360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Maskinstyrning – din anslutning mellan traktorn och redskapet.

Kommunikation mellan traktorn och redskapet är det enda sättet för dig att frigöra dina maskiners fulla potential. Och det gör ditt arbete minimalt ansträngande.
Standardiserat system för utbyte av data mellan traktor och redskap

ISOBUS

+ Automatisk delsektionskontroll för att undvika överlappning

Fendt Section Control

+ Maximal avkastning med delsektionsspecifikt arbete

Fendt Variable Rate Control

+ Möjlighet att låt redskapet styra vissa traktorfunktioner automatiskt

Fendt Implement Management (TIM)Öka effektiviteten hos dina maskiner – Variotronic implement control / Fendt ISOBUS.

Elektroniska funktioner gör lantbruksmaskinerna smartare. Med ISOBUS kan traktorerna och redskapen kommunicera med varandra på samma språk – det gör att de blir säkrare, mer exakta och effektivare. Med rätt utrustning tar anslutningen över vissa funktioner och utför dem helt automatiskt. Det betyder mindre ansträngning för föraren och ökar produktiviteten.

ISOBUS Uttag

ISOBUS – hjärnan bakom allt

ISOBUS är således ett standardiserat system för överföring av data mellan traktorn och redskapet. Standardiseringen av systemet bygger på normen ISO 11783. Alla signaler, inklusive hastigheten och kraftuttagets varvtal, är tillgängliga i ett standardiserad format.

ISOBUS för alla slags jobb

Ett ISOBUS-system består av olika komponenter, inklusive traktorn, terminalen och utrustningen. Det beror alltid på vad terminalen och redskapet har kapacitet att göra. Detta beror i sin tur på vilka ISOBUS-funktioner som är tillgängliga och som är aktiverade i de enskilda komponenterna i ISOBUS-systemet. Endast funktioner som ingår i alla komponenter kan delas. Om du till exempel vill använda den automatiska delsektionsfunktionen Fendt Section Control, måste TC-SC aktiveras både på terminalen och ditt Section Control-kompatibla redskap.

I grafiken visas sju möjliga komponenter som kan frikoppla ISOBUS-funktionerna.

Tractor Implement Management (TIM)

Med hjälp av TIM-standarden kan ett redskap automatiskt styra vissa funktioner hos traktorn, som körhastigheten eller traktorns reglerventiler.

Task Controller Section Control (TC-SC)

Växla automatiskt mellan delsektioner t.ex. när du arbetar med planteringsutrustning, sprutor eller gödselspridare, beroende på önskad överlappningsgrad.

Task Controller geo-baserad (TC-GEO)

Jämfört med TC-BAS kan du även samla in platsdata eller planera platsbaserade jobb, till exempel med hjälp av databaser. TC-GEO är ett krav för Fendt Variable Rate Control.

Task Controller basic (TC-BAS)

Dokumenterar de slutliga siffrorna som är specifika för arbetet som du har utfört. Dessa data tillhandahålls av redskapet. Datautbytet mellan TaskController och fältdatabasen sker via dataformatet ISO-XML.

Grundläggande traktorstyrenhet (TECU)

Traktor-ECU:n (elektronisk styrenhet) är traktorns dator. Denna standard tillhandahåller data (t.ex. hastighet, varvtal för kraftuttag) och delar det med andra som deltar i ISOBUS-systemet.

Hjälpkontroll (AUX-N / AUX-O)

Använd de extra kontrollerna (t.ex. en joystick) som gör det enklare att använda komplexa enheter. Fendts multifunktions-joystick är helt ISOBUS-kompatibel.

Universal Terminal (UT)

Med denna ISOBUS-standard kan du styra ett redskap via valfri terminal eller använda en terminal för att styra olika redskap.

Precision som lönar sig – Fendt Section Control.

Att slå på och stänga av planteringsutrustningen, gödselspridaren eller sprutan i exakt rätt tid kräver en del övning på vändtegen. Ju längre ekipaget är, desto svårare blir det att få till tajmingen. Fält med udda former eller kilar gör det också svårt att bearbeta fältet på ett prydligt och resurseffektivt sätt. Ju större arbetsbredd redskapet har, desto större blir den onödiga överlappningen. Lösningen på detta problem heter Fendt Section Control.

Bilden visar en planterad åker med raka och rena linjer och övergångar.

Med Fendt Section Control

Jämn överlappning även på fält med oregelbundna sektioner.

Bilden visar en planterad åker med icke så rena linjer och övergångar.

Utan Fendt Section Control

Dubbelsådd, besprutning eller gödsling innebär att resurser förbrukas i onödan. Bestånd som är för täta leder också till oönskade skillnader i grobarhet och förekomst av ogräs.

