360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual åtgärdsområde medarbetarna i fokus

På basis av en stark företagskultur erbjuder vi våra medarbetare en säker och tilltalande arbetsplats i livets alla lägen och faser. Genom konsekventa ut- och fortbildningsåtgärder och företagshälsovård säkrar vi våra framtida framgångar.


Våra medarbetare är garanter för Fendt-kvaliteten. Vi främjar och ökar deras starka identifiering med företaget och med produkterna kontinuerligt. Här lägger vi stor vikt vid den egna utbildningen. Varje år börjar ca 70 personer sin yrkesutbildning hos oss vid de tyska anläggningarna. År 2021 kunde vi ytterligare modernisera vår utbildningsinfrastruktur genom nybygget av studieverkstaden TalentWERK i Marktoberdorf.

Fendt medarbetare

Vi vill skapa de bästa möjliga arbetsförhållandena för våra medarbetare: med Initiative Focus 2.0 gör vi arbetet hos Fendt kontinuerligt säkrare, och vi strävar efter att uppnå den lägsta samlade olycksfallssiffran i lantbrukssektorn.


Med en omfattande och framtidsinriktad Företagshälsovård ser vi till att våra medarbetare håller sig friska och pigga på lång sikt. Vår hälsoförebild står då i centrum och definierar det viktigaste innehållet – hit räknas erbjudanden om prevention och hälsofrämjande, uppbyggnad av en arbetsmiljö och bevarande av en värdeskapande och respektfull företagskultur. Denna företagskultur definierar vi genom värderingarna Team, Respect, Accountability, Integrity och Transparency – TRAIT. Mångfald är ett centralt begrepp för oss: enbart i Tyskland jobbar människor från 48 nationer för Fendt. I utbildningen av våra mer än 400 chefer i Tyskland och inom ramen för vårt TRAIT Mentoring-program har vi ett särskilt fokus på mångfald och inkluderande. Vi engagerar oss också för jämställdhet, genom att vi deltar i skolor på ”Girls’ Day” och arrangerar karriärdagar för kvinnliga MINT-studenter (matematik, informatik, naturvetenskap, teknik).


Och: vi lever en proaktiv felkultur. Inom ramen för den interna kampanjen ”Tillsammans är vi bättre” uppmanar vi produktionspersonalen i aktiviteten ”Jag trasslade” att informera om fel och om lösningsåtgärder – och vi belönar detta symboliskt. Den åtföljande kommunikationen uppmuntrar för att man skall uppfatta individuella fel som en värdefull del av det gemensamma lärandet hos Fendt.

Fendt medarbetare vid produktionen

En av de bästa arbetsgivarna i lantbrukssektorn


För vår företagskultur och vårt engagemang som arbetsgivare erhåller vi utmärkelser med jämna mellanrum: år 2021 belönade DLG oss som en av de bästa arbetsgivarna i lantbrukssektorn, detta på basis av enkäter via telefon och online. Dessutom har vi belönats som Fair Company och MINTminded Company.

TalentWERK för trainees


Den 16 maj 2022 invigdes den nya utbildningsverkstaden för Fendt-trainees - TalentWERK - med pompa och ståt. Med 36 platser per år och nya maskiner kan trainees tillgodogöra sig omfattande kunskaper och färdigheter i en modern arbetsmiljö. Genom ett fint initiativ från trainees kunde man se luftballonger med hälsningar i omgivningen i flera timmar efteråt.

Key Visual hållbar leveranskedja

Hållbar leveranskedja:

Fendt tar ansvar för sitt eget värdeskapande. Med riktade åtgärder får vi en hållbar och flexibel leveranskedja.


Läs mer

Key Visual klimatvänlig och resurseffektiv produktion

Klimatvänlig och resurseffektiv produktion:

Fendt agerar teknologiskt banbrytande På denna position driver vi dekarboniseringen framåt och ökar vår resurseffektivitet fortlöpande.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster

Högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster:

Fendt utvecklar och producerar intelligenta, tillförlitliga och resurseffektiva produkter. Fendt levererar konkreta lösningar för ett klimatvänligt och resursseffektivt lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde samarbete med partners för ett hållbart lantbruk

I samarbete med partners för ett hållbart lantbruk:

Vi har ett nära samarbete med våra partners från handel och vetenskap och med våra kunder. Tillsammans lämnar vi ett viktigt bidrag till ett hållbart lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde skapa samhälleligt mervärde

Skapa mervärde i samhället:

Fendt engagerar sig lokalt men även över regiongränserna på områden såsom biologisk mångfald, utbildning, jämställdhet och inkluderande. På det sättet lämnar vi ett konkret bidrag till ett hållbart samhälle.


Läs mer