Integritetspolicy

Vi tackar för ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag. Vi lägger stor vikt på att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter är enskilda uppgifter om de personliga eller faktiska förhållanden hos en bestämd eller identifierbar person. Till dessa uppgifter hör t.ex. information som officiellt namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Eftersom personuppgifterna är särskilt skyddsvärda, kommer vi att registrera, bearbeta och använda de endast i den mån det är tillåtet. Vi kommer att förklara detta mer detaljerat nedan.


1. Ansvarig

I den mening som avses i artikel 4.7 i EU:s Allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) är den ansvarige:

AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
E-post: info.fendt@agcocorp.com
Telefon: +49(0)834277-0
Telefax: +49(0)834277-220

Vår dataskyddsansvarige kan nås via e-post DataPrivacy@agcocorp.com eller brev till vår postadress med tillägg ”Dataskyddsansvarig“.


2. Automatiserad datainsamling och -bearbetning via webbläsaren

Principiellt kan du besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Precis som med vilken webbplats som helst, samlar vår server automatiskt och temporärt information i serverns loggfiler som överförs av webbläsaren, om du inte har inaktiverat detta. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande data som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa vår webbplats och säkerställa dess stabilitet och säkerhet (rättslig grund: artikel 6.1 st. 1f) i GDPR):

 • IP-adress
 • datum och klockslag för begäran
 • tidzonsdifferens mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • begärans innehåll (konkret sida)
 • åtkomststatus / HTTP-statuskod
 • respektive överförd datamängd
 • webbsidan där begäran kommer ifrån
 • webbläsaren
 • operativsystemet och dess användargränssnitt
 • webbläsarprogramvarans språk och version.

3. Webbsidornas särskilda funktioner

Våra webbsidor erbjuder dig olika funktioner som vi använder för att samla, bearbeta och använda personuppgifter. Nedan förklarar vi vad som händer med dessa data:


Nyhetsbrev:

De uppgifter som registreras via nyhetsbrevets webbformulär kommer endast att användas för distribution av vårt nyhetsbrev, där vi informerar om alla våra tjänster. Din registrering kommer att bekräftas omedelbart med ett e-postmeddelande. Du fullgör din registrering genom att klicka på länken i detta meddelande (dubbelkontroll). Dina lämnade uppgifter används endast för att skicka nyhetsbrevet (rättslig grund: artikel 6.1 st. 1f) i GDPR). Nyhetsbrevet kan när som helst avslutas via länken för avregistrering.

Vi vill uppmärksamma dig på att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. Denna utvärdering baseras på att de skickade e-postmeddelandena innehåller så kallade spårningspixlar som representerar en-pixel-bildfiler. För dessa utvärderingar kopplar vi ihop de data som nämnts under punkt 2 med spårningspixlarna och skapar ett individuellt ID. Utifrån dessa uppgifter skapar vi en användarprofil för att anpassa nyhetsbrevet till dina individuella intressen. Vi registrerar (baserat på din IP-adress) när och var du läser vårt nyhetsbrev och drar därifrån slutsatser hur vi kan förbättra vårt nyhetsbrev för just dig.

En sådan spårning är dock inte möjlig om du har valt att stänga av bildvisningen i din e-postklient. I det här fallet kommer nyhetsbrevet inte att visas helt och du kanske inte kan använda alla funktioner. Om du visar bilderna manuellt utförs ovanstående spårning.


Kontaktformulär:

De uppgifter som användaren har angett via vårt kontaktformulär används endast för behandling av förfrågningar mottagna via kontaktformuläret (rättslig grund: artikel 6.1 st. 1b) i GDPR). Efter slutbehandlingen av begäran raderas de samlade uppgifterna omedelbart, såvida det inte finns några lagstadgade lagringsperioder.


Karriär – Platsansökan (via internet):

De uppgifter som samlas in som en del av användarens platsansökan via internet används enbart för att skapa ett möjligt anställningsförhållande och hanteras eller används enbart för detta syfte. Genom att du lämnar dina uppgifter samtycker du till att dina uppgifter hanteras och används av följande juridisk person:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf

(Ditt samtycke bildar den juridiska grunden för vidarebefordran och behandling av din ansökan enligt artikel 6.1 st. 1a) i GDPR.)


