Meddelande om dataskydd

Välkomna på vår webbplats och tack för ert intresse i vårt företag. Skyddet av era personuppgifter är något som vi tar på stort allvar. Personuppgifter är uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk persons personliga eller materiella förhållanden. Detta omfattar t.ex. uppgifter om hela namnet, adress, telefonnummer och födelsedatum.

Eftersom personuppgifter åtnjuter särskilt skydd samlar vi in, behandlar och använder dem endast i den utsträckning som är tillåten. Vi förklarar detta närmare i fortsättningen.

1 Ansvarig

Den ansvarige i den mening som avses i artikel 4.7 i Dataskyddsförordningen (nedan kallad DSF) är

AGCO GmbH Johann-Georg-Fendt-Straße 4 D- 87616 Marktoberdorf E-post: info.fendt@agcocorp.com Tel +49(0)8342-77-0 Fax: +49(0)8342-77-220

Vår dataskyddsansvarige når ni per e-post under DataPrivacy@agcocorp.com eller med post till vår postadress, märkt med tillägget "Dataskyddsansvarig".

2 Datainsamling och automatiserad databehandling i webbläsaren

Du kan i princip besöka våra webbplatser utan att ange personuppgifter. Liksom för alla webbplatser samlar vår server in automatiska och tillfälliga uppgifter i serverns loggfiler. Dessa filer överförs av webbläsaren. När ni besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som vi tekniskt sett behöver för att kunna visa er vår webbplats och garantera stabilitet och säkerhet (juridisk grund enligt artikel 6.1 f) i DSF):

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Skillnad i tidszon jämfört med Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (konkret sida)
 • Åtkomststatus/överförd datamängd för HTTP-status
 • Webbplats som begäran kommer från
 • Browser
 • Operativsystem och dess användargränssnitt
 • Språk och version av programvara för webbläsare.

3 Webbplatsernas särskilda funktioner

Våra webbplatser erbjuder er olika funktioner som vi använder för att behandla personuppgifter. Nedan förklarar vi vad som händer med dessa uppgifter:

Visningsservice

På vår webbplats finns ett formulär som ni kan använda för att boka ett visningsdatum för en produkt med en representant eller en distributör på Fendt. Denna service finns endast i Tyskland.

För detta ändamål ska följande uppgifter behandlas:

 • Förnamn, efternamn
 • Verksamhetstillhörighet
 • Adress (gatuadress, postnummer/ort)
 • E-postadress
 • Telefon
 • Uppgifter om företaget (typ av företag, produktintresse och inköpsplanering)
 • Tidpunkt och preferensåterförsäljare

Den juridiska grunden för databehandlingen är artikel 6.1 b) i DSF.

Dina personuppgifter får endast behandlas så länge som det är nödvändigt för databehandlingen.

Reklamkampanjer (t.ex. Fendt-förköp)

Ni kan få attraktiva fördelar i samband med återkommande reklamkampanjer, som till exempel Fendt-förköp. I detta syfta hittar ni specifika formulär på flera ställen på vår webbplats (särskilt under rubriken ’Tjänster’). Formulären får innehålla följande uppgifter:

 • Förnamn, efternamn
 • Adress (gatuadress, postnummer/ort)
 • E-postadress
 • Telefon
 • Verksamhetstillhörighet
 • Köpintressen
 • Övriga uppgifter enligt det aktuella formuläret

Den juridiska grunden för behandling och överföring av personuppgifter är artikel 6.1 a) och f) i DSF. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande de ovannämnda kontaktuppgifterna.

Nyhetsbrev inom ramen för reklamkampanjer

Om du uttryckligen har godkänt reklamkampanjer enligt artikel 6.1 a) i DSF använder vi din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet kan när som helst sägas upp genom att klicka på länken som finns längs ner i varje e-postmeddelande.

När nyhetsbrevet skickas kommer vi att utvärdera ert användarbeteende. För denna utvärdering finns spårningspixlar i de e-postmeddelanden som sänds ut, som är s.k. enpixelbildfiler. I syfte att utvärdera sammankopplar vi de under punkt 2 nämnda data och spårningspixlarna med ett individuellt ID. Med hjälp av de uppgifter som vi har fått skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet till dina individuella intressen. Vi kommer att se när och var (baserat på din IP-adress) du läser vårt nyhetsbrev och därav dra slutsatsen hur vi kan förbättra vårt nyhetsbrev för dig.

