360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual åtgärdsområde hållbar leveranskedja

Hållbar leveranskedja

Närbild, produktionen i Marktoberdorf

Fendt tar ansvar för sitt eget värdeskapande. Med riktade åtgärder får vi en hållbar och flexibel leveranskedja.


I en globaliserad värld är det särskilt viktigt att organisera leveranskedjorna socialt och ekologiskt hållbart, och att bedriva ett nära samarbete med leverantörerna. För att vi skall kunna största möjliga påverkan på våra produkter och deras sammansättning satsar vi traditionellt på vårt stora produktionsdjup. Som exempel kan nämnas att vi tillverkar egna växellådor i stället för att bara montera dem. Bara under 2020 integrerade vi den nedre framramslänken och tio andra komponenter i vår produktion, och idag bearbetas och monteras de i Marktoberdorf. På det sättet sparar vi utsläpp som annars skulle genereras vid transport. Alla komponenter som vi tillverkar själva produceras med 100% grön el.

Två medarbetare vid produktionen i Marktoberdorf

Komponenter som vi inte tillverkar själva försöker vi köpa in regionalt så långt det går: 66% av våra direkta underleverantörer har sitt säte i Tyskland, ytterligare 28% i övriga Europa. Men även om leverantörerna finns nära oss, har transportsätten stor påverkan på utsläppen från vårt företag. De senaste fem åren har minskat våra utsläpp i inköpsledet med 35 procent per transporterat kilo. Detta blir möjligt genom en optimerad kombination av räls och väg, användning av alternativa driftsresurser såsom naturgas och en intelligent planering av frakterna.


Och inte minst: vi ser till att öka kvaliteten på de inlevererade produktionsdelarna kontinuerligt. Vi har kunnat sänka kassationstalen (den s.k. PPM-andelen) från 2016 till 2020 med mer än 63% och på så sätt ger vi ett viktigt bidrag till resursskonandet i vår leveranskedja.

Styrningen av vår leveranskedja, precis som många andra företags, behövde särskilt mycket uppmärksamhet under corona-pandemin. Men även genom prisvariationer, extremväder eller klimatomvandling kan leveranskedjor ställas inför särskilda utmaningar. Tillsammans med vår moderkoncern AGCO grundade vi därför initiativet ”AGCO Smart Supply” som gör att vi kan reagera funktions- och märkesövergripande på kriser, snabbt och proaktivt. För detta initiativ erhöll vi innovationspriset 2020 från Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.

Key Visual åtgärdsområde klimatvänlig och resurseffektiv produktion

Klimatvänlig och resurseffektiv produktion:

Fendt agerar teknologiskt banbrytande På denna position driver vi dekarboniseringen framåt och ökar vår resurseffektivitet fortlöpande.


Key Visual åtgärdsområde medarbetarna i fokus

Med medarbetarna i fokus:

På basis av en stark företagskultur erbjuder vi våra medarbetare en säker och tilltalande arbetsplats i livets alla lägen och faser. Genom konsekventa ut- och fortbildningsåtgärder och företagshälsovård säkrar vi våra framtida framgångar.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster

Högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster:

Fendt utvecklar och producerar intelligenta, tillförlitliga och resurseffektiva produkter. Fendt levererar konkreta lösningar för ett klimatvänligt och resursskonande lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde samarbete med partners för ett hållbart lantbruk

I samarbete med partners för ett hållbart lantbruk:

Vi har ett nära samarbete med våra partners från handel och vetenskap och med våra kunder. Tillsammans lämnar vi ett viktigt bidrag till ett hållbart lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde skapa samhälleligt mervärde

Skapa mervärde i samhället:

Fendt engagerar sig lokalt men även över regiongränserna på områden såsom biologisk mångfald, utbildning, jämställdhet och inkluderande. På det sättet lämnar vi ett konkret bidrag till ett hållbart samhälle.


Läs mer