360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Gdy maszyna steruje ciągnikiem: system zarządzania narzędziami Variotronic (TIM)

System zarządzania narzędziami ciągnika (TIM) pozwala osprzętowi roboczemu automatycznie sterować niektórymi funkcjami ciągnika, np. prędkością jazdy lub zaworami sterującymi. Jest to możliwe, jeśli zarówno ciągnik, jak i osprzęt roboczy są wyposażone w moduł TIM obsługujący technologię ISOBUS. Ze względu na to, że osprzęt roboczy odpowiada za optymalizację własnej pracy, zmniejsza to poziom zmęczenia kierowcy, a zarazem zwiększa produktywność całego zespołu. Obecnie ten standard ISOBUS znajduje się nadal w końcowej fazie opracowywania, po której będzie musiał pomyślnie przejść test zgodności z ISOBUS przeprowadzany przez AEF. System zarządzania narzędziami Variotronic jest opcjonalnie dostępny w ciągnikach Fendt od serii Vario 500 Profi Plus wzwyż. W przypadku osprzętu roboczego system TIM jest stosowany w przyczepach zbierających (Fendt Tigo XR) i opryskiwaczach do ochrony roślin (Fendt Rogator 300).

System Fendt Vario pod kontrolą: Fendt Tigo XR z obsługą systemu TIM

W pełni automatyczną regulację przepustowości w modelu Fendt Tigo XR można teraz przeprowadzić za pośrednictwem systemu zarządzania narzędziami Variotronic (TIM). Przyczepa kombi kontroluje prędkość jazdy ciągnika w zależności od obciążenia podbieracza. W zależności od objętości pokosu, czujnik dostarcza stałych informacji na temat momentu obrotowego przyłożonego do podbieracza. Dzięki systemowi TIM zespół obejmujący przyczepę Fendt Tigo XR i system Fendt Vario sam optymalizuje swoje osiągi i zawsze pracuje z dużą wydajnością. Ten inteligentny asystent w znacznym stopniu odciąża kierowcę i pozwala mu w pełni skupić się na monitorowaniu procesu ładowania.

Zawsze odpowiednia dawka: Fendt Rogator 300 z obsługą systemu TIM

Ciągany opryskiwacz polowy Fendt Rogator 300 może komunikować się z ciągnikiem obsługującym system TIM za pomocą funkcji TIM i nim automatycznie sterować. W połączeniu z systemem Fendt OptiNozzle współpraca opryskiwacza i ciągnika jest wyjątkowo efektywna. Opryskiwacz do ochrony roślin oblicza optymalną prędkość, aby dopasować parametry dyszy, żądaną redukcję znoszenia i dawkę preparatu. W zależności od zastosowanej dyszy lub połączenia dysz opryskiwacz polowy reguluje prędkość do obliczonej prędkości zadanej. Gwarantuje to, że nakładanie preparatu odbywa się zawsze z pożądaną redukcją znoszenia. Dzięki aktywnemu sterowaniu TIM operator ma możliwość regulacji prędkości: może ją wybrać spośród zaprogramowanych poziomów prędkości. Zespół automatycznie utrzymuje wybraną prędkość. Jednocześnie opryskiwacz dostosowuje dyszę lub połączenie dysz do zmienionej prędkości.

Fendt Smart Farming — kolejne kroki

Fendt Smart Farming