360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual åtgärdsområde samarbete med partners för ett hållbart lantbruk
Vi har ett nära samarbete med våra partners från handel och vetenskap och med våra kunder. Tillsammans lämnar vi ett viktigt bidrag till ett hållbart lantbruk. Vi är övertygade om att verklig hållbarhet kan uppnås endast genom samarbete. Detta gäller i synnerhet för värdeskapandekedjan i lantbruket. Här har många olika aktörer ett viktigt inflytande på hur livsmedel skall produceras hållbart på vägen ”from farm to fork” och hur resurserna skall skonas. Vi står redo att bidra med våra kunskaper och vårt engagemang så att vi kan nå en hållbar utveckling i vårt påverksansområde.
Intryck från Fendt hållbarhetsforum som ägde rum 27 oktober 2022 under mottot ”Förändingarna inom lantbruket: kan Tyskland klara av utmaningarna?”

Fendt hållbarhetsforum

Vi organiserar egna events för att driva nätverksarbetet och utbytesdialogen proaktivt framåt. Den 27 oktober 2022 ägde för första gången ett hållbarhetsforum rum: inom ramen för detta forum diskuterar experter från olika agrarsektorer om teman i samband med hållbart lantbruk, och för fram innovativa lösningsförslag. På det sättet vill vi bidra till kunskapsutbytet och öka uppmärksamheten för morgondagens hållbara lantbruk.

Till pressmeddelandet

Den första ”Smart Production”-teknikkonferensen i Fendt Forum i Marktoberdorf den 13 februari 2020.
Den första ”Smart Production”-teknikkonferensen i Fendt Forum i Marktoberdorf den 13 februari 2020.

”Smart Production”-teknikkonferens

Premiären för teknologikonferensen ”Smart Production“ ägde rum 2020 i Marktoberdorf. 180 deltagare från tysktalande länder besökte Fendt Forum, däribland många representanter för uppstartsföretag. Här kunde man ta del av föredrag och utställningar för att informera sig om utvecklingsframsteg och diskutera ämnen som digitalisering, Big Data, artificiell intelligens, robotik och sensorik. En ny omgång av den framgångsrika konverensen planeras till 2022.

Till pressmeddelandet

Fendt H2Agrar Projekt
H2Agrar

Men inte ens vi har alla lösningar ännu – därför är den gemensamma forskningen på framtida teknologier en viktig förutsättning för en hållbar vidareutveckling. Vi samarbetar med partners från vetenskapssektorn i många forskningsprojekt som avser framtidsanpassade produkter: i projektet H2Agrar gäller det t.ex. att utveckla och prova ut en grön väteinfrastruktur, bl.a. med TU Braunschweig och Hochschule Emden/Leer. För detta projekt har vi utvecklat en prototyp av den första generationens vätedrivna traktorer som testas där i reella förhållanden. Med Fraunhofer Institut som ansvarig enhet ingår vi i ett projekt som sponsras av det tyska lantbruksministeriet, där man forskar på synergier från grönsaksodling och användning av en solcellsanläggning för lantbruk. Detta och många andra samarbeten är en viktig del av vårt gemensamma forskningsarbete inom framtidens lantbruk.
Swiss Future Farm

Med Swiss Future Farm fokuserar vi på utprovning av redan befintliga teknologier och hur de kan optimeras: gården med sina 55 hektar åkermark i schweiziska Tänikon är ett gemensamt projekt med olika partners där vi testar toppmoderna maskiner och programvaror i reella förhållanden. Ett annat fokus inom Swiss Future Farm är kunskapsöverföring: projektpartners presenterar resultaten av arbetet och även den teknologi som används på en bred front, dessutom erbjuds det workshops och visningar för lantbrukare och för medarbetare hos projektpartners.
Key Visual hållbar leveranskedja

Hållbar leveranskedja:

Fendt tar ansvar för sitt eget värdeskapande. Med riktade åtgärder får vi en hållbar och flexibel leveranskedja.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde klimatvänlig och resurseffektiv produktion

Klimatvänlig och resurseffektiv produktion:

Fendt agerar teknologiskt banbrytande På denna position driver vi dekarboniseringen framåt och ökar vår resurseffektivitet fortlöpande.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde medarbetarna i fokus

Med medarbetarna i fokus:

På basis av en stark företagskultur erbjuder vi våra medarbetare en säker och tilltalande arbetsplats i livets alla lägen och faser. Genom konsekventa ut- och fortbildningsåtgärder och företagshälsovård säkrar vi våra framtida framgångar.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster

Högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster:

Fendt utvecklar och producerar intelligenta, tillförlitliga och resurseffektiva produkter. Fendt levererar konkreta lösningar för ett klimatvänligt och resursskonande lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde skapa samhälleligt mervärde

Skapa mervärde i samhället:

Fendt engagerar sig lokalt men även över regiongränserna på områden såsom biologisk mångfald, utbildning, jämställdhet och inkluderande. På det sättet lämnar vi ett konkret bidrag till ett hållbart samhälle.


Läs mer