2022-08-26Informacja prasowa

Automatyczne funkcje dla pras do balotów okrągłych Fendt Rotana

Rozliczanie balotów okrągłych odbywało się dotychczas według ich rodzaju, wielkości i liczby. W połączeniu z ciągnikiem z funkcją TIM lub Loadsensing nowe funkcję w prasach Fendt Rotana umożliwiają teraz analizę według ciężaru i wilgotności. Ponadto niektóre procesy zostały zautomatyzowane. W przypadku pras zmiennokomorowych dostępne jest teraz automatyczne smarowanie łożysk.

2022-08-26Informacja prasowa

Automatyczne funkcje dla pras do balotów okrągłych Fendt Rotana

Rozliczanie balotów okrągłych odbywało się dotychczas według ich rodzaju, wielkości i liczby. W połączeniu z ciągnikiem z funkcją TIM lub Loadsensing nowe funkcję w prasach Fendt Rotana umożliwiają teraz analizę według ciężaru i wilgotności. Ponadto niektóre procesy zostały zautomatyzowane. W przypadku pras zmiennokomorowych dostępne jest teraz automatyczne smarowanie łożysk.

Do modeli pras Fendt Rotana Xtra dostępne są teraz opcjonalnie funkcje Fendt Loadsensing-Profi oraz Fendt TIM-Profi. Nowy pakiet funkcji można wybierać w zależności od wyposażenia ciągnika.

Nowe opcje obejmuje następujące zastosowania:

  • Analiza wilgotności
  • Automatyczne zatrzymywanie po procesie wiązania (tylko z systemem Tractor Implement Management, TIM)
  • Funkcja ważenia
  • Automatyzacja wyrzutu balotów
  • Automatyczne czyszczenie szczeliny noży
  • Oświetlenie konserwacyjne LED
  • Funkcja owijania warstwy brzegowej balotu

Dokładne rejestrowanie ciężaru i wilgotności

Dokładne dane ciężaru balotu oraz wilgotności to ważne parametry oceny jakości paszy i rozliczania pracy na akord. Fendt Rotana rejestruje te informacje przez czujniki oraz zapisuje dla poszczególnych pól w Fendt Task Doc. Wszystkie dane są zapisywane w formacie ISO XML Format i mogą być odczytywane w ten sposób również we flotach mieszanych.

Fendt Rotana to pierwsza prasa pojedyncza na rynku z niezawodnym i niekalibrowanym systemem ważenia balotów. Trzy czujniki wagowe w maszynie ustalają dokładny ciężar sprasowanego balotu. W tracie ważenia podnoszony jest automatycznie podbieracz, aby jego podparta masa własna nie wpływała na pomiar. Aby uniknąć nieprawidłowych pomiarów na pagórkowatym terenie, maszyna porównuje ciężar całkowity prasy do okrągłych balotów przed i po wyrzuceniu balotu. Obliczona różnica odpowiada ciężarowi balotu i czynniki takie jak później włożona rolka z siatką nie mają wpływu na wynik pomiaru. Powtarzająca się kalibracja ogniw wagowych nie jest konieczna.

Dwa czujniki na ścianie wewnętrznej komory prasowania mierzą ciągle w trakcie zwiększania się balotu wilgoć prasowanego materiału. Związany jest z tym alarm wilgotności w terminalu. Ostrzega ona w przypadku przekroczenia indywidualnie ustawianej granicy wilgotności. Unika się prasowania przy zbyt dużej wilgotności. Zmniejsza to znacznie niebezpieczeństwo spontanicznego samozapłonu już ułożonych balotów siana i słomy. Dodatkowo baloty prasowane na polach z większą wilgotnością mogą być składowane oddzielnie lub później. Umożliwia to dodatkowe suszenie.

Z połączenia ciężaru i wilgotności balotu można ustalić faktycznie zebraną masę suchą z powierzchni. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie stosowania środków nawozowych na podstawie tej wiedzy. Obecnie jest to nieodzowne dla ekonomicznego i zrównoważonego gospodarowania na powierzchniach użytkowych. Rosnące koszty nawozów, rygorystyczne przepisy, presja kosztowa oraz szczególne położenie wielu powierzchni trwałych użytków zielonych blisko wód zwiększają znaczenie nawożenia odpowiednio do potrzeb.

Automatyczny wyrzut balotów

Nowa funkcja automatycznej klapy tylnej umożliwia w Fendt Rotana automatyczne otwieranie klapy tylnej bezpośrednio po procesie wiązania. Kiedy balot wyjdzie z komory, klapa tylna zamknie się najszybciej jak to możliwe. Zmniejsza to tarcia na ścianie komory, a tym samym niepotrzebne straty, oszczędza czas i odciąża kierowcę, dzięki czemu pasza jest zabezpieczona jeszcze skuteczniej.

Do ciągników z funkcją TIM dodatkowo dostępna jest funkcja automatycznego zatrzymania TIM. Zatrzymuje ona ciągnik automatycznie, gdy tylko balot jest gotowy do wiązania. Następnie wystarczy ruszyć dźwignią jazdy, aby ruszyć.

W trakcie wiązania siatką odbywa się automatyczne czyszczenie szczeliny noży. Wychylone noże są automatycznie wsuwane i ponownie wychylane, aby trwale zachować czystość szczeliny. Dzięki automatycznemu czyszczeniu zespół w przypadku zmiany z nieciętych balotów siana lub słomy na baloty kiszonki jest od razu gotowy do użycia. Nie ma już czasochłonnej zmiany na noże ślepe.

Stabilne prasowanie

Krótko cięta słoma jest wykorzystywana w coraz większym stopniu jako podściółka lub do pozyskiwania energii, co jednak może powodować niestabilność balotów. W tym szczególnym przypadku zastosowania Fendt Rotana oferuje funkcję optymalizacji cięcia brzegowego. Większa część balotu jest przy tym cięta bardzo krótko i wykańczana warstwą z nieciętego prasowanego materiału. Grubość cięcia brzegowego można indywidualnie ustawiać na terminalu. Zwiększa to stabilność względem oddziaływań zewnętrznych, jak przechowywanie i transport.

Optymalna konserwacja również w słabych warunkach oświetlenia

Zestaw lamp konserwacyjnych LED rozświetla obszar pod klapami bocznymi i prace konserwacyjne można wykonywać bezpośrednio na polu również w długie dni robocze.

Automatyczne smarowanie łożysk do pras zmiennych

Jako pierwszy producent na rynku firma Fendt opracowała automatycznie smarowanie łożysk specjalnie dla wszystkich zmiennych pras do balotów okrągłych Fendt. Ze względu na unikalną konstrukcję możliwy jest dostęp również do ruchomych walców wahliwych w komorze prasowania. Samodzielnie skonstruowany tunel zapewnia bezpieczne prowadzenie przewodów smarowania oraz ochronę trudno dostępnych walców, a także skutecznie zabezpiecza przewody przed zmęczeniem materiału. Automatyczne smarowanie zmniejsza konieczność konserwacji i znacznie zwiększa żywotność łożysk walców.

Nowe funkcje Profi w prasach do balotów okrągłych Fendt Rotana można zamawiać od lipca 2022 roku i są one dostarczane klientom od jesieni.

Materiały prasowe do pobrania