360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Inteligentne zarządzanie pracą na uwrociach: VariotronicTI i Fendt TI Headland

W celu uzyskania czystego uwrocia konieczne jest wykonanie wielu czynności we właściwym miejscu i czasie — nie jest to takie proste, jeśli trzeba dodatkowo skupić się na rzeczywistej pracy. Wówczas dobrze jest móc łatwo zapisać powtarzające się operacje i, w zależności od wyposażenia, ręcznie lub automatycznie aktywować je. Zapewnia to oszczędność czasu i pracę bez stresu i błędów.

Odciążenie kierowcy za naciśnięciem przycisku: VariotronicTI

System VariotronicTI pozwala kierowcy na ręczne ustawienie optymalnej kolejności wykonywanych operacji podczas postoju lub zarejestrowanie i zapisanie ich podczas jazdy. Zdefiniowaną sekwencję kroków operacyjnych uruchamia się poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Pozwala to na pełną koncentrację na rzeczywistej pracy w polu.

  • Możliwość realizacji do 74 funkcji, takich jak podnoszenie, opuszczanie, włączanie/wyłączanie tempomatu, włączanie/wyłączanie WOM, włączanie/wyłączanie systemu VarioGuide itd.
  • Sekwencja może składać się z maksymalnie 39 pojedynczych kroków, które mogą być uruchamiane przez 5 różnych wyzwalaczy (czas, droga, przedni podnośnik, tylny podnośnik, wyzwolenie ręczne).
  • Pamięć dla maksymalnie 25 urządzeń


Zarządzanie pracą na uwrociach dla prawdziwych profesjonalistów: Fendt TI Headland

Fendt TI Headland to kompletny pakiet do profesjonalnej pracy na uwrociach. Zapisywanie i uruchamianie sekwencji operacyjnych jest połączone z systemem prowadzenia równoległego VarioGuide, który w jeszcze większym stopniu ułatwia zarządzanie pracą na uwrociach, maksymalnie odciążając kierowcę. Pakiet Fendt TI Headland składa się z dwóch produktów: VariotronicTI Automatic i VariotronicTI Turn Assistant.

Właściwe operacje we właściwym czasie: VariotronicTI automatic

Dzięki systemowi VariotronicTI automatic użytkownik nie tylko korzysta z zalet automatycznie wykonywanej sekwencji kroków, lecz również wykorzystuje dane dotyczące pozycji. Połączenie z systemem prowadzenia równoległego VarioGuide umożliwia automatyczne uruchamianie poszczególnych sekwencji (jak opuszczanie tylnego TUZ) w wyznaczonej przez VarioGuide pozycji linii uwrocia — nie trzeba nic naciskać. W ten sposób można efektywnie wykorzystać system sterowania również na uwrociach: odległość od granicy pola jest zawsze taka sama.

  • Ustawianie żądanego nakładania się na siebie obszarów na linii uwrocia odbywa się za pomocą kreatora — podobnie, jak w przypadku funkcji SectionControl
  • Nowy tryb uczenia do szybkiego określania punktów wyzwalania

Automatyczne zawracanie: VariotronicTI Turn Assistant

System sterowania maszyną na uwrociach VariotronicTI Turn Assistant stanowi uzupełnienie systemu VatiotronicTI automatic zawartego w pakiecie Fendt TI Headland o funkcję automatycznego zawracania. Umożliwia on wybranie, do którego śladu ma nastąpić wjazd w następnej kolejności, co umożliwia pracę również w zagonach. System Turn Assistant optymalnie odciąża kierowcę, dzięki czemu pracuje on z większą precyzją i wydajnością. Poza tym pozwala on zaoszczędzić dużo czasu na zawracaniu oraz środków eksploatacyjnych, a jednocześnie chronić glebę poprzez optymalne wykonywanie operacji zawracania.

Najważniejsze funkcje zawsze w zasięgu wzroku

Funkcja TI w menu Info+ nieustannie informuje, która sekwencja TI jest aktualnie stosowana, który krok jest aktywny i które czynniki wyzwalające odpowiadają za wykonanie tego kroku.

Edycja offline umożliwiająca łatwe programowanie. W celu bezproblemowej realizacji sekwencji kroków można je w dowolny sposób dodawać podczas postoju — w ciszy i spokoju. W razie potrzeby kierowca może dopasować i zoptymalizować przebieg sekwencji operacyjnej podczas pracy.

Fendt Smart Farming — kolejne kroki

Fendt Smart Farming