2020-10-07Informacja prasowa

Fendt IDEAL 9T imponuje wydajnością i jakością zbiorów DLG nadzoruje procedurę testu i potwierdza jej wyniki

Na początku sierpnia 2020 roku firma przeprowadziła test wydajności swojego dużego kombajnu Fendt IDEAL 9T. Eksperci z DLG TestService uczestniczyli w testach jako niezależni obserwatorzy. W teście i w porównaniu z innym kombajnem zbożowym należącym do tej samej klasy mocy Fendt IDEAL 9T wykazał się imponującymi wynikami, jeżeli chodzi o przepustowość i straty, jak również jakość ziarna i długość słomy.

2020-10-07Informacja prasowa

Fendt IDEAL 9T imponuje wydajnością i jakością zbiorów DLG nadzoruje procedurę testu i potwierdza jej wyniki

Na początku sierpnia 2020 roku firma przeprowadziła test wydajności swojego dużego kombajnu Fendt IDEAL 9T. Eksperci z DLG TestService uczestniczyli w testach jako niezależni obserwatorzy. W teście i w porównaniu z innym kombajnem zbożowym należącym do tej samej klasy mocy Fendt IDEAL 9T wykazał się imponującymi wynikami, jeżeli chodzi o przepustowość i straty, jak również jakość ziarna i długość słomy.

DLG TestService uczestniczył w teście i rejestrował jego przebieg jako niezależna instytucja. Inżynierowie z DLG TestService w Groß Umstadt przeprowadzają od wielu dziesięcioleci testy młócenia i mają w tej dziedzinie wyjątkowe doświadczenie. Towarzyszył im ekspert zewnętrzny, prof. Thomas Rademacher, profesor techniki rolniczej na Uniwersytecie w Bingen.

„Celem tych testów jest stworzenie charakterystycznej krzywej strat wydajności różnych kombajnów” - mówi prof. Rademacher. „Maszyny wyruszają do zbiorów na polu z różną wydajnością roboczą lub prędkością jazdy, podczas gdy my mierzymy straty ziarna i jego jakość”.

Wykresy przedstawiają matematycznie wyliczoną krzywą trendu bazującą na dokonanych pomiarach
· Wykresy przedstawiają matematycznie wyliczoną krzywą trendu bazującą na dokonanych pomiarach.
· 0,8% połamanego ziarna to wartość średnia wszystkich pomiarów.

Wysoka wydajność przy niskich stratach

Testy odbyły się na początku sierpnia 2020 r. na polach pszenicy przy prędkościach od 4 do 8 km/h. Przy prędkości 8 km/h, maksymalnej prędkości osiągalnej w danych warunkach zbioru, Fendt IDEAL 9T zanotował ogólny poziom przepływu plonu wynoszący prawie 150 ton i przepustowość ziarna wynoszącą prawie 89 ton na godzinę. Maszyna wykorzystana do porównania osiągnęła w testach nieco niższe maksymalne natężenie przepływu przy znacznie większych poziomach strat. Straty w maszynie Fendt IDEAL 9T osiągnęły poziom zaledwie 1%, co spowodowało wzrost ogólnego poziomu przepływu o 21,5%.

Wykresy przedstawiają matematycznie wyliczoną krzywą trendu bazującą na dokonanych pomiarach
· Wykresy przedstawiają matematycznie wyliczoną krzywą trendu bazującą na dokonanych pomiarach.
· 0,8% połamanego ziarna to wartość średnia wszystkich pomiarów.

Nieistotna ilość uszkodzonego ziarna z Fendt IDEAL

Ilość ciał obcych i uszkodzonego ziarna ma decydujące znaczenie dla jakości plonu. Zwłaszcza w przypadku mniejszej wilgotności ziarna zbyt intensywne młócenie może szybko doprowadzić do większej zawartości procentowej połamanego ziarna. Przy wilgotności ziarna od 12% do 13% Fendt IDEAL 9T osiągnął najlepsze wyniki w dniu testu przy bardzo niskiej zawartości połamanego ziarna, wynoszącej zaledwie od 0,1% do 0,3%, podczas gdy jego odpowiednik wygenerował znacznie więcej połamanego ziarna - a mianowicie od 0,8% do 1,5%.

