2021-07-13Informacja prasowa

AGCO/Fendt - Pozytywne perspektywy na rok 2021

Po szczególnym roku 2020 również rok 2021 nadal pozostanie pod silnym wpływem globalnej pandemii koronawirusa, szczególnie pod względem przepływu towarów i sytuacji w zaopatrzeniu. Mimo to zarówno niemiecki, jak i międzynarodowy rynek maszyn rolniczych rozwijają się bardzo pozytywnie. Towarzyszą temu również dobre perspektywy dla firmy Fendt.

2021-07-13Informacja prasowa

AGCO/Fendt - Pozytywne perspektywy na rok 2021

Po szczególnym roku 2020 również rok 2021 nadal pozostanie pod silnym wpływem globalnej pandemii koronawirusa, szczególnie pod względem przepływu towarów i sytuacji w zaopatrzeniu. Mimo to zarówno niemiecki, jak i międzynarodowy rynek maszyn rolniczych rozwijają się bardzo pozytywnie. Towarzyszą temu również dobre perspektywy dla firmy Fendt.

Aktualna sytuacja w firmie Fendt

„Obecnie wkroczyliśmy w 17. miesiąc pandemii koronawirusa i nikt z nas nie spodziewał się tego, co spotkało nas do tej pory. Gospodarka krajowa nie jest w stanie nadążyć za zmianami. Pandemia dotknęła również nas" - oświadczył Christoph Gröblinghoff, Prezes Zarządu AGCO/Fendt, opisując trudną sytuację w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Do tej pory firma Fendt potrafiła dobrze reagować na te nieustannie zmieniające się wyzwania. Stracone dni produkcji zostaną nadrobione. „Jesteśmy w stanie tego dokonać dzięki dobrym relacjom z naszymi dostawcami, a także dzięki wysokiemu poziomowi zdolności produkcyjnych, którymi dysponujemy w niemieckich zakładach. Za firmą Fendt stoi silny zespół, a nasi partnerzy handlowi i pracownicy warsztatów stanowią naszą skuteczną siłę napędową - jestem bardzo dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy" - potwierdza Christoph Gröblinghoff, ale równocześnie przestrzega: „Nie oszukujmy się jednak: Ta napięta sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej w tym roku.”

Wobec takich perspektyw szef firmy Fendt tym bardziej cieszy się ze wzrastających wskaźników szczepień na całym świecie i w jego firmie. Obecnie firma Fendt prowadzi szczepienia w swoich zakładach w miejscowościach Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Feucht i Wolfenbüttel. Christoph Gröblinghoff oświadczył: „Nasze zakładowe kierownictwo ds. zdrowia wykonuje tutaj doskonałą pracę".

Zasadniczo Prezes Zarządu pozytywnie ocenia aktualną sytuację w firmie Fendt i w rolnictwie: „Branża jest zdrowa, mamy pełne portfele zamówień. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. W tych niesprzyjających czasach rolnicy odgrywają ważniejszą rolę niż kiedykolwiek. To dzięki nim mamy jedzenie na stole.”

Barometr biznesowy CEMA z pozytywnymi zmianami

Z najniższego punktu odnotowanego w kwietniu 2020 r. branża sukcesywnie odrabiała straty aż do osiągnięcia wysokiego poziomu. „Możemy powiedzieć, te oddziaływania zasadniczo nie dotknęły naszej branży. Trzy czwarte respondentów ocenia swoją aktualną sytuację jako bardzo pozytywną i oczekuje wzrostu sprzedaży. Osłabienie dobrej koniunktury nie jest jeszcze widoczne.

Nic w tym dziwnego: ceny producenta pszenicy i nasion oleistych są rekordowo wysokie, a rolnicy dobrze na tym zarabiają. Sprzyja to wysokiej skłonności do inwestowania, co z kolei przekłada się na wzrost rynku na poziomie około siedmiu procent w całej Europie.”

Fendt zwiększa udział w rynku w Europie

„Popyt na rynkach ciągników w Europie mocno wzrósł, w związku z czym spodziewamy się, że w tym roku rynek ten osiągnie poziom 188 000 ciągników" - oświadczył Christoph Gröblinghoff. Oznacza to, że rynek niemal powrócił do poziomu z roku 2012, będącego rekordowym rokiem na europejskim rynku ciągników. W roku 2021 spodziewa się on pozytywnego rozwoju rynku ciągników w Europie (bez Turcji): „W tej dziedzinie utrzymujemy nasz wysoki udział w rynku o ponad 10 proc.” Globalny rynek sprzedaży ciągników Fendt ponownie wzrasta w porównaniu z rokiem ubiegłym, wobec czego w tym roku należy się liczyć z produkcją przekraczającą 20 000 ciągników.

