360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Hög prestanda med absolut tillförlitlighet

Den första fyrkantsbalpressen lämnade fabriken i Hesston i Kansas för 40 år sedan. Det lade grunden till en av de största framgångarna inom skördeteknik. Fendts fyrkantsbalpressar har producerats här, med AGCO Corporation som ensam ägare, sedan 2000. Baserat på årtionden av erfarenhet inom utveckling och produktion, kännetecknas de av stabilitet, hållbarhet och fulländad teknik. Genom kontinuerlig och praktisk utveckling har Fendt nu sex balpressar med hög kapacitet i sitt maskinprogram.


Balstorlek (bredd × höjd)
99080 cm x 90 cm
1270120 cm x 70 cm
1290120 cm x 90 cm
1290 XD120 cm x 90 cm
12130120 cm x 130 cm


deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360
deg360

För högsta möjlliga hastighet och optimerat genomflöde

Sedan de lanserades i Tyskland 2002 har Fendts fyrkantsbalpressar fått ett fantastiskt rykte tack vare en hållbar och slitstark konstruktion och hög produktion. När vi utvecklade nästa generation låg fokus på att ytterliagre förbättra de positiva egenskaperna, optimera driften och förenkla underhållet. En nye serie har lanserats som kombinerar alla dessa krav och dessutom är exceptionellt väl anpassad till Vario-traktorerna i fråga om design och tekniska specifikationer.

Grunden för perfekt komprimerade balar

Hur grödan plockas upp spelar avgörande roll för balpressens prestanda. Den 2,26 meter breda pickupen på Fendt-fyrkantsbalpressen säkerställer ren uppsamling av gröda från första början. Centreringsskruvarna vägleder sedan materialet effektivt in i förkomprimeringskammaren. Detta ger ett högt genomflöde.

Power Pickup för högre produktion

Den kraftfulla pickupen är placerad nära marken för utmärkt stränguppsamling. En plan matningsvinkel gör så att grödan kan matas direkt in i balpressen. Kännetecknet för Fendts balpressar är det stora avståndet mellan dragstången och pickupen – utformad för stora strängar.

Enhetligt formade balar

Två centreringsskruvar på båda sidorna komprimerar grödan effektivt från första början och matar in den i förkomprimeringskammaren i hela kanalens bredd. Jämn fördelning av materialet över hela bredden innebär att balarna komprimeras optimalt under pressningen, även på utsidorna.

Stängarna plockas upp helt

Den 2,26 meter breda pickupen plockar försiktigt upp även de bredaste strängarna mycket snabbt och med liten förlust. De nya tryckdynan och styrplåten för rullen ger ett tillförlitligt och smidigt flöde av gröda. Fyra pinnaxlar på en dubbel kambana garanterar en ren insamling. En stor spiralfjäder, på vilken arbetsdjupet kan justeras snabbt och lätt, minskar belastningen på pickupen. Stödhjulen förhindrar att pickupen sänks för mycket. De kan tas bort vid transport.

Längre livslängd

Effektiv och robust. Det är ett motto som gäller för hela balpressen. På pickupen är detta uppenbart i kamsbanan, som har stöd och styrning på båda sidorna. Det garanterar säker och jämn inmatning. Pinnarna, som ständigt utsätts för hög belastning, har dessutom förstärkts och härdats. Ramen och presskammaren har också förstärkts så att Fendts fyrkantsbalpressar kan hantera det högsta trycket utan problem.

Tekniskt genomtänkt

Tack vare användning av avstrykare i plast har man kunnat ge pickupen en viktbesparande konstruktion. Avstrykarna av polypropen garanterar därvid en mycket ren och ljudlös strängupptagning. Oavsett om det är vått eller torrt är friktionseffekten alltid låg och de enskilda remmarna är mindre mottagliga för kontaminering.

Mosaic

Extra centreringsskruvar säkerställer en enhetlig upptagning av grödan samt optimalt fyllning av förkomprimeringskammaren.

 • Mosaic

  Extra centreringsskruvar säkerställer en enhetlig upptagning av grödan samt optimalt fyllning av förkomprimeringskammaren.

 • Mosaic

  En ny tryckdyna och en stor styrplåt säkerställer ett enhetligt flöde av gröda till balpressen.

 • Mosaic

  Sänkhöjden ställs in utan verktyg, genom att helt enkelt lyfta pickupen och sätta in en spärr i önskat hål.

 • Mosaic

  Stödhjulen förhindrar att pickupen sänks för mycket och garanterar en ren insamling av grödan. De kan tas bort vid transport.

 • Mosaic

  En ny tryckdyna och en stor styrplåt säkerställer ett enhetligt flöde av gröda till balpressen.

Xtra Density – balpressen med hög kapacitet

35 procent tyngre huvudväxellåda

För att uppnå en högre balvikt med en högre kapacitet har många saker optimerats i XD. Förstärkta drivenheter som huvudväxellådan, kedjor och drev stod i förgrunden vid utvecklingen. I synnerhet det nya XD-svänghjulet som väger 545 kg och är nästan dubbelt så tungt som på den vanliga versionen. Nya kolvarmar garanterar säker förflyttning av de högre krafterna. Allt detta gör det möjligt att utöva mer kraft på kolven. Räknaren och balkammaren har även flera förbättringar som ökar friktionen. Detta inkluderar en 40 cm längre presskammare, starkare hydraulcylindrar och optimerade presskammarklaffar. Ett annat exempel är att vändpunkten på sidoväggarna har placerats längre tillbaka för att skapa mer friktion på sidorna.

