360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Podbieracz, który niczego nie pomija.

Podbieracz o maksymalnej wydajności

Maksymalną wydajność można uzyskać wyłącznie z idealnym podbieraczem. W przypadku pras zwijających Fendt doskonałe rezultaty zapewnia wydajny podbieracz bezkrzywkowy o szerokości 2,25 m. Zastosowanie specjalnej geometrii segmentów oraz idealnego kąta ustawienia wydłużonych palców umożliwiło wyeliminowanie toru krzywkowego. Podbieracz zawiera dzięki temu również mniej części obracających się i podlegających zużyciu, a tym samym pracuje bardziej płynnie i jest łatwy w serwisowaniu.

Bardzo blisko rotora

Bardzo zwarta konstrukcja podbieracza pozwoliła na umieszczenie go bardzo blisko rotora. Umożliwiło to uproszczenie procesu transportu materiału z podbieracza do rotora i przyczyniło się do lepszego przepływu materiału. Korzyści tego rozwiązania wyraźnie widać podczas pracy z krótkim i kruchym materiałem, tzn. materiał jest przenoszony do komory belowania w sposób dużo delikatniejszy i bardziej

wydajny. Optymalny przepływ materiału pozwala na idealne formowanie kolejnych bel i zapewnienie doskonałej wydajności.

Pięć rzędów palców:
Wyeliminowanie wałków krzywkowych i popychaczy pozwoliło na uzyskanie dodatkowej przestrzeni. Dlatego właśnie podbieracz jest obecnie wyposażony w pięć rzędów palców. Aby zapewnić jak najlepsze wyniki zbierania zielonek, zastosowano bardzo małe odstępy między palcami wynoszące zaledwie 64 mm. Gwarantuje to, iż na polu nie pozostanie niezebrany materiał. Fabrycznie są montowane również dwa ślimaki transportujące.

Kluczowym elementem są palce:
Palce to najbardziej podstawowe elementy podbieracza. Ich specjalny kąt ustawienia pozwala na zbieranie zielonek w sposób zapewniający ochronę darni. Średnica 5,6 mm sprawia, że okres eksploatacji jest bardzo długi, a same palce są bardzo elastyczne przy intensywnym owijaniu. Wytrzymałe mocowanie palców zapobiega ich zrywaniu, ponieważ wszelkie naprężenia są równomiernie rozkładane.

W ramach wyposażenia standardowego zastosowano dwa boczne ślimaki transportujące. Dzięki dużej średnicy ich wałków nigdy nie skręcają materiału, lecz doprowadzają go płynnie do wirnika.

Skrętne koła podporowe można ustawić w dziesięciu różnych położeniach, tym samym zapewniając elastyczność pod

względem regulacji wysokości.

Dzięki niewielkiemu odstępowi między podbieraczem i rotorem

materiał jest transportowany w sposób delikatny, a zarazem
zupełnie niezawodny. Palce rotora rozmieszczone w układzie V
umożliwiają równomierne zapełnianie komory prasowania,
a tym samym gwarantują formowanie idealnych bel.

Dociskacz rolkowy zapewnia równomierny przepływ zbioru. Dzięki zmiennemu dociskaczowi rolkowemu zgarniacz nad podbieraczem można przesuwać, co zmniejsza zatory i maksymalizuje wydajność.

Cięcie zielonek zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Doskonałe rotory do prac z dużą wydajnością

Cztery modele pras zwijających Fendt są wyposażone w różne rotory, które pozwalają na dobranie układu do danego zastosowania. Rotor pracuje z prędkością 134 obr./min. Palce przenoszące rozmieszczone w kształcie litery V zapewniają równomierne wypełnienie komory prasowania. Zależnie od klasy wydajności prasy są wyposażone w podłogę nieruchomą lub podłogę Hydroflex.