En sådan spårning är inte möjlig om du har avaktiverat bildvisningen som standard i ditt e-postprogram. I så fall kommer inte hela nyhetsbrevet att visas för dig och du kan eventuellt inte använda alla funktioner. Om du väljer att visa bilderna manuellt tillåter du ovan nämnda spårning.

Fendt FOCUS postutskick

På vår webbplats finns ett formulär som du kan använda för att registrera dig för postutskicket av vår magasin Fendt FOCUS. Denna tjänst finns för närvarande endast i Tyskland.

I detta syfte behandlas följande uppgifter:

 • Titel, förnamn och efternamn
 • Land och språk
 • Verksamhetstillhörighet
 • Adress (gatuadress, postnummer/ort)
 • E-postadress

Den juridiska grunden för behandlingen är artikel 6.1 a) i DSF. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande de ovannämnda kontaktuppgifterna.

Kontaktformulär

Vi kommer endast att använda de uppgifter som användaren lämnar in via vårt kontaktformulär för att behandla förfrågan som har skrivits i kontaktformuläret. Följande personuppgifter begärs:

 • Förnamn, efternamn
 • Adress (gatuadress, postnummer/ort)
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Land
 • Bransch

Den juridiska grunden är artikel 6.1 b) eller f) i DSF. Om det inte finns lagliga krav på arkiveringstider raderas dina uppgifter när din begäran har behandlats färdigt.

Karriär - ansökan (ansökan via vår webbplats)

De uppgifter som samlas in och behandlas i samband med att användaren lämnar in en onlineansökan är endast avsedda för att skapa ett möjligt anställningsförhållande. När du matar in dina uppgifter till en ansökan godtar du att de juridiska personer som anges i platsbeskrivningen behandlar och använder dina uppgifter. Dessa omfattar bland annat följande:

 • AGCO GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 4, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Deutschland GmbH, Johann-Georg-Fendt-Straße 14, D-87616 Marktoberdorf
 • AGCO Hohenmölsen GmbH, Sankt-Barbara-Straße 1, D-06679 Hohenmölsen

Den juridiska grunden för att vidarebefordra och behandla din ansökan är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a) i DSF. Mer information finns i meddelande om dataskydd på vår webbportal för onlineansökningar.

Fendt fordonskonfigurator

Med hjälp av en Fendt fordonskonfigurator kan du konfigurera olika Fendt-fordon och lagra dessa konfigurationer online (i det så kallade garaget). Därmed har du möjlighet att hämta dina konfigurationer igen vid en senare tidpunkt.

För att kunna utnyttja denna funktion krävs först en registrering. Följande uppgifter är nödvändiga:

 • Förnamn, efternamn
 • Verksamhetstillhörighet
 • Adress (gatuadress, postnummer/ort)
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Efter registreringen skickas ett lösenord till användarens angivna e-postadress (juridisk grund är artikel 6.1 b) i DSF).

I samband med den första anmälan ska det lösenord anges som har skickas till dig. Du kan ändra detta senare i inställningarna.

Om du har glömt ditt lösenord för Fendt fordonskonfiguratorn kan du få det återsänt via funktionen "Glömt lösenord". I detta syfte ska du skriva in den e-postadress med vilken du har registrerat dig för Fendt fordonskonfiguratorn. Data som samlas in för funktionen "Glömt lösenord” används endast för att återsända bortglömda lösenord.

Om du skickar in din konfigureringsförfrågan överförs din förfrågan tillsammans med dina data till vårt kundsystem och tilldelas den av dig valda återförsäljaren. Den juridiska grunden för detta är artikel 6.1 b) eller f) i DSF.

4 Vidaresändning/öronmärkning av data

Vi överför personuppgifter till tredje part endast i den mån det är nödvändigt för att vi skall kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal. När vi tillhandahåller vår webbplats överför vi dessutom dina uppgifter till vårt kundsystem "Salesforce” och till de tjänsteleverantörer (t.ex. Hosting-partner, agenturer osv.) som har fått i uppdrag att behandla personuppgifter i vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Med undantag för ovan nämnda avtals- och betalningshantering överförs dina personuppgifter till tredje part endast med ditt samtycke.