Fendt fordonskonfigurator:

Med hjälp av Fendt fordonskonfiguratorn har du möjlighet att konfigurera olika Fendt-fordon och spara dessa konfigurationer online. Detta ger dig möjlighet att uppropa dina konfigurationer vid en senare tidpunkt.

För att använda den här funktionen måste du logga in. Detta kräver att du anger en e-postadress. Du kan ange annan personlig information som kan ändras senare, men detta är valfritt. Efter att du ha loggat in skickas ett lösenord till den angivna e-postadressen (rättslig grund: artikel 6.1 st. 1b) i GDPR).

Om du har glömt ditt lösenord för Fendt fordonskonfiguratorn kan du använda funktionen "Glömt lösenord” och begära att det skickas på nytt. Du behöver dock mata in den e-postadress som du har registrerat för Fendt fordonskonfiguratorn.

Data som samlas in som en del av funktionen ”Glömt lösenord” används endast för att skicka glömda lösenord på nytt.


4. Dataöverföring och -användning för ett specifikt syfte

Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till tredje part i den mån det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser, i synnerhet för att fullfölja ett bestående avtal. När vi tillhandahåller vår webbplats vidarebefordrar vi även dina uppgifter till de avtalade tjänsteleverantörerna (t.ex. värdpartners, agenturer etc.) som behandlar personuppgifter uteslutande i vårt uppdrag och enligt vår anvisning. Bortsett från ovannämnda syfte med avtals- och betalningsbehandling, överförs personuppgifter till tredje part endast med ditt samtycke.

Om du lämnar till oss personliga uppgifter som en del av en begäran eller på grundval av ett uttryckligt samtycke, kommer dessa uppgifter endast att användas för det syfte som omfattas av begäran eller samtycket. Med ditt samtycke och för att syftet uppfylls kan dina personuppgifter vidarebefordras inom AGCO-gruppen och även till regionala försäljningspartner. Försäljningspartnern som är ansvarig för din region hittar du alltid under länken www.fendt.com/Händlersuche eller så frågar du oss.

Vi lagrar dina personuppgifter enbart så länge som krävs för syftet med datainsamlingen eller så länge lagen föreskriver. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Din begäran om integritetsskydd accepteras enligt de lagliga föreskrifterna. Om datamottagarna finns i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), där tillämplig lag inte garanterar samma nivå av integritetsskydd som i ditt hemland, kommer vi att vidta åtgärder för att garantera din datasäkerhet på annat sätt.

Mer information om datasäkerhet inom AGCO-gruppen finns i vår allmänna integritetspolicy.


5. Statistisk utvärdering av besök på våra webbsidor

Enligt punkt 2 använder vi även data som sänds av din webbläsare för kontinuerlig förbättring av vårt webberbjudande och för statistiska ändamål.


Google-Analytics:

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies” dvs. textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av hur du använder en webbplats. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om en IP-anonymisering på denna webbplats aktiverats kommer din IP-adress förkortas i förväg av Google. Detta gäller dock endast inom EU-medlemsstater eller i andra stater som har ett sådant avtal via Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av webbplatsens operatör använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören, som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet.

Enligt Google kommer den via webbläsaren överförda IP-adressen från Google Analytics inte slås samman med andra Google-data.

Med en inställning i din webbläsares programvara kan du förhindra att cookies lagras. Denna inaktivering kan dock medföra att inte alla funktioner på denna webbplats kan användas i hela sin omfattning. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt att dessa data bearbetas av Google, genom att använda webbläsarens plugin som hämtas (och installeras) via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp ()". Därmed förkortas IP-adresser på ett sätt som gör att en personkoppling kan uteslutas. I den mån de uppgifter som samlas in om dig har en personlig koppling kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.


Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall där personuppgifter överförts till USA har Google har förpliktigad sig att upprätthålla integritetsskyddet mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield), se https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De juridiska grunderna för användning av Google Analytics beskrivs i art. 6.1, st. 1f) i GDPR.