Maksymalna elastyczność: XtraCut 13 i XtraCut 17

W prasach zwijających Fendt 130 F Xtra zastosowano rotory XtraCut 13 lub XtraCut 17. Są to modele z podwójnymi palcami, zaprojektowane z myślą o zagwarantowaniu najwyższej możliwej wydajności oraz jak najdłuższego okresu eksploatacji. Wariant XtraCut13 może pracować z zespołem tnącym lub bez niego. Rotor XtraCut 17 oferuje teoretyczną długość cięcia wynoszącą 67,5 mm z aktywowanymi grupowo nożami (0, 8, 9 lub 17). W przypadku wszystkich pras zwijających z zespołem tnącym są dostępne noże „ślepe”, które pozwalają bezpiecznie i efektywnie

pracować bez użycia noży — nie występują straty materiału, a zespół tnący jest chroniony przed nadmiernym zużyciem.

Jakość cięcia dla wymagających producentów: XtraCut 25:
Pod względem wydajności i jakości cięcia rotor Fendt XtraCut 25 w maszynach 130 F Xtra oferuje najlepsze wyniki w gamie pras zwijających firmy Fendt. Czteroostrzowa konstrukcja rotora w kształcie litery V została przygotowana pod kątem dużych nakładów prac podczas zbiorów. W przypadku bardzo cienkich warstw rotor doprowadza do komory prasowania materiał cięty o długości 45 mm, co powoduje powstawanie bel o większej gęstości. W modelu tym zawsze jest montowana fabrycznie podłoga Hydroflex. W tym zespole tnącym istnieje możliwość wyboru grupy 0, 12, 13 lub 25 noży.

Cięcie przy użyciu najdłuższego noża:
W modelach Fendt XtraCut wyposażonych w zespoły tnące zastosowano najdłuższe noże dostępne na rynku, co umożliwiło uzyskanie najwyższej jakości cięcia. Układ obejmuje również hydropneumatyczne zabezpieczenie noży z dwoma akumulatorami ciśnieniowymi, w których domyślnie występuje ciśnienie wynoszące 40 barów. Rozwiązanie to przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji pras zwijających. Jeśli nie będzie możliwe przestawienie noży do położenia roboczego, np. wskutek zanieczyszczenia, ciśnienie może zostać tymczasowo podniesione do 180 barów. Operacja czyszczenia szczelin noży odbywa się za naciśnięciem klawisza na module sterującym.

Prędkość rotora XtraCut 17, wynosząca 134 obr./min, umożliwia pracę z teoretyczną długością cięcia 67 lub 135 mm.

Dzięki teoretycznej długości cięcia wynoszącej 45 lub 90 mm rotor XtraCut 25 zapewnia ogromną wydajność i pozwala na uzyskanie cienkich warstw.

Rotor doprowadzający jest dostępny ze stałą podłogą zespołu tnącego lub uchylną podłogą Hydroflex.

Flagowy model 130 F Xtra jest wyposażony w hydrauliczny układ aktywowania zespołu noży (na który składa się 0, 12, 13 lub 25 noży).

Płynne doprowadzanie materiału dzięki układowi HydroflexControl.

Mocowana na sprężynach, obniżana konstrukcja

Pierwszym elementem jest stałe zawieszenie podłogi zespołu tnącego znane jako „Flex”. Sprężyna może być

wykorzystywana do delikatnego odchylania podłogi zespołu tnącego w dół i w górę. W ten sposób podłoga może reagować na zmiany ilości materiału. Drugi ważny człon układu to „Hydro”. Dotyczy on układu zawierającego dwa siłowniki hydrauliczne umożliwiające otwieranie podłogi za pomocą przycisku z poziomu kabiny w celu usunięcia zatoru lub wymiany noży. Dzięki układowi HydroflexControl maszyna może poruszać się przez długi czas, zapewniając jednocześnie wysoką wydajność

Belowanie bez żadnych przerw:
Mechanizm doprowadzający niemal całkowicie chroni przed zatorami nawet w trudnych warunkach. Wraz ze wzrostem ilości doprowadzanego materiału swoboda ruchu inteligentnej podłogi zespołu tnącego w prasach zwijających Fendt chroni przed powstawaniem niedrożności. Ten efektywny układ zapobiegający zatorom pozwala na bezproblemowe prasowanie z dużą wydajnością.