Om du lämnar personuppgifter till oss i samband med en förfrågan eller med ditt uttryckliga samtycke, kommer dessa uppgifter endast att användas för det ändamål som berörs av din begäran eller ditt samtycke. Med ditt samtycke och i uppdragssyfte kan dina personuppgifter även användas inom AGCO-gruppen och lämnas till regionala återförsäljare. Du kan hitta dina lokala återförsäljare när som helst på vår webbplats. Alternativt kan du vända dig till oss med efterfrågan.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det avsedda syftet med datainsamlingen eller så länge lagen föreskriver. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Dina skyddsvärda intressen respekteras enligt lagstiftningen. Om mottagare av dina personuppgifter befinner sig i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där den tillämpliga lagstiftningen inte garanterar samma skyddsnivå för personuppgifter som i ditt hemland, ska vi vidta fler åtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter.

Ytterligare information om datasäkerhet inom AGCO-gruppen hittar du i vår allmänna meddelande om dataskydd.

5 Statistisk utvärdering av besök på våra webbsidor

De uppgifter som enligt punkt 2 överförs av din webbläsare använder vi också för att ständigt förbättra vårt Internetutbud och för statistiska ändamål.

I detta syfte använder vi produkter från tjänsteleverantören Google LLC eller Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, nedan kallat ”Google”.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som drivs av Google. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras i din dator och som tillåter en analys hur du använder webbplatsen. Cookie-informationen om hur du använder den här webbplatsen överförs vanligtvis till och lagras på en av Google servrar i USA. Om anonymiseringen av din IP-adress aktiveras på denna webbplats kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google, före datatrafik inom EU:s medlemsstater eller inom andra stater som ingår i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På begäran av denna webbplatsens operatör kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur webbplatsen används, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter och tillhandahålla andra tjänster till webbplatsens operatör som är kopplade till användning av webbplatsen.

Enligt Google Analytics sammanförs inte din IP-adress som din webbläsare har skickat med andra uppgifter från Google.

Med hjälp av en lämplig webbläsarinställning kan du förhindra att cookies lagras i din webbläsare. Detta kan dock innebära att inte alla webbplatsens funktioner fungerar fullständigt. Du kan också förhindra att data som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och som genereras av webbkakan samlas in till och behandlas av Google, genom att ladda ned och installera ett lämpligt webbläsartillägg. Länken hittar du under ”Relaterade länkar”.

Denna webbplats använder Google Analytics med utvidgningen "_anonymizeIp()". Detta innebär att de förkortade IP-adresserna behandlas vidare så att ingen koppling till dig som fysisk person kan åstadkommas. Skulle det uppstå en koppling av de personuppgifter som samlats om dig och din fysiska person utesluts den alltså omedelbart och personuppgifterna raderas därmed omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med hjälp av den statistik som vi har samlat in kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer intressant för dig som användare.

I de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA använder Google standardavtalsklausuler som ett sätt att garantera en lämplig skyddsnivå för överföringen av dina uppgifter. Den juridiska grunden för användningen av Google Analytics är artikel 6.1 f) i DSF.

Google Recaptcha

På denna webbplats använder vi också Google reCAPTCHA:s funktion. Denna funktion är framför allt avsedd för att avgöra om en fysisk person gör en inmatning eller om inmatningen missbrukas maskinellt/automatiskt. Tjänsten omfattar överföring av IP-adressen och andra uppgifter till Google som Google-tjänsten reCAPTCHA behöver. Användningen av Google reCAPTCHA kan också leda till överföring av personuppgifter till Google LLC:s servrar i USA.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen samt personuppgiftsbehandlingen finns i leverantörens meddelande om dataskydd. Där kommer du också att få mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd av integritet.

Den juridiska grunden för användningen av reCAPTCHA:s funktion är artikel 6.1 f) i DSF.

Google

Google Ads är en tjänst för Internetreklam. Reklamföretag kan lägga in annonser i sökmaskinresultat och i Googles reklamnätverk. Med hjälp av förhandsbestämda nyckelord är det möjligt att visa reklam i sökmaskinens resultat när användaren startar en nyckelordssökning.