Information från tredje part: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Användarvillkor: https://www.google.com/analytics/terms/se.html, Översikt över datasäkerhet: http://www.google.com/intl/sv/analytics/learn/privacy.html, samt Integritetspolicy: http://www.google.de/intl/sv/policies/privacy.


etracker:

för att samla och lagra data för marknadsföring och optimering. Utgående från dessa data kan användarprofiler skapas under en pseudonym. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler där webbplatsens besökare sparas lokalt i webbläsarens cacheminne. Dessa cookies tillåter igenkänning av webbläsaren. Utan den registrerade personens uttryckliga samtycke kommer inga uppgifter att samlas in med eTracker-tekniken för att personligen identifiera webbplatsens besökare, och kommer inte heller att slås samman med personuppgifter som hanteras under pseudonymen. Du kan stoppa den framtida datainsamlingen och -lagringen när som helst.

Var god och ta bort mig från eTracker-räkningen:

Vänligen räkna inte in mig i etracker-statistiken.

Vi använder eTracker för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med statistiken kan vi förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den samlade data lagras permanent och analyseras pseudonymt. De juridiska grunderna för användning av eTracker beskrivs i 6.1, st. 1f) i GDPR.

Information från tredje part: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. De juridiska grunderna för användning av eTracker beskrivs i 6.1, st. 1f) i GDPR.


6. Extern innehåll

Enkla länkar till operatörer för Social Media

Våra webbplatser tillhandahåller enkla länkar till Social Media-operatörernas webbsidor. Datautbytet med Social Media-operatörer sker endast om du klickar på en knapp med en symbol (till exempel "f" på Facebook). Om du klickar på en sådan knapp öppnas Social Media-operatörens webbsida i ett popup-fönster och du befinner dig således på respektive Social Medias hemsidor. Här gäller de villkoren som ingåtts med respektive Social Media-operatör.

Sociala plugin-moduler, Social Media-reklam

På våra webbsidor används eller kopplas så kallade sociala plugin-moduler eller innehåll av följande sociala nätverk (nedan kallade "sociala nätverk"). Vi upprätthåller även en online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kommunicera med kunder, intressenter och aktiva användare, för att informera dem om våra tjänster. Vid besök av dessa nätverk och plattformar gäller respektive operatörs villkor och riktlinjer för databehandling.
Om inget annat har angetts i vår integritetspolicy behandlar vi användarnas data så länge de kommunicerar med oss inom sociala nätverk och plattformar. Detta rör t.ex. skrivna inlägg på vår online-sida eller skickade meddelanden. I övrigt gäller följande specifika hänvisningar:Facebook:

Vi använder Social Graph och ytterligare integrerade Facebook-funktioner (”Facebook Plugins”) av Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA ("Facebook"), som länkar denna webbplats till det sociala nätverket på Facebook för att visa Facebook-innehållet på vår sida. Mer information gällande utseende och funktion av Facebook-plugins finns på http://developers.facebook.com/plugins.

Genom aktivering av Facebook-plugins etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Facebook-servrarna (se punkt 4). Facebook-pluginets innehåll överförs direkt från Facebook till din webbläsare. Samtidigt överförs vissa uppgifter från din webbläsare till Facebook. Detta händer oavsett om du klickar på Facebook-plugins eller inte. Vi har ingen kontroll över hur mycket data Facebook samlar in på detta sätt. Enligt vår aktuella kännedom handlar det om följande data:

 • den besökta sidan på vår webbplats som innehåller Facebook-pluginet,
 • data som överförs i allmänhet av din webbläsare (IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystem, klockslag),
 • för inloggade Facebook-användare med konto registreras respektive Facebook-identifikationsnummer.

Angående syftet med, och omfattningen av datainsamling och vidare hantering / användning av uppgifterna genom Facebook, samt dina respektive rättigheter och inställningsalternativ för ditt integritetsskydd hänvisar vi till Facebook:s integritetspolicy: http://www.facebook.com/policy.php. Du har rätt att göra invändningar mot att Facebook skapar eventuella användarprofiler. De juridiska grunderna för användning av Facebook-plugins beskrivs i art. 6.1, st. 1f) i GDPR.

Om du är Facebook-medlem och inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats och länka den till din medlemsinformation lagrad på Facebook, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats och eventuellt radera befintliga cookies från Facebook. Facebook-plugins kan dessutom blockeras med hjälp av tillägg i din egen webbläsare. Mer information finns under rubriken Tillägg i din webbläsare.


