Integrerat system för däcktrycksreglering Fendt VarioGrip.

Alltid rätt däcktryck.

Det integrerade systemet VarioGrip för reglering av däcktrycket anpassar däcktrycket från 0,6 till 2,5 bar på mycket kort tid – till och med under körning. Detta fungerar på alla fyra hjul med en invändigt placerad svivelförbindning som är konstruerad för att hålla traktorns hela livslängd. Luft matas från en vattenkyld dubbelkompressor via fordonets eget ventilsystem.

VarioGrip finns för flänsaxlar och justerbara axlar och låter dig justera däcktrycket med ett knapptryck, också med flera däck.

Vad är det som gör Fendt VarioGrip så speciell?

Här kan du se våra speciella Fendt-lösningar – våra Fendt Spotlights – som gör däcktrycksregleringssystemet Fendt VarioGrip så unikt.

VarioGrip är Fendts helt integrerade däcktrycksregleringssystem med en traktorspecifik ventil- och luftflödeslösning. Hela lösningen har en vattenkyld, avancerad kompressor med två kolvar för utmärkt luftflöde.

Bästa skyddet

Den skyddade konstruktionen ger dig ett system med maximal tillförlitlighet och hållbarhet under drift. Det finns ingen risk för utstickande luftkanaler som kan riva upp hål.

Enkelt att styra på Varioterminal

Regleringssystemet aktiveras med en enkel knapptryckning på Varioterminal. Du kan ställa in däcktrycket för fältarbete och körning på väg individuellt för fram- och bakaxlarna. Dessa inställningar sparas i Varioterminal så att systemet kan reglera däcktrycket till och med under körning.

Förarassistanssystemet informerar föraren om däcktrycket skulle vara för lågt eller för högt.

Konkreta fördelar.

Det integrerade däcktrycksregleringssystemet Fendt VarioGrip är inte bara skonsamt mot jorden, utan sänker även dieselförbrukningen, samtidigt som det sparar tid och pengar åt dig och ökar din produktivitet.

Markskydd och högre avkastning

Skyddar jorden

Den viktigaste markskyddande åtgärden inom jordbruket är att minska marktrycket från däcken genom att öka däckets kontaktyta. Mindre luft i däcket skapar en större kontaktyta och fördelar trycket över en större yta.

Högre bördighet hos jorden

Rätt däcktryck ökar effektiviteten och överför traktorns kraft skonsamt till marken. Resultatet är ökad bördighet hos jorden och högre produktionsnivåer.

Bördig jord

Luft och vatten lagras i porerna i jorden. Bördig jord består till cirka 40 % av lösa porer och 60 % fasta partiklar.* Dessa fasta partiklar tar upp hela belastningen i markbearbetningsprocessen. Genom att anpassa lufttrycket i däcken bidrar du till att den porösa strukturen kan byggas upp och bibehållas.

* Källa: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Fördelning av marktrycket

Det är ett välkänt faktum: ett anpassat, lägre däcktryck ökar inte bara produktiviteten och minskar dieselförbrukningen, utan det ger också ett effektivt skydd av jorden. Ett mjukare, bredare däck ökar markkontaktytan, vilket ger en bättre fördelning av belastningen och minskar däcktrycket. Om däcket är smalt och har ett högt däcktryck kompakterar det inte bara jord med en normal struktur i onödan, utan mönstret skadar även toppjorden genom ’slip and rip’-effekten*, samtidigt som det leder till en högre bränsleförbrukning. Spår som är djupare än 10 cm gör att bränsleförbrukningen fördubblas.

* Källa: Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences

Avsätt rätt spår.

Bilden visar spår som lämnats av samma traktordäck, dels med högt däcktryck (till höger), dels med lägre däcktryck (till vänster). Längden på däckavtrycket visar hur lufttrycket i däcket påverkar marken. Bilden till höger visar marktrycket från ett däck med högt lufttryck. Du ser tydligt den kortare kontaktytan. Vikten fördelas inte lika mycket över en större yta, vilket gör att däcket sjunker ner djupare i marken. Bilden till vänster visar samma däck, denna gång med lägre däcktryck. Däcket kan expandera och fördela marktrycket bättre. Detta gör att kontaktytan blir mycket längre och bättre, vilket minskar marktrycket.

Upp till 8 % lägre dieselförbrukning på fältet

Med VarioGrip kan du anpassa däcktrycket perfekt för fältarbete och körning på väg. Det tar bara några minuter med enkla kontroller på Varioterminal. Genom att ställa in däcktrycket på 0,8 bar (istället för det vanliga 1,8 bar) kan minska dieselförbrukningen vid fältarbete med 8 % per hektar.**


** 1,8 bar antas vara det lufttryck som väljs som en kompromiss för körning både på väg och på fältet och där lufttrycket inte ställs in specifikt för någon av dessa användningar.