I detta syfte placerar Google en webbkaka i din enhets webbläsare som gör det möjligt att visa intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt webbkaka-ID och på grundval av de sidor som du besökte.

Denna process kommer endast att äga rum om du har gett ditt förhandsgodkännande (se artikel 6.1 a) i DSF).

När du besöker vår webbplats och är inloggad på ditt Google-konto kan Google koppla dina personuppgifter till ditt konto för att personalisera annonser. I ett sådant fall använder Google dina uppgifter tillsammans med data från Google Analytics för att upprätta målgruppslistor för marknadsföring på din dina enheter.

Om du inte är registrerad med ett Google-konto kommer Google Ads att lagra dina insamlade uppgifter med unika identifieringskoder som är kopplade till din webbläsare, din app eller din enhet. Vilka uppgifter som samlas in i detalj ser du här:

Googles Ads med konverteringsspårning

I samband med Google Ads använder vi Conversion-Tracking dvs. konverteringsspårning på vår webbplats, som också är en tjänst från Google. Därmed har vi möjlighet att mäta hur vi interagerar med våra webbannonser. Om du till exempel klickar på vår annons och fortsätter sedan t.ex. till vår webbplats kan detta mätas.

Om du kommer till vår webbplats via en annons sparas en konverteringscookie i ditt datorsystem. Med denna cookie kan både vi och Google se om en viss undersida på vår webbplats har besökts. Denna cookie upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för att identifiera dig.

Google använder dessa data för att ta fram statistik om besöket på vår webbplats, som visar hur effektiva våra Ads-annonser är. På så sätt kan vi optimera användningen av sådana annonser. Varken vårt företag eller andra annonsörer från Google Ads får information från Google som kan identifiera dig.

Du kan när som helst ångra denna permanenta inställning i din webbläsare och därmed även på din dator.

Mer information finns här:

Sådan behandling skall ske med ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1 a) i DSF.

Google Analytics Remarketing

Vi använder erbjudandet Google Analytics Remarketing. Detta är en funktion av Google Ads som tillåter oss att visa reklam för användare som tidigare har besökt vår webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att göra riktad och därmed intressebaserad reklam till användarna.

På din dator finns en cookie med vars hjälp Google entydigt kan identifiera dig som besökare, när du går till webbplatser som också använder Google Remarketing. Genom denna process får Google personuppgifter som din IP-adress eller ditt surfbeteende. Därmed har Google möjlighet att koppla in intressebaserad reklam.

Dina lagrade personuppgifter överförs till Google i USA och lagras där. Google kan vidarebefordra dessa uppgifter till tredje part.

I inställningarna på din webbläsare kan du när som helst förhindra att denna cookie lagras eller aktiveras. Därmed förhindras också att sådana cookies placeras på din dator.

Den juridiska grunden för användningen av Google Remarketing är artikel 6.1 a) i DSF.

etracker

På denna webbplats samlas och lagras data för marknadsföring och optimering med hjälp av teknik från företaget etracker GmbH. Från dessa data är det möjligt att skapa användningsprofiler under en pseudonym. I detta syfte kan cookies användas. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren. De uppgifter som samlas in med hjälp av eTracker-tekniken används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och inte för att sammanföra den med personuppgifter via pseudonymens ägare. Datainsamlingen och -lagringen kan återkallas när som helst och ska gälla permanent.

Vi använder eTracker för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med hjälp av den statistik som vi har samlat in kan vi förbättra vårt utbud och göra det mer intressant för dig som användare. De insamlade uppgifterna ska lagras permanent och analyseras pseudonymt. Den juridiska grunden för användningen av eTracker är artikel 6.1.1 a) och f) i DSF.

Information om tredjepartsleverantören: etracker GmbH Erste Brunnenstraße 1 20459 Hamburg http://www.etracker.com

Jag ber er att utesluta mig från eTracker-räkningen:

6 Externt innehåll

Social Media-erbjudanden

På våra webbplatser används eller integreras innehåll från följande sociala nätverk (nedan kallade ”sociala nätverk”). Vi upprätthåller också Internettjänster inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med de kunder, intressenter och användare som är aktiva där och informera dem om vårt utbud. När du går till respektive nätverk eller plattform gäller de relevanta operatörernas affärsvillkor och riktlinjer för databehandling.