YouTube:

För visning av våra videoklipp använder vi videotjänsten för YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube").

För att säkerställa ett maximalt skydd av dina data använder vi tekniska lösningar som kräver att du aktiverar dataöverföringen till YouTube själv. Först efter att du aktiverat de här inaktiverade plugin-programmen (genom att klicka på knappen "Aktivera sociala medier" på vår webbplats), godkänner du att efterföljande data skickas till YouTube. Med nästa klick kan du då starta en video, skicka in en rekommendation inom respektive sociala nätverk etc. Om du redan är inloggad på ett socialt nätverk när du använder vår webbplats kommer ingen ytterligare inloggningsdialog att visas regelbundet.

Genom att klicka på knappen "Aktivera sociala medier", ger du ditt samtycke till överföringen av följande information till YouTube.

Du kan när som helst återkalla ditt framtida samtycke genom att klicka på knappen "Inaktivera sociala medier".

Om YouTube-videor ingår på vår webbplats och du har aktiverat YouTube enligt beskrivningen ovan kommer innehållet av de inbäddade videor att skickas via YouTube direkt till din webbläsare. Samtidigt överförs vissa uppgifter från din webbläsare till YouTube. Detta händer oavsett om du klickar på videon eller inte. De juridiska grunderna för användning av Youtube beskrivs i art. 6.1, st. 1f) i GDPR. Vi har ingen kontroll över hur mycket data Youtube samlar på detta sätt. Enligt vår aktuella kännedom handlar det om följande data, i synnerhet för visning av inbäddade YouTube-videor:

 • den besökta sidan på vår webbplats som innehåller videor,
 • data som överförs i allmänhet av din webbläsare (IP-adress, webbläsartyp och version, operativsystem, klockslag),
 • för registrerade och inloggade YouTube- eller Google-användare registreras deras Google användar-ID.
 • Inbäddade YouTube-videor kan även döljas med hjälp av webbläsartillägg så att YouTube inte samlar in data.


Google Maps:

På den här webbplatsen använder vi erbjudandet från Google Maps. Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på vår webbplats för att bekvämt kunna använda kartfunktionen.
Genom att besöka webbplatsen mottar Google den information som du har anropats från motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs data enligt punkt 2 i denna policy. Detta görs oavsett om du redan är inloggad på Google med ett användarkonto eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina data att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill att dessa data associeras med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och / eller skräddarsydd webbdesign. En sådan utvärdering görs i synnerhet (även för icke inloggade användare) för att tillhandahålla lämplig annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om din aktivitet på vår webbplats. Du har rätt att göra invändningar hos Google mot att Google skapar dessa användarprofiler.

Angående syftet med, och omfattningen av datainsamlingen och dess vidare hantering / användning av plugin-leverantören, se leverantörens integritetspolicyn. Där får du även information om dina respektive rättigheter samt inställningsalternativ för ditt integritetsskydd: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=de.Google behandlar din personliga information även i USA och har förpliktigad sig att upprätthålla integritetsskyddet mellan EU och USA (EU-US Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De juridiska grunderna för användning av Google Maps beskrivs i art. 6, stycke 1, s. 1 lit. f DS-GVO.


Instagram:

Inom vårt online-erbjudande kan funktioner och innehåll från Instagram-tjänsten erbjudas och integreras. Denna tjänst erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Till detta hör t.ex. innehåll som bilder, videoklipp eller text och knappar som användaren nyttjar för att publicera visst innehåll, prenumerera på författarnas skapade bidrag eller våra inlägg. Om användarna är medlemmar av plattformen Instagram kan Instagram tilldela ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas existerande profiler. Integritetspolicy från Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Annat externt innehåll:


Adobe Typekit:

PPå vår hemsida använder vi teckensnittet "Myriad pro" från "Adobe Typekit" från Adobe Systems Incorporated, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA. För att tillhandahålla Typekit-tjänstens teckensnitt placeras eller används inga cookies. De juridiska grunderna för användning av Adobe Typekit beskrivs i art. 6, stycke 1, lit. f DS-GVO.

