360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Nya vägar för större skörd: Precisionslantbruk.

Unikt flexibelt utbud av mottagare

VarioGuide-styrstystemet säkerställer optimerade arbetsresultat och maximal komfort. Med NovAtelmottagaren är du alltid på rätt spår med SBAS-, TerraStar-L & C- och RTK-korrektionssignaler. Om du väljer Trimble®-mottagare kan du använda SBAS, RangePoint™ RTX™, CenterPoint RTX™ och RTK. Om du förlorar din RTK-signal på grund av terrängen fortsätter VarioGuide att arbeta pålitligt i upp till 20 minuter utan korrigeringssignal tack vare Trimble®-xFill™- eller NovAtel® RTK Assist-lösningarna.

Nya körspår med Fendt Contour Assistant

Fendt-maskiner med Varioterminal 10.4 och VarioGuidesystem med NovAtel®- eller Trimble®-mottagare kan nu använda Fendt Contour Assistant. Detta lägger till ”Contour segments” och ”Single track”-typer till de välbekanta VarioGuide- körspårstyperna, vilket hjälper dig att arbeta ännu mer effektivt och bekvämt. De olika segmenten registreras med bara ett enda varv runt fältet med körspårstypen ”Contour segments”. Fältgränser kan därför snabbt och enkelt etableras. Med ”Single Track” skapas alla tramlinjer som praktiskt taget ändlösa konturer genom att spåret lämnas.

VarioGuide

ISOBUS-redskapsstyrning

Du kan styra ISOBUS-kompatibla redskap med Variotronics redskapsstyrning direkt med joysticken eller Vario-terminalen

ISOBUS

SectionControl garanterar att det inte blir någon överlappning

Med den helautomatiska SectionControl kan du alltid så frön, sprida gödningsmedel eller bekämpningsmedel på rätt plats. Detta förhindrar dubbel behandling och avstånden underhålls automatiskt. Med hjälp av SectionControl-assistenten kan du enkelt och snabbt ställa in korrektionsvärdena för varje redskap. På- och avpunkterna ställs exakt in från början vilket automatiskt resulterar i en ekonomisk tillämpning.

ISOBUS-kompatibla redskap kan styras direkt via Variotronic-redskapskontroll på joysticken eller Varioterminal.

Vändtegsautomatiken VariotronicTI sparar alla procedurer när en vändtegsmanöver utförs. VariotronicTI startar automatiskt sekvensen på exakt rätt plats.

Dokumentation och variabel tillämpningshastighet med VarioDoc och VRC

Den nya lösningen för precisionsjordbruk, funktionen för variabel hastighetsstyrning (VRC) är nu tillgänglig i kombination med VarioDoc Pro. Behovet för indata, såsom utsäde, gödslingsmedel eller bekämpningsmedel, visas på tillämpningskartorna vilka kan kallas upp under drift och automatiskt köras. Den stora fördelen: driftsindata kan definieras och planeras i fältdatabasen och sedan tillämpas med yttersta precision.

Datan från fältet sparas av VarioDoc i en fältdatabas. VarioDoc Pro lägger till inspelning av GPS-positionsdata och dataöverföring sker i nästan realtid.

VarioDoc

Perfekta utsikter.

Fendt Certified – program begagnade maskiner

Ledare kör Fendt – också begagnade maskiner. Begnanade jordbruksmaskiner med testad och bevisad standard och certifierad Fendt-kvalitet är den perfekta lösningen för kostnadsmedvetna lantbrukare eller som ett tillägg i en växande maskinpark.

Livslånga förmåner

Få en livstid av fördelar som Fendt-kund. Detta börjar när du köper en Variotronic-maskin och fortsätter under hela din maskins tjänsteliv efterhand som vi gör nyutvecklade funktioner tillgängliga på befintliga maskiner av aktuell eller äldre modell (under förutsättning att hårdvaran är kompatibel) snarare än att begränsa dem till framtida modeller. Upprätthåll höga nivåer av pålitlighet, effektivitet och driftskomfort under hela din maskins liv. På så vis kan du säkerställa maximal prestandakapacitet och ett proaktivt skydd av andrahandsvärdet.

Fendt Certified ger massor av fördelar:

  • Certifiering i enlighet med stränga kvalitetsstandarder
  • Omfattande kontroller av inkommande maskiner (teknik, slitage, visuellt utseende)
  • Noggrant underhåll av slitdelar
  • Vid behov byte, rengöring och målning av komponenter
  • Ettårig garanti (med möjlighet till förlängning)
  • Service till fasta timpriser
  • Byte med aktuellt markandsvärde i händelse av klagomål

Från uppdatering till uppgradering

Med Fendt Variotronic har du förstklassig teknik också många år efter inköp. Att lägga till nya funktioner senare är inga problem. Hur är det möjligt? Med de unika programvaruuppdateringarna som innehåller nya funktioner, vilket Fendt erbjuder upp till två gånger om året utan kostnad. Det enklaste sättet att uppdatera din Variotronic är att låta din återförsäljare göra det under ett underhållsintervall (återförsäljaren debiterar för arbetstiden). På så vis säkerställer du att din Fendtmaskin är tekniskt avancerad, bibehåller sitt värde och ger lika bra avkastning i framtiden som dagen du köpte den.

100 % kvalitet, 100 % service Fendt Services

För att säkerställa att din Fendt Vario alltid levererar 100 procent prestanda erbjuder vi dig 100 procent service. Detta inkluderar utmärkta diagnostiska funktioner, enkel reparation och reservdelar tillgängliga dygnet runt under skördesäsongen. Fendt-servicenätverket garanterar också snabb kommunikation mellan dig och vår utbildade servicepersonal. Fendt-originaldelar och deras montering levereras med 12-månaders garanti. Reparationer med originaldelar säkerställer att din Fendt-traktor behåller sitt värde.

Prestanda och lönsamhet på kontrakt

Fendt-servicepaketen ger dig fullständig kostnadskontroll och utomordentlig service. Paketen täcker allt specificerat underhållsarbete utifrån attraktiva fasta priser. De olika Fendt Care-nivåerna innefattar regelbundet underhåll och service i kombination med en förlängd garanti på upp till 8 000 drifttimmar eller 8 år totalt. Vare du väljer underhållsavtalet eller det omfattande paketet som med ersättningsmaskin finns ett flexibel och skräddarsydd lösning for din fordonspark hos Fendt.

Individuella finansierings- och hyresmodeller

En investering i teknik innebär ett avsevärt kapitalutlägg. Ett kreditfinansavtal från AGCO Finance erbjuder attraktiva och flexibla villkor. Från första handpenningen till månadsbetalningar och tidsperiod bestämmer du vilka villkor du vill finansiera din Fendt med. Om du behöver ytterligare kapacitet snabbt eller vill använda traktorer på lång sikt utan att köpa dem kan din Fendt-återförsäljare erbjuda den perfekta lösningen med skräddardsydda hyrespaket. Dessa paket hjälper dig också att anpassa din fordonspark efter den befintliga arbetsbelastningen.

Finansiering