Enkla länkar till Social Media-operatörer

Våra webbsidor tillhandahåller enkla länkar till de sociala nätverkens webbplatser. Ett datautbyte med Social media-operatörer sker endast om man klickar på funktionsknappen dvs. leverantörens logotyp (t.ex. Facebook-logotypen "f"). Om du klickar på en sådan funktionsknapp öppnar du vår sida (eller vår internettjänst) i den valda digitala kanalen hos medieoperatören. Där tillämpas bestämmelserna för respektive digitala kanal.

Såvida inte annat anges i vår meddelande om dataskydd behandlar vi användaruppgifter under förutsättning att de kommunicerar med oss inom sociala nätverk och plattformar, till exempel genom att skriva inlägg på våra webbsidor eller skicka meddelanden till oss. Dessutom upplyser vi om följande:

Pixelspårning på Facebook

Vår webbplats använder pixelspårning från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Efter att du har sett eller klickat på en annons på Facebook kan ditt användarbeteende spåras. Denna process kräver dock ditt samtycke. Syftet är att utvärdera effektiviteten i de annonser som Facebook tillhandahåller för statistiska ändamål och marknadsundersökningar och för att göra lämpliga anpassningar.

Vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet, eftersom dina uppgifter anonymiseras innan dem kommer till oss. Facebook lagrar och bearbetar dina data. Därför är det möjligt att göra en koppling till din användarprofil. Facebook kan använda dina data för egen reklam. Du kan tillåta Facebook och dess partner att koppla in annonser på och utanför Facebook. För dessa ändamål kan dessutom en cookie lagras i din dator.

Den juridiska grunden för användningen av Facebook-pixeln är artikel 6.1 a) i DSF.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att inga fler cookies lagras på ditt system i framtiden eller att existerande cookies raderas. Om sådana cookies stängs av kan det dock leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte fungerar fullt ut.

Mer information om detta finns här:

YouTube

Vi har inkluderat YouTube-videon i vårt webberbjudande, som ligger på https://www.youtube.com och kan spelas upp från vår webbplats. De är alla inkluderade i det utvidgade dataskyddet (aktiveras vid klick på "Alla cookies"), dvs. att inga data om dig som användare överförs till YouTube om du inte trycker på videouppspelning. De uppgifter som avses i punkt 2 får inte överföras förrän du spelar upp videon. Vi har inget inflytande på denna överföring av uppgifter.

Genom att besöka webbplatsen får YouTube information om att du har besökt den relevanta sidan av vår webbplats. Detta ska göras oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggat på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att sammanföras direkt med ditt konto. Om du inte vill ha funktionen kopplad till din profil på YouTube, måste du logga ut från ditt konto innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för att göra reklam, marknadsundersökningar och/eller för att utforma sin webbplats efter behov. En sådan analys används i synnerhet (även för icke-inloggade användare) för att tillhandahålla behovsstyrd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om din verksamhet på vår webbplats. Du kan motsätta dig ett skapande av sådana användarprofiler och måste i så fall vända dig till YouTube direkt.

Ytterligare information om syftet med och omfattningen av YouTubes datainsamling och -behandling ingår i meddelande om dataskydd. Där kommer du också att få mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär:

Google Maps

På denna webbplats använder vi erbjudandet Google Maps. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt på webbplatsen och göra det möjligt för dig att använda kartfunktionen på ett bekvämt sätt.

Genom att besöka webbplatsen informeras Google om att du har besökt den relevanta sidan på vår webbplats. Dessutom överförs de under punkt 2 i policyn nämnda data. Detta görs oavsett om du har loggat in i ditt befintliga Google-konto eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att sammanföras direkt med ditt konto. Om du inte vill ha funktionen kopplad till din profil på Google, måste du logga ut från ditt konto innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för att göra reklam, marknadsundersökningar och/eller anpassa sin webbplats efter behov. En sådan analys används i synnerhet (även för icke-inloggade användare) för att tillhandahålla behovsstyrd reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om din verksamhet på vår webbplats. Du kan motsätta dig ett skapande av sådana användarprofiler och måste i så fall vända dig till Google direkt.