Följande information samlas in av Adobe för att tillhandahålla Typekit-tjänsten:

För att tillhandahålla Typekit-tjänsten kan Adobe samla information om de teckensnitt som tillhandahålls på vår server. Informationen används för fakturering och efterlevnad av föreskrifterna och kan innehålla:

 • tillhandahållna teckensnitt
 • datapostens ID
 • konto-ID
 • tjänsten som tillhandahåller teckensnittet (t.ex. Typekit eller Edge Web Fonts)
 • applikationen som anropar teckensnittet (t.ex. Adobe Muse)
 • servern som tillhandahåller teckensnittet (t.ex. Typekit-server eller Enterprise CDN)
 • värddatorns namn på den sida där teckensnittet laddas
 • den tid det tar att webbläsaren laddar ner teckensnitt
 • den tid det tar från nedladdning av teckensnitt med webbläsaren till användning av teckensnitt

För mer information om applikationens integritetspolicy, besök följande länk: http://www.adobe.com/se/privacy/typekit.html


7. Upplysning om användningen av cookies

På våra webbplatser använder vi cookies delvis för att göra besöket på vår hemsida attraktivt och tillåta användningen av vissa funktioner. Du kan ställa in din webbläsare enligt dina egna önskemål så att du informeras om inställningen av cookies och besluta från fall till fall om godkännande eller principiell(t) acceptans / uteslutande av cookies. Cookies kan användas för olika ändamål, t.ex. för att se att din dator tidigare har kopplats upp till ett webberbjudande (permanenta cookies) eller för att spara nyligen visade erbjudanden (session-cookies). Vi använder cookies för att ge dig en förbättrad användarupplevelse. För att utnyttja våra bekvämlighetsfunktioner rekommenderar vi att du accepterar cookies för vår webberbjudande. För mer information om vår spårningspolicy, besök följande länk: http://www.agcocorp.com/cookies.html


8. Datasäkerhet och dataskydd, kommunikation via e-post

Vi utnyttjar alla tekniska och organisatoriska möjligheter för att spara dina personuppgifter på ett sätt som gör det omöjligt för tredje part att komma åt. I kommunikationen via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet. Därför rekommenderar vi att du skickar känslig information via postvägen.


9. Integritetspolicy (enligt artikel 13 i GDPR) gällande kameraövervakning

På de fastigheter som vi disponerar använder vi kameraövervakning.

Syftet med kameraövervakning och rättsliga grunder

Vi hanterar personuppgifterna med syftet att förebygga och uppklara brott, för att säkra bevis eller binda gärningsmän till brott, för att kunna registrera obefogat inträde och för att tillvarata vår besittningsrätt och kunna göra civilrättsliga anspråk. Databehandlingens ändamål är dessutom skyddet av både medarbetare och kunder samt andra besökare.

Den rättsliga grunden för kameraövervakning bildar artikel 6.1 f) i GDPR, där våra intressen motsvarar ovan nämnda syften.

Datamottagare och överföring av data
Vi överlämnar data från kameraövervakningen till våra anlitade övervaknings- och säkerhetsföretag.

Vid misstanke om brott kan vi även överlämna data till brottsbekämpande myndigheter.

I övrigt kommer data endast att överlämnas om det finns rättsliga skäl. Detta gäller i synnerhet för fall där polisen eller andra säkerhetsorgan kräver dataåtkomst inom ramen av brottsförebyggande åtgärder.

Databehandling utanför den Europeiska Unionen

Data från kameraövervakningen kommer inte att behandlas utanför den Europeiska Unionen.

Radering av data

Datainspelningar från kameraövervakningen raderas genast när de inte längre har något syfte eller om det finns behov av att skydda vissa personers privatsfär.

10. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • rätten till upplysning,
 • rätten till datarättelse eller -radering,
 • rätten till begränsning av datahanteringen,
 • rätten till invändning mot datahanteringen,
 • rätten till datakommunikation.

Vänligen skicka din skriftliga begäran till en av våra ovan nämnda ansvariga.

Du har dessutom rätt att skicka en klaga till datatillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter rätt.

Denna integritetspolicy uppdateras från tid till annan. (aktualiserad: 2019-08-01)