Dwuczęściowa konstrukcja i doskonały komfort pracy:
Aby prasa zwijająca była optymalnie wykorzystywana przez cały dzień pracy, konieczne jest zapobieganie zatorom jeszcze przed ich powstaniem. Dba o to stosowany w maszynach Fendt układ HydroflexControl. Efektywne i pewne zapobieganie zatorom w 80% jest realizowane dzięki wzajemnemu oddziaływaniu dwóch elementów, co przekłada się na wysoką wydajność pracy.

Układ FlexControl w niezawodny sposób zapobiega powstawaniu zatoru.

Sprężyna Flexcontrol pochłania szczytowe obciążenia z części przedniej podłogi zespołu tnącego, a tym samym zapobiega zatorom.

W razie ich wystąpienia tylna część podłogi zespołu tnącego jest obniżana o 500 mm.

Napęd wprawiający wszystkie elementy w ruch.

Przejrzysta konstrukcja

Po prawej stronie prasy zwijającej Fendt znajduje się napęd rotora, który jest przenoszony dwurzędowym łańcuchem. 18 walców PowerGrip jest napędzanych z lewej strony. Napęd komory jest podzielony na dwie linie. Dlatego co drugi walec jest napędzany łańcuchem, a na poszczególne elementy oddziałują mniejsze siły, co prowadzi do mniejszego zużycia i ścierania. Łańcuchy zostały wyprodukowane przez firmę Tsubaki. Charakteryzują się one wysoką jakością i trwałością. Koła zębate z mechanizmem wolnego koła są gwarancją bezpieczeństwa: Jeśli wał napędowy zostanie zatrzymany lub rotor nagle się zablokuje, wolne koło umożliwi stopniowe zredukowanie obrotów beli. Zapewnia to niezawodną ochronę głównych elementów napędu przed uszkodzeniem spowodowanym nagłym naprężeniem.

Łatwa konserwacja:
Prasy zwijające Fendt wymagają bardzo niewielkich nakładów prac konserwacyjnych. Lekkie, podnoszone klapy boczne ułatwiają dotarcie do punktów konserwacji. Automatyczny układ smarowania jest napędzany za pomocą walców. Odpowiada za niezawodne doprowadzanie odpowiedniej ilości oleju do łańcucha. Wydłuża to okres eksploatacji i zapewnia płynną pracę maszyny. Łożyska napędu i walce PowerGrip są szybko i sprawnie smarowane za pomocą centralnej listwy smarującej. Przestań tracić czas na poszukiwanie punktów smarowania.

Więcej mocy dzięki przekładni Power Split:
Wszystkie modele są wyposażone w przekładnię Power Split. Przekładnia Power Split opiera się na koncepcji dzielonego napędu, która zapewnia przekazanie odpowiedniej mocy do rotora i napędu komory. Prędkość na wejściu wynosi 540 obr./min. W modelach bez podłogi zespołu tnącego bezpieczeństwo gwarantuje sprzęgło przeciążeniowe z kołkiem ścinanym o momencie 1650 Nm. W modelach z zespołem tnącym sprzęgło z krzywką i wolnym kołem zabezpiecza układ przeniesienia napędu o momencie 1950 Nm.

Mosaic

Przekładnia Power Split pracuje z prędkością WOM 540 obr./min.

 • Mosaic

  Przekładnia Power Split pracuje z prędkością WOM 540 obr./min.

 • Mosaic

  Napęd komory jest podzielony na dwa łańcuchy i napędzany za ich pośrednictwem.

 • Mosaic

  Koło zębate z wolnym kołem zapewnia ochronę zespołu napędowego przed uszkodzeniem w przypadku zablokowania rotora.

 • Mosaic

  W prasach zwijających Fendt wykorzystywane są wyłącznie łańcuchy Tsubaki.

 • Mosaic

  Łożyska 50 mm na walcach zostały zaprojektowane do bardzo dużych obciążeń.

18 walców PowerGrip można wyposażyć w smarowane łożyska 50 mm.

Następny stopień do Stałokomorowe prasy zwijające Fendt Rotana

Stałokomorowe prasy zwijające Fendt Rotana

Stałokomorowe prasy zwijające Fendt Rotana

Materiały informacyjne