Impressum

Utgivare:
AGCO GmbH, Fendt-Marketing

Redaktörer:
Georg Liebmann, Ina Buhl, AGCO GmbH
Gundel Boholm, Lantmännen Maskin AB

Address:
AGCO GmbH
Johann-Georg-Fendt-Straße 4
D-87616 Marktoberdorf
Tyskland
Telefon: ++49 (0)8342 / 77-0
E-post Tyskland: info.fendt@agcocorp.com
E-post Sverige: info.maskin@lantmannen.com

Huvudkontor
för AGCO GmbH: Marktoberdorf
Register Court Kempten HRB 10327
Verkställande direktör: Ingrid Bußjäger-Martin, Christoph Gröblinghoff,
Walter Wagner, Ekkehart Gläser
Styrelsens ordförande: Torsten Dehner
UID-Nr.: DE188789493


Säkerhetspolicy
Vi vill tacka dig för att du besöker vår webbplats och för att du är intresserad av våra produkter.

Immateriell egendom
Alla rättigheter förbehålles. Om inte annat anges är alla varumärken, typskyltar, företagslogon och emblem som återges på denna webbplats skyddade för AGCO enligt varumärkeslagen. Allt i fråga om text, bilder, figurer, ljud, animeringar och videor, liksom uppställningen av dem på denna webbplats skyddas genom copyright. Det är således förbjudet att ladda ned, avbilda eller sprida webbplatsen helt eller delvis. Det enda som är tillåtet är att avbilda sajten i den mån det är tekniskt nödvändigt för genomläsning och enskild kopiering för privat bruk. All annan användning av innehållet på denna webbplats eller de symboler som skyddas för AGCO enligt varumärkeslagen kräver ett skriftligt medgivande i förväg från AGCO.

Friskrivning från ansvar
Den här webbplatsen har sammanställts med största omsorg. Ändå kan inte AGCO garantera riktigheten och exaktheten i den information som redovisas. AGCO förebehåller sig rätten att införa ändringar när som helst. Inget ansvar accepteras för skada som direkt eller indirekt beror på användning av denna webbplats så länge detta inte handlar om en avsiktlig handling eller grov oaktsamhet från AGCO:s sida.
I den mån denna webbplats hänvisar till andra webbplatser tar inte AGCO något ansvar för innehållet på sådana länkade Internet-sajter och kan inte hållas ansvarigt för någon eventuell skada som orsakas av sådant innehåll. Alla länkar är externa länkar och erbjuds endast som en service till dem som besöker vår sajt. Därför kontrollerar vi inte deras innehåll. Ansvaret för sådana länkar ligger på den som tillhandahåller innehållet.


INTEGRITET