Około 6 300 pracowników Fendt

W połowie roku 2021 grupa AGCO/Fendt zatrudnia łącznie 6 300 osób we wszystkich sześciu zakładach zlokalizowanych w niemieckich miejscowościach Marktoberdorf, Asbach-Bäumenheim, Waldstetten, Feucht, Hohenmölsen i Wolfenbüttel. To o ponad 300 więcej w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. W samej centrali w Marktoberdorfie zatrudnionych jest ponad 4 000 osób.

Skoncentrowanie badań i rozwoju na produktach cyfrowych

„Naszą kluczową kompetencję stanowi innowacyjna technologia”. Zatrudniamy łącznie około 500 inżynierów pracujących nad samymi maszynami rolniczymi, jak również prowadzących prowadzą badania w dziedzinie cyfryzacji" - oświadczył szef firmy Fendt.

W kwietniu 2021 r. w nowym budynku działu rozwoju w Marktoberdorfie powstało około 140 nowych miejsc pracy w obszarach elektroniki, oprogramowania i cyfryzacji. „Ten zespół pracuje nad cyfrową przyszłością rolnictwa.”

Globalny wzrost

Mimo okoliczności firma Fendt może spojrzeć wstecz na bardzo pomyślny rok 2020. „Nasz sukces jest również wysoko oceniany w obrębie koncernu. Globalny rozwój marki Fendt jest jedną z najważniejszych inicjatyw w koncernie AGCO. W koncernie jesteśmy marką wzrostu. „Fendt Global Growth“ (Globalny wzrost marki Fendt) jest możliwy, ponieważ oferujemy maszyny, na które panuje zapotrzebowanie nie tylko na całym świecie, ale również na naszych europejskich rynkach. Pozwala nam to stworzyć podstawy dla przyszłości.”

Marka Fendt i produkty Fendt zyskują coraz większą popularność w Ameryce Północnej, Brazylii, Afryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii. W Ameryce Północnej i Brazylii marka Fendt zdobywa nowych klientów w segmencie dużych ciągników. Dodatkowo spore wrażenie wywierają również duży kombajn Fendt IDEAL oraz siewnik punktowy Fendt MOMENTUM.

„Klienci na rynku północnoamerykańskim donoszą o wyjątkowych osiągach w zakresie oszczędności paliwa, jakości ziarna i wydajności w porównaniu z maszynami oferowanymi przez konkurencję. Siewnik Fendt MOMENTUM pomyślnie zakończył również swój pierwszy sezon sadzenia w Ameryce Północnej.” - informuje Christoph Gröblinghoff. Kombajn zbożowy Fendt IDEAL został w tym roku z powodzeniem wprowadzony na rynek RPA.

W Australii i Nowej Zelandii w roku 2020 znacznie wzrosła liczba zamówień na duże ciągniki. Jednak również w przypadku technologii zbioru zielonek, takich jak prasy zwijające do bel okrągłych Fendt, odnotowujemy pozytywny trend: „W tym segmencie nasi koledzy osiągnęli 80-procentowy wzrost zamówień w porównaniu z ubiegłym rokiem.”

FendtONE jako odpowiedź na wyzwania w rolnictwie

„FendtONE stanowi naszą odpowiedź na nowe wyzwania rolnictwa” - oświadczył Christoph Gröblinghoff. Z jednej strony system FendtONE zapewnia dokładną wiedzę i przegląd danych eksploatacyjnych, z drugiej zaś oferuje łatwy dostęp do dokumentacji. „Scentralizowane, cyfrowe gromadzenie danych będzie stanowić podstawowy wymóg dla Farm2Fork, zgodności z Green Deal i możliwości śledzenia łańcuchów produkcyjnych.

FendtONE to jedna z naszych odpowiedzi na potrzeby zrównoważonego rolnictwa. Rolnictwo musi stać się bardziej przejrzyste dla społeczeństwa, które domaga się coraz większej wiedzy na temat sposobów produkcji żywności.

Wielu konsumentów chce być poinformowanych, aby móc podejmować decyzje o zakupie.

Zrównoważone rolnictwo postrzegane jest zarówno jako obciążenie, jak i szansa, gdyż stwarza również ogromny potencjał dla większej opłacalności i wydajności" - wyjaśnia szef Fendt.

Transformacja rolnictwa na wielu obszarach

„Stanowimy część wielkiej cyfrowej transformacji i odgrywamy istotną rolę w kształtowaniu tego procesu. Mamy świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności - i podchodzimy do niej pozytywnie”, mówi Christoph Gröblinghoff o projekcie w zakresie alternatywnych technologii napędowych.

Jako partner projektu Fraunhofer ISE firma Fendt testuje całościową koncepcję wykorzystania agrofotowoltaiki w ciągniku Fendt e100 Vario. W projekcie modelowym wytworzona energia elektryczna zasila m.in. ciągnik elektryczny wykorzystywany w sadownictwie. Ponadto firma Fendt jest partnerem wspólnego projektu „H2Agra” - sponsorowanego przez kraj związkowy Dolna Saksonia i dotyczącego rozwoju infrastruktury dla napędów wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego.

Materiały prasowe do pobrania