Wykresy przedstawiają matematycznie wyliczoną krzywą trendu bazującą na dokonanych pomiarach.
· Wykresy przedstawiają matematycznie wyliczoną krzywą trendu bazującą na dokonanych pomiarach.
· 0,8% połamanego ziarna to wartość średnia wszystkich pomiarów.

Wysoka zawartość długiej słomy

W ramach testów zbadano również stopień traktowania pozostałej słomy. W tym celu z pokosów pobierano próbki słomy, a następnie wyznaczano linie sit za pomocą sita kaskadowego DLG. W porównaniu do innej maszyny odpowiadającej jakość słomy uzyskanej z modelu Fendt IDEAL 9T w pokosach charakteryzowała się większymi proporcjami, jeżeli chodzi o słomę dłuższą (>67 mm i od 30 do 67 mm) oraz oraz mniejszymi proporcjami w przypadku krótszej słomy (<8 mm). Przy wyższej prędkości 8 km/h różnice były wyraźniejsze niż przy niższej prędkości 4 km/h.

Informacje o teście porównawczym kombajnów

W teście zwyciężył model Fendt IDEAL 9, pokonując kombajn tej samej klasy osiągów i tej samej szerokości zespołu żniwnego - obie maszyny pracowały przy zbiorze pszenicy na polu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W tym dniu na polu testowym w Meklemburgii-Pomorzu Przednim panowały dobre warunki zbiorów. Zmierzony poziom wilgotności w ziarnie pszenicy wynosił od 12% do 13%, zaś wilgotność słomy ok. 10%. Stosunek ziarna do słomy wynosił 1: 0,65.

Obie maszyny zostały skalibrowane przed badaniem i każda z nich została ustawiona przez serwisantów reprezentujących danego producenta kombajnów. Przed właściwym przejazdem testowym wykonywano również przebiegi próbne, dzięki czemu ustawienia w obu kombajnach można było idealnie dostosować do warunków zbioru.

„Zgodnie ze standardami metod pomiaru zastosowaliśmy w testach „procedurę kartki papieru”. Oznacza to, że wszystkie osady z kombajnu są umieszczane na kartce papieru, a następnie ponownie oczyszczane w celu zidentyfikowania i zważenia strat ziarna. Jako dodatkową metodę kontroli zastosowaliśmy również metodę shell”, mówi prof. Rademacher.

W teście porównawczym kombajny wykonują przejazdy od toru do toru i zawsze przy pełnym plonie, aby zminimalizować różnice w zbiorze, który młócą i poddać każdą maszynę testowi w dokładnie takich samym warunkach.

„Ocena opiera się na zasadzie, że wszystko, co trafia do maszyny, musi zostać zważone”, mówi dr Rubenschuh. „Po każdym przejeździe testowym następuje wyładunek ziarna na przyczepę z wagą, a ilość zebranych plonów jest dokumentowana. Ważona jest również objętość słomy i plew zebranych na arkusz, a także wynikające z nich straty ziarna. Następnie wykorzystujemy prędkość jazdy i ilość ziarna lub słomy do określenia wielkości przepustowości ziarna lub przepustowości całkowitej. Straty ziarna obliczamy na podstawie strat zważonego ziarna i plonu ziarna”.

Technologia pomiarów zastosowana w teście została uprzednio zatwierdzona przez DLG TestService. W całej serii testów uczestniczyli eksperci DLG, dokumentując je na miejscu. Następnie próbki ziarna pobrane podczas tankowania oraz próbki słomy pobrane z pokosów zostały przeanalizowane i ocenione w laboratorium DLG TestService.

„Po raz pierwszy w historii marki Fendt poddaliśmy kombajn niezależnemu testowi porównawczemu DLG, aby pokazać opinii publicznej, jak dobrze wypadamy na tle najlepszych”, oświadczył Christoph Gröblinghoff, Prezes Zarządu Fendt, komentując test wagi ciężkiej. „W tych obszernych testach kombajn Fendt IDEAL spełnia wszystkie nasze oczekiwania. Ale co ważniejsze, spełnia on również oczekiwania, jakie klienci stawiają kombajnom Fendt z innowacyjną technologią i tak wysokimi osiągami.”

Materiały prasowe do pobrania