawozowe dla powierzchni w celu optymalizacji plonów. Fendt Rotana zapisuje dane specyficzne dla pola w dokumencie Fendt Task Doc. Dzięki formatowi ISO XML rekordy danych można odczytywać również w przypadku flot mieszanych.

Stabilnie sprasowana krótka słoma

Krótko pocięta słoma jest szczególnie przydatna jako ściółka lub jako cenne źródło surowego włókna w paszy. Krótka słoma stanowi jednak poważne wyzwanie dla użytkowników – zapewnienie stabilności podczas transportu oraz przechowywania. Funkcja optymalizacji warstwy brzegowej zapobiega niestabilności bel z krótko ściętą słomą. Operator może określić bezpośrednio w kabinie ciągnika, jaki procent warstwy brzegowej beli ma pozostać nieprzecięty. Gwarantuje to stabilność nawet przy różnych średnicach beli.

Większa wydajność dzięki automatycznemu wyrzutowi beli

Podczas zbiorów liczy się każda minuta. Wydajność ma niezmiernie duże znaczenie w przypadku prac usługowych i gospodarstw o wysokim stopniu mechanizacji wewnętrznej. Prasy Fendt Rotana Combi działają niemal w pełni automatycznie. Zautomatyzowany wyrzut beli oszczędza czas, zmniejsza obciążenie kierowcy i zwiększa wydajność. Do ciągników z funkcją TIM dodatkowo dostępna jest funkcja automatycznego zatrzymania TIM. Gdy bela osiągnie docelowy rozmiar i docelową gęstość, ciągnik zatrzymuje się automatycznie. Bela jest wiązana, przekazywana, owijana i odkładana bez ingerencji użytkownika. W międzyczasie kierowca może aktywować joystick, a prasa pracuje dalej.

Automatyczne czyszczenie szczelin noży i automatyczne smarowanie wszystkich łożysk wałków dociskowych sprawiają, że prasa Fendt Rotana Combi jest wyjątkowo łatwa w konserwacji. Podczas procesu wiązania siatką odchylane ostrza są automatycznie wsuwane, a następnie ponownie odchylane. Funkcja ta ułatwia przejście między nierozdrabnianiem bel siana lub słomy a na przykład belami kiszonki. W szczególności usługodawcy, którzy często wykonują pracę na rożnych polach i przy różnych prasowanych materiałach, oszczędzają czas konfigurowania, ponieważ nie ma już konieczności wykonywania czasochłonnego przełączania noży atrapowych.

Od lipca 2024 nowe funkcje Profi można zamawiać jako rozwiązanie Loadsensing Profi lub TIM Profi dla pras Fendt Rotana 130 F Combi i 160 V Combi.

Materiały prasowe do pobrania