Mer information om syftet med och omfattningen av plug-in-leverantörens datainsamling och -behandling finns i leverantörens meddelande om dataskydd. Där kommer du också att få mer information om dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär. För dataöverföring från EES eller Storbritannien till USA använder Google de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dataöverföring utanför EES. Den juridiska grunden för användningen av Google Maps är artikel 6.1.1 f) i DSF.

Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

Återmarknadsföring via LinkedIn (Retargeting)

Vi använder oss av återmarknadsföring och konverteringstjänsten från LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn får då möjlighet att samla in statistiska, pseudonyma uppgifter om ditt besök och om hur vår webbplats används. På grundval av detta kan LinkedIn ge oss en sammanställd statistik så att vi kan ge dig relevanta erbjudanden och rekommendationer, efter att ha fått information om tjänster, information eller erbjudanden på vår webbplats.

Följande uppgifter registreras alltid:

 • Användar-ID på LinkedIn (Cookie-ID)
 • IP-adress
 • Metadata från besöket på webbplatsen (typ av webbläsare, sidan som besöktes)

Utnyttjandet sker på grundval av det samtycke som vi har fått enligt artikel 6.1 a) i DSF.

Om du är inloggad på LinkedIn kan du avaktivera datainsamlingen på följande länk:

7 Information om användningen av cookies

På våra webbplatser använder vi delvis cookies för att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att göra det möjligt att använda vissa funktioner. Du kan själv ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du får information om hur du använder cookies och från fall till fall besluta om huruvida du ska ta emot dem eller i princip godta eller utesluta cookies. Dessa inställningar görs under "Cookie-preferenser". Cookies kan användas för olika ändamål, t.ex. för att upptäcka att din dator tidigare har haft kontakt med ett webberbjudande (permanenta cookies) eller för att lagra senast lästa erbjudanden (sessionscookies). Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. För att utnyttja våra bekvämlighetsfunktioner rekommenderar vi att du tillåter att ta emot cookies för vårt webberbjudande.

Mer information om våra Cookie-riktlinjer finns på följande länk:

8 Dataintegritet och datasäkerhet, kommunikation via e-post

Vi vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att spara dina personuppgifterna på ett sådant sätt som hindrar tredje part från åtkomst. Vid kommunikation via e-post kan vi inte garantera fullständig datasäkerhet och rekommenderar därför att du använder den fysiska postvägen för information med hög sekretess.

9 Meddelande om dataskydd för videoövervakning (enligt artikel 13 i DSF)

Vi använder videoövervakning på de fastigheter som vi förvaltar.

Syfte med videoövervakning och juridisk grund

Vi behandlar personuppgifter för att förebygga och utreda brott, för att säkra bevisupptagning eller för att upptäcka brott, för att upptäcka obehörig tillgång, för att kunna utöva vårt hemvisträtt och för att upprätta civilrättsliga anspråk. Databehandlingen har också till syfte att skydda personal, kunder och andra besökare.

Den juridiska grunden för videoövervakning är artikel 6.1 f) i DSF med hänsyn till våra intressen enligt ovan angiva syften.

Mottagare/överföring av data

De insamlade data från videoövervakningen överförs till tjänsteleverantörer som vi har utsett och som utför övervakningsuppgifter för vårt företag.

Vid misstanke om brott kan vi dessutom överlämna uppgifterna till brottsbekämpande myndigheter.

I annat fall kommer uppgifterna endast att lämnas ut om det finns en juridisk grund för överföring. Detta kan bli aktuellt när t.ex. polisen eller andra säkerhetsmyndigheter ska ingripa inom ramen för hotbekämpning och begär tillgång till videoövervakningsdata.

Databehandling utanför den Europeiska unionen

En behandling av personuppgifter utanför EU sker inte inom ramen för videoövervakning.

Radering av uppgifter

Inspelningarna från videoövervakningen ska raderas omedelbart om de inte längre är nödvändiga för syftet eller om de inte får lagras i intresset av personer med skyddsbehov.

10 Dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter har du rätt till:

 • att begära upplysningar
 • att kräva rättelse eller radering
 • att kräva begränsning av databehandlingen
 • att invända mot databehandlingen
 • att data ska kunna överföras

Vänligen skicka er skriftliga begäran till de ovan nämnda ansvariga.

Du har också rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet över vår behandling av dina personuppgifter.

Denna meddelande om dataskydd kommer då och då att uppdateras. (Aktuell version: 2021-11-15)