Så drar du nytta av Fendt Section Control:

 • Spara upp till 15 % av dina resurser genom att undvika oönskade överfarter
 • Minska trycket från sjukdomar, skadedjur och ogräs genom att undvika alltför täta bestånd och svaga punkter
 • Mindre arbete för föraren, som kan fokusera helt på att övervaka utrustningen
 • Förbättra resultatet med rena anslutningar på vändtegen
 • Vändtegsläge: Alternativ för att bearbeta den inre delen av fältet först, och därefter vändtegen

Arbeta på delsektionsspecifik basis för att maximera avkastningen – Fendt Variable Rate Control.

Varje utkörning är unik, inget fält är utan variationer. Olika stöd- och jordtyper gör att växterna inte får en jämn försörjning, vilket i sin tur leder till varierande grobarhet i en och samma utkörning. För att maximer din avkastning krävs det därför tt du anpassar dina åtgärder efter de specifika markförhållanden. Fendt Variable Rate Control är den rätta funktionen för detta.

En Fendt Vario med såmaskinskombination kör över en åker som är uppdelad i gula, röda och gröna ytor.

Utnyttja dina markers fulla potential

Variable Rate Control reglerar utmatningsvolymen för resurser (frön, bekämpningsmedel, gödningsmedel) för varje delsektion av fältet. För att kunna använda denna smarta lösning behöver du VarioDoc Pro/Fendt Task Doc, Fendt Section Control och en ISOBUS TC-GEO standardlicens.


Fördelarna med Fendt Variable Rate Control:

 • Öka din effektivitet: Maximera avkastningen samtidigt som du sparar resurser
 • Spara tid: Använd jobbrapporten som rapporteringsbas för att uppfylla lagkraven (t.ex. bestämmelser om gödningsmedel)
 • Flexibilitet: Kompatibel med ISO XML och Shape-filer

Så fungerar det

 • Funktionen Fendt Variable Rate Control bygger på en applikationskarta som visar de bästa utmatningsmängderna för de olika sektionerna på fältet
 • Du kan skapa dessa i ett gårdshanteringssystem (som NEXT Machine Management) innan jobbet startar
 • Dra nytta av dina kunskaper om markerna eller använd data från jordprover, satellitdata osv.
 • Ladda bara upp den jobbrelaterade kartan som en standardiserad ISO-XML-fil till maskinen via USB eller mobilnätet.
 • Task Controller TC-GEO justerar automatiskt de specificerade målmängderna beroende på din position
 • När du är klar med bearbetningen av området kan du skicka en jobbrapport tillbaka till ditt gårdshanteringssystem, med de faktiska givorna av utsäde, gödningsmedel eller bekämpningsmedel
 • Använd Fendt Variable Rate Control för att applicera upp till fem olika produkter samtidigt.

När maskinen styr traktorn – Variotronic / Fendt Implement Management (TIM).

Med redskapsstyrningssystemet för traktorer (TIM) kan ett redskap automatiskt styra vissa funktioner på traktorn, som körhastigheten och reglerventiler. Du kan använda detta förutsatt att både traktorn och redskapet är utrustat med ISOBUS-modulen TIM. Eftersom redskapet självt optimerar sin egen drift, minskar det förarens arbetsbörda och kombinationen fungerar effektivare. Status just nu är att denna ISOBUS-standard befinner sig i de avslutande utvecklingsstegen, innan den måste klara AEF:s ISOBUS-konformitetstest. Variotronic Implement Management kan fås som tillval på Fendts traktorer, från Fendt Vario 500 ProfiPlus och uppåt. På redskapssidan användes TIM ursprungligen för lastarvagnar (Fendt Tigo XR).

Grafiken visar ett diagram för de Variotronic Implement Manager-funktioner som beräknar körhastigheten i förhållande till utlastningen av en Fendt Tigo pickup.

TIM har full koll på din Fendt Vario – Fendt Tigo XR är TIM-förberedd

Med Variotronic Implement Management (TIM) kan flödet på Fendt Tigo XR nu automatiseras helt. Kombivagnen reglerar traktorns körhastighet så att den anpassas till uppsamlingsvolymen. Beroende på strängens omfattning skickar en givare ständig återkoppling för vridmomentet i pickupen. Med TIM justerar kombinationen Tigo XR och Fendt Vario automatiskt för att ge ständigt högproduktivt resultat. Denna smarta assistent är också till stor hjälp för föraren, som nu kan koncentrera sig helt på lastningsprocessen.

Fendt Smart Farming – dina nästa steg

Fendt Smart Farming

Fendt Smart Farming

Information material