360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

För dig som föredrar precision – Spårstyrning från Fendt.

Kommer du att behöva arbeta länge till trots att arbetsdagen redan är lång? Med Fendts spårstyrning arbetar du alltid med största möjliga precision – även på kvällen och vid dålig sikt.
Precision och minskad belastning med spårstyrning från Fendt

Fendt Guide

+ förbättrad spårstyrning för arbete på själva fältet

Fendt Contour Assistant
+ komplett paket för professionella resultat på vändtegenFendt TI HeadlandDina fördelar med VarioGuide / Fendt Guide:

 • Gör livet lättare för föraren: Du kan koncentrera dig helt på utrustningen och övervakar enkelt de färdiga fälten
 • Besparingspotential: Högre effektivitet genom att hela arbetsbredden kan utnyttjas, samtidigt som oönskade överfarter minimeras och användningen av resurserna minskar
 • Lämplig markhantering: minimera jordkomprimeringen genom färre överfarter och optimerade vändningar

Välj rätt mottagare för dina behov.

Utrusta ditt spårstyrningssystem med en satellitmottagare från NovAtel eller Trimble. Beroende på arbetet du utför och dina personliga krav kan du välja mellan korrigeringssignaler med olika noggrannhetsnivå. Funktionen hos VarioGuide/Fendt Guide är densamma oavsett vem som använder den.

Mottagare – du väljer.

NovAtel®-mottagare

NovAtel® standard:

 • Korrigeringssignal: SBAS (EGNOS & WAAS) ± 15-30 cm spår-till-spår noggrannhet; ± 150 cm repeternoggrannhet

NovAtel® – skalbara korrigeringsignaler:

 • Korrigeringssignal: TerraStar-L ± 15 cm noggrannhet från spår till spår, ± 50 cm repeternoggrannhet
 • Korrigeringssignal: TerraStar-C Pro ± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet


RTK:

 • Korrigeringssignal: RTK ± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

Trimble® mottagare

Trimble® standard:

 • Correction signal: SBAS (EGNOS & WAAS) ± 15-30 cm track-to-track accuracy; ± 150 cm repeatable accuracy

Trimble® – skalbara korrigeringsignaler:

 • Korrigeringssignal: RangePoint® RTX ± 15 cm noggrannhet från spår till spår, ± 50 cm repeternoggrannhet
 • Korrigeringssignal: CenterPoint® RTX and CenterPoint® RTX Fast ± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

RTK:

 • Korrigeringssignal: RTK ± 2 cm noggrannhet från spår till spår, ± 2 cm repeternoggrannhet

Gör det enklare än någonsin att hålla spåret – VarioGuide / Fendt Contour Assistant.

Effektivt och enkelt fältarbete

Vario Guide/Fendt Guide Contour Assistant är ett användbart funktionspaket som gör ditt fältarbete ännu effektivare och lättare. I Contour Assistant tillkommer wayline-typerna kontursegment (Contour Segments) och enkelspår (Single Track) till ditt spårstyrningssystem.

Sparar tid och pengar – Contour Segments

Den nya körspårstypen ”Contour Segments” minimerar komplexiteten i arbetet och är ett praktiskt verktyg för att övervinna flera hinder i praktiken

 • Tidsbesparande och praktiskt: snabb och enkel kartläggning av körspår, automatiskt skapande av kontursegment baserat på fältets gränser, konsekvent användning av styrsystemet även på vändtegen
 • Datalagring och -behandling: möjlighet att konvertera tidigare sparade (under många år) körspår till kontursegment

För stressfritt underhållsarbete – Single Track

Single Track-läget gör att du kan registrera ett körspår med valfri kontur.

 • Tydliga fördelar även för grödor som inte har såtts med styrsystemet
 • Registrera enkelt alla spår (t.ex. körspår) och kör längs med i exakt samma linje

Äg vändtegen – VariotronicTI / Fendt TI och Fendt TI Headland.

Spara enkelt moment som utförs ofta och aktivera dem i rätt ti

För en snygg och prydlig vändteg behöver du göra ett flertal handrörelser på rätt plats och vid rätt tidpunkt – inte så lätt när du behöver koncentrera dig på själva arbetet. Vore det inte perfekt om du kunde spara upprepade processer och aktivera dem när du vill? Nu kan du spara tid och se till att ditt arbete blir stressfritt och felfritt.

Avlastning med en knapptryckning – VariotronicTI / Fendt TI

Med VariotronicTI/Fendt TI kan föraren enkelt skapa den bästa manöversekvensen manuellt när traktorn står stilla eller spela in och spara den under körning. Den definierade sekvensen med arbetssteg aktiveras med en knapptryckning. Det gör att du kan koncentrera dig helt på det faktiska fältarbetet.

Få ut ännu mer av ditt spårstyrningssystem. Fendt TI Headland

Fendt TI Headland vändtegsautomatik är det kompletta paketet för professionella resultat på vändtegen. Vändtegsautomatiken består av de båda produkterna Variotronic TI automatic/Fendt TI Auto och VariotronicTI Turn Assistsant.

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

 • Spara och aktivera automatiskt en sekvens med arbetsmoment på vändtegen

VariotronicTI Turn Assistant

 • Automatisk vändning på vändtegen (till en början tillgängligt för den nuvarande arbetsstationen)

På rätt plats vid rätt tidpunkt – VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

Med VariotronicTI automatic/Fendt TI Auto kan du inte bara dra nytta av fördelarna med automatisk sekvensering, utan även använda dina koordinater som vägledning. I kombination med VarioGuide/Fendt Guide aktiveras enskilda sekvenser (som sänkning av den bakre hydrauliken) automatiskt av positionen som spårstyrningssystemet fastställer på en vändteg – utan att du behöver lyfta ett finger. Så använder du ditt styrsystem effektivt även på vändtegen: Håll alltid samma avstånd till fältets gräns.

Automatiserad svängning: VariotronicTI Turn Assistant

VariotronicTI Turn Assistant lägger automatiskt till vändningssekvensen i VariotronicTI automatic/Fendt TI Auto vändtegsautomatiksystemet som ingår i Fendt TI vändtegsautomatik. Du väljer vilket kontaktspår du vill använda när du påbörjar nästa och kan bearbeta insidan av fältet antingen i U-svängsläge eller Delfältsläget. Turn Assistant gör ditt arbete så enkelt som möjligt, med precision och effektivitet. Du sparar även resurser och tiden som läggs på att vända, samtidigt som marken skyddas med de perfekta vändmomenten. Den automatiska vändningsfunktionen är till en början tillgängligt för den nuvarande arbetsstationen.

U-svängläge

U-svängsläget är perfekt för klassiskt bearbetningsarbete. Du bestämmer vilket spår som ska vara ditt kontaktspår.

Delfältsläge

Osäkra väderförhållanden? Du kan använda Delfältsläget för att bearbeta insidan av fältet som jordbitar.

Fendt Smart Farming – dina nästa steg