Upp till 2 % lägre dieselförbrukning på vägen

Även på vägen med ett tryck på 2,4 bar (istället för 1,8 bar) med fullastat släp, kan du minska förbrukningen med 2 %.**


** 1,8 bar antas vara det lufttryck som väljs som en kompromiss för körning både på väg och på fältet och där lufttrycket inte ställs in specifikt för någon av dessa användningar.

Upp till 3 % högre hastighet på vägen med samma motoreffekt

Ett ökat däcktryck på vägen minskar rullmotståndet och ökar körsäkerheten. Detta ger dig fördelar i form av både lägre bränsleförbrukning och säker väghållning.


Ett däcktryck på 2,4 bar på vägen istället för det vanliga 1,8 bar ger upp till 3 % kortare restid samtidigt som dieselförbrukningen sänks med 2 %.

Minskat däckslitage förlänger däckets livslängd även vid högre körhastigheter. Du kan korta dina transporttider trots att motoreffekten är densamma.


Ett däcktryck på 2,4 bar vid körning på väg innebär:

  • 3 % kortare restid
  • 2 % lägre dieselförbrukning

Upp till 8 % högre produktivitet med samma insatstid

Med rätt däcktryck överförs mer effekt till marken för ökad dragkraft. Genom att anpassa däcktrycket kan du effektivt minska slirningstendenser och rullmotståndet. Och det har en positiv inverkan på din produktivitet! Om du sänker ett högt däcktryck inför tungt arbete på fältet, ökar däckets markkontaktyta automatiskt. De resulterande minskade slirningstendenserna och effektivitetshöjningen ger upp till 8 % högre produktivitet under samma tid.

Spara in upp till 50 000 euro

Om du ställer in däcktrycket på 0,8 bar istället för vanliga 1,8 bar för markbearbetning, kan du få upp till 10 % högre dragkraft. Detta ger en ökad produktivitet på 8 % och minskar även din dieselförbrukning med 8 % per hektar.

Om du utför 500 timmar av tungt dragarbete om året, betyder det att en tidsbesparing för dig på 40 timmar. Omvandlat till drifttimmar innebär den ökade produktiviteten och den minskade dieselförbrukningen besparingar på upp till 10 euro i timmen*. Om vi antar att hälften av traktorns drifttid läggs på tungt dragarbete, motsvarar det en potentiell besparing på 50 000 euro per 10 000 drifttimmar.**

Ett däcktryck på 0,8 bar innebär:

  • En besparing på 10 euro i timmen
  • Besparingar på 50 000 euro för 5 000 timmar av dragarbete

*Fachhochschule Südwestfalen, Agronomi, Campus Soest, Tyskland
** Baserat på 10 000 drifttimmar, 50 % dragarbete, 5 000 drifttimmar x 10 euro

Teknik: Så här fungerar däcktrycksregleringssystemet Fendt VarioGrip

Radiella roterande matarledningar placerade på fram- och bakaxlarna. Med vår tvåledningslösning öppnar kontrolledningen däckventilen och luftpåfyllningsledningen fyller på luft i/tömmer ut luft ur däcket. De roterande matarledningarna utsätts för mindre påfrestningar eftersom de endast utsätts för trycket vid påfyllning och uttömning av luft.

Smart integrerad på framaxeln

Ledningarna i däcktrycksregleringssystemet VarioGrip går genom en radiell roterande matarledning. Ventilen på däcket pneumatiskt via kontrolledningen (grön). Det går snabbt att fylla på luft i/tömma ut luft ur däcket via luftpåfyllningsledningen (blå).

Radiell roterande matarledning för framaxel
Kontrolledning – ingång vid axeltappen
Luftpåfyllningsledning – ingång vid axeltappen
Kontrolledning till ventil
Luftpåfyllningsledning till ventil

Perfekt viktbelastning med Fendt Grip Assistant

Förutom däcktryck är också viktbelastning och arbetshastighet avgörande för kraftöverföringen till marken. Den nya lösningen kallas: Fendt Grip Assistant. Denna assistent är helt integrerad i Varioterminal och kan snabbt bestämma rätt däcktryck och ideal ballastvikt och körhastighet. Beroende på redskapets eller traktorns givna ballast rekommenderar Grip Assistant front- eller hjulvikter eller en optimal arbetshastighet.

Grip Assistant rekommenderar rätt däcktryck och viktbelastning för en definierad hastighet i hastighetsläget. I viktbelastningsläget rekommenderar assistenten den perfekta arbetshastigheten såväl som däcktrycket för en definierad viktbelastning.

Bildkällor: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Soest University of Applied Sciences