Extra tung

Den lägsta möjliga transportkostnaden per kg gröda är en av de viktigaste måttstockarna för ett lönsamt jordbruk. Fendt erbjuder den perfekta lösningen för detta – de nya Xtra Density-balpressarna. Helt förstärkt och förbättrad stabilitet i presskammaren möjliggör upp till 20 procent tyngre balar än vanliga modeller.

Tillfredsställ dina effektbehov

Branschpressen berömmer också fyrkantsbalpressen 1290 S XD för dess prestanda. ”Tro det eller ej, men vi klarade att komma upp i balvikter på 479 till 499 kg med maximal kompresseion och en ballängd på 2,40 m! Med presstider på 31 till 33 sekunder per bal motsvarar detta en topproduktion på 57,4 t/h – med en densitet på nästan 193 kg/m3 – sensationella siffror! Slutsats: När det gäller produktion och densitet spelar Fendt 1290 S XD i Champions League.” – profi, 03/2017

Det 545 kg tunga svänghjulet ger enhetlig och jämn drift samtidigt

som det garanterar en hög kraftöverföring.

En ny växellåda med hög kapacitet används i XD-balpressen. Totalt sett är XD-växellådan 35 % tyngre än den vanliga modellen och kan därför generera ännu mer komprimeringstryck.

Kännetecknande för Fendt – allt på rätt plats

Hos Fendt finns inte bara innovationer inom viktig teknik, utan även i detaljerna och enkelt underhåll. De stora skyddshuvarna tillåter perfekt åtkomst till maskinen för underhåll. När det blir mörkt hjälper extra belysning under huven föraren. Förutom kedjornas och drivenheternas hållbara konstruktion bidrar även den automatiska smörjningen av knytaren och kedjorna till fyrkantpressens underhållsvänlighet.

Mosaic

Enkelt underhåll var ett huvudfokus under utvecklingen av Fendts fyrkantsbalpressar. Stora öppningsbara sidopaneler och fettätade lager minskar avsevärt den tid som krävs för underhåll.

 • Mosaic

  Enkelt underhåll var ett huvudfokus under utvecklingen av Fendts fyrkantsbalpressar. Stora öppningsbara sidopaneler och fettätade lager minskar avsevärt den tid som krävs för underhåll.

 • Mosaic

  Den styrbara tandemaxeln med nya 620/40-22,5 däck, som tillval, garanterar en stor kontaktyta och en hög grad av manöverbarhet.

 • Mosaic

  Den hydrauliska stödfoten möjliggör enkel och snabb anslutning till och bortkoppling från traktorn.

 • Mosaic

  Automatisk kedjesmörjning av alla de viktigaste drivkedjorna är nytt. Smörjintervallen kan enkelt ställas in via terminalen.

 • Mosaic

  Den hydrauliska balutstötaren och hydrauliskt hopfällbara balbanan kräver minimalt med tid vid byte till transport på väg.

 • Mosaic

  Färdig kabeldragning och en kameraport är standard i terminalen. Detta gör det möjligt att installera en kamera i slutet av balkammaren för en lämplig bild över hela maskinen.

Fendt Service: Förlängd garanti i enlighet med kraven

Förutom innovativ teknik och hög kvalitet erbjuder även Fendt förstklassig service för fordon och förare. Vi strävar efter att erbjuda kunder maximal lönsamhet och konkurrenskraft på en dynamisk marknad. Därför erbjuder vi en förlängd garanti efter försäljning under en totalperiod på 5 år för fyrkantsbalpressarna från Fendt. Med den nya premien kan andra risker som bärgning eller bogsering, diagnostik och mycket annat också täckas i ett totalpaket tillsammans med vanliga reparationskostnader.

Genomtänkt konstruktion

En hydrauliskt manövrerad balutstötare och vikbar balbana underlättar balhantering. Med en möjlig transporthastighet på upp till 60 km/h kan förare gå vidare snabbare. En hydraulisk stödfot finns som tillval vilket gör anslutning och bortkoppling av balpressen ännu enklare. Fendt har ett svar på hur man minskar jordpackning. Med 620/40-22.5-däck har maskinen nu större kontaktyta med fältet med en transportbredd som fortfarande understiger 3,30 m. De stora däcken kombineras med en tandemstyraxel för snabba och korta svängar. Styraxeln är också skonsam för gräsmattor vid svängar på gräsmark.

Däckalternativ

Fendt har ett svar på hur man minskar jordpackning. Med 620/40-22.5-däck har maskinen nu större kontaktyta med fältet med en transportbredd som fortfarande understiger 3,30 m. De stora däcken kombineras med en tandemstyraxel för snabba och korta svängar. Styraxeln är också skonsam för gräsmattor vid svängar på gräsmark.

Næste skridt mod din Fendts fyrkantsbalpress