2022-10-15Informacja prasowa

Przyczepa Fendt Tigo z doskonałymi wynikami w teście DLG

Przyczepa Fendt Tigo 90 XR D została kompleksowo przetestowana wspólnie z DLG TestService. Przyczepa została poddana testowi porównawczemu z porównywalnym modelem konkurencji, a także kontroli zgodnie z modułem testowym „Funkcja i jakość pracy” Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG e.V.).

2022-10-15Informacja prasowa

Przyczepa Fendt Tigo z doskonałymi wynikami w teście DLG

Przyczepa Fendt Tigo 90 XR D została kompleksowo przetestowana wspólnie z DLG TestService. Przyczepa została poddana testowi porównawczemu z porównywalnym modelem konkurencji, a także kontroli zgodnie z modułem testowym „Funkcja i jakość pracy” Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego (DLG e.V.).

W teście porównawczym przyczep brała także udział niezależna instytucja DLG TestService GmbH, która dokumentowała również cały proces. Oba modele – Fendt Tigo 90 XR D oraz porównywalna przyczepa konkurencyjnej marki – zostały w połączeniu z ciągnikiem Fendt 942 Vario poddane testowi na obszarze użytków zielonych w Saksonii-Anhalt w drugim cięciu. Podczas testu przeprowadzono próby z wielokrotnymi powtórzeniami, w różnych zakresach prędkości 15 km/h i z maksymalną prędkości roboczą danej przyczepy.

Wysoka przepustowość przy niskim zapotrzebowaniu na moc

Dla średniej wydajności ładowania obliczono średnią z przejazdów testowych dla obu przyczep. Dla Fendt Tigo określono średnią wydajność ładowania na poziomie 130,2 t świeżej masy (ŚM) na godzinę, podczas gdy wydajność ładowania maszyny konkurencyjnej wynosiła średnio 117,5 t ŚM/h.


W ramach przeprowadzonego testu przepustowość modelu Fendt Tigo 90 XR przy maksymalnej prędkości roboczej była zatem o 10,8 procent wyższa od porównywalnego modelu konkurencji. Ponadto Fendt Tigo zagęszcza masę paszową o sześć procent mocniej niż model porównawczy.

W celu określenia zapotrzebowania na moc wyznaczono najpierw średnie zapotrzebowanie na moc przy maksymalnej prędkości ładowania. Następnie dokonano normalizacji wydajności zagęszczania i przepustowości przyczep oraz obliczono teoretyczne zapotrzebowanie na moc. W tym celu dla wydajności zagęszczania obu przyczep przyjęto wartość 220 kg/m³ oraz 125 t/h dla przepustowości. W celu osiągnięcia takiej wydajności testowany model Fendt Tigo potrzebował teoretycznie 206 kW mocy, a model konkurencyjny 246 kW. Tym samym teoretyczne zapotrzebowanie na moc na wale odbioru mocy modelu Fendt Tigo przy znormalizowanej wydajności w warunkach testu było o 16,6 procent niższe niż w przypadku porównywanej maszyny.

10,4 procent mniej paliwa

Przy maksymalnej prędkości roboczej zespół obejmujący ciągnik Fendt 942 Vario i przyczepę Fendt Tigo potrzebował podczas testu 0,44 litra na załadowaną tonę świeżej masy, podczas gdy ten sam ciągnik z konkurencyjną przyczepą potrzebował 0,49 l/t świeżej masy. Odpowiada to wyższemu o 10,4 procent zużyciu paliwa na tonę świeżej masy w porównaniu do Fendt Tigo. Decydujące znaczenia dla mniejszego zużycia paliwa przyczepy Fendt ma połączenie niższego zapotrzebowania na moc i wyższej przepustowości.

Znakomita jakość cięcia

Przy maksymalnej prędkości roboczej zarejestrowano również wartości jakości cięcia. Jako zakres docelowy na potrzeby testu zdefiniowano długość cięcia 25– 50 mm. Model Fendt Tigo uzyskał wynik rzędu 40,2 procent długości cięcia w tym zakresie docelowym i tym samym udowodnił swoją doskonałą jakość cięcia.

Wartości strat pobierania i zawartości zanieczyszczeń ustalono przy prędkości roboczej 15 km/h. Straty pobierania dla Fendt Tigo 90 XR wyniosły 0,3 procent i tym samym osiągnęły zgodnie ze schematem oceny DLG najwyższą ocenę – „bardzo niskie (++)”. Model porównawczy ze stratą pobierania wynoszącą 0,9 procent otrzymał ocenę „niskie (+)” zgodnie ze schematem oceny DLG. Przy ocenie zawartości zanieczyszczeń za wartość graniczną dla czystej paszy uznaje się zawartość popiołu surowego do dziewięciu procent. We wszystkich próbkach zawartość popiołu surowego była wyraźnie poniżej wartości granicznej i jest odpowiednio oceniana jako doskonała.

Roland Schmidt, Vice President Marketing Fendt

„Fendt Tigo 90 XR to przyczepa dla profesjonalnych rolników i usługodawców. Parametry, takie jak przepustowość i wydajność dzienna, mają coraz większe znaczenie przy wąskich oknach zbiorów. Wyniki testów potwierdzają, że maszyna przy maksymalnej prędkości zapewnia najlepszą wydajność dzienną i jest oszczędna pod względem zużycia paliwa” – podsumowuje Roland Schmidt, Vice President Marketing Fendt. „Znakomite wartości dla strat pobierania, oraz stopnia zanieczyszczeń paszy są ważnym parametrem szczególnie dla gospodarstw mlecznych”.

Proces akredytacji DLG

Na podstawie wyników z testu porównawczego złożono dla modelu Fendt Tigo 90 XR również wniosek akredytacyjny DLG w celu otrzymania znaku kontrolnego DLG – AKREDYTACJA DLG – dla modułu kontrolnego DLG „Funkcja i jakość pracy”. Powstały w ramach tej procedury raport z testu DLG zostanie wkrótce opublikowany.

Warunki testowe podczas porównania przyczep

Temperatury podczas testu porównawczego wynosiły od 22,6° do 28,1°C, a wilgotność powietrza od 29,5 do 59,4 procent. Ilość opadów na powierzchni doświadczalnej była niewielka w porównaniu do lat poprzednich.


Ze względu na wysoką zawartość suchej masy powierzchnie zostały skoszone na godzinę przed próbą, a następnie zgrabione zgrabiarką Fendt Former 14055. Pojazd ciągnący został wyposażony w system prowadzenia pojazdu, aby stworzyć jak najbardziej równy pokos. Rozstaw pokosów wynosił od 18 do 24 metrów.

Materiały prasowe do pobrania