360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Balkraft – timme efter timme

Fendt har utrustat fyrkantsbalpressarna med en mycket effektiv och robust växellåda som säkerställer optimerad driftsäkerhet. Dessutom garanterar det nya v-formade rotorskäret med tre pinnrader ett högt genomflöde och perfekt snittkvalitet. Det unika balpressystemet med mekaniskt styrd förkomprimeringskammare ger enhetligt formade balare med hög densitet – och alla är likadana. Huvudpresskammaren ger tät komprimering.

Alla balar är lika

Enhetlig form och densitet

Den avgörande faktorn för enhetligt täta balar är förkomprimeringskammaren. Den fylls på hela tiden av packaren. Endast när förkomprimeringskammaren är full trycks sensorklaffen på botten av kammaren ned. Samtidigt dras fingrarna tillbaka och öppnar vägen till balpressens huvudkanal.

Hög genomströmning garanteras

Det förkomprimerade skiktet pressas till en bal med hög densitet i presskammaren. Kolvens hastighet på 47 slag per minut (33 slag för 12130) garanterar hög produktion och jämn funktion.

Konstant, optimal baldensitet

Också i varierande skördeförhållanden kan en jämn baldensitet garanteras tack vare ett automatiskt styrt kompressionstryck. Om trycket förändras i kolvarmarna justeras trycket automatiskt i kolvarna så att det motsvarar börvärdet för nästa slag. Förarna behöver bara ställa in önskad belastning för lastarmarna på terminalen och sedan köra iväg. Samtidigt indikeras automatiskt om det är nödvändigt att köra mer åt höger eller åt vänster för att skapa enhetligt formade balar.

Hög produktion – helt enkelt ekonomisk

Exceptionellt höga baldensiteter skapar höga balvikter. Resultatet: Fyrkantiga balar som alltid är enhetligt rektangulära och lättstaplade.

Visa fler detaljer

Förkomprimeringskammaren

Förkomprimeringskammaren fylls på hela tiden av packaren. Endast när förkomprimeringskammaren är full aktiverar sensorklaffen på golvet i förkomprimeringskammaren hövändarmataren. Packarens pinnar dras tillbaka och öppnar vägen till balpressens huvudkanal.

Packaren

Packaren transporterar grödan till förkomprimeringskammaren.

Balkammarens klaffar

Balkammarens klaffar styrs automatiskt av de dubbelverkande hydrauliska cylindrarna i balpressens kanal.

Inmatningsfingrar.

Pinnarna förhindrar att grödan omedelbart tar sig in i huvudpresskanalen.

Sensorklaff

När komprimeringen i förkomprimeringskammaren är klar anläggs tryck på klaffen, vilket aktiverar hövändarmataren.

Balpressen

Balpressen är utrustad med sin egna inbyggda hydraulkrets. Pumpen försörjer balkammarens klaffar och den transversala impellerfläkten med olja.

Balpressen är utrustad med ett eget hydraulsystem. Pumpen försörjer presskammarens klaffar och den transversala impellerfläkten med olja.

Balkammarens klaffar styrs automatiskt av de dubbelverkande hydrauliska cylindrarna i balpressens kanal.

Förkomprimeringskammaren fylls på hela tiden av packaren. Endast när förkomprimeringskammaren är full aktiverar sensorklaffen på golvet i förkomprimeringskammaren hövändarmataren. Packarens pinnar dras tillbaka och öppnar vägen till balpressens huvudkanal.

Du bestämmer hur kort det ska vara.

ProCut – helt enkelt perfekt snitt

Det nya ProCut-bordet med maximal skärprestanda: Kombinationen av en nydesignad rotorkniv och en lättillgänglig knivkassett gör balpressarna mer exakta, snabbare och mycket effektiva. Resultatet är perfekt foder- eller underlagsmaterial.

Variabel skärlängd

Det finns 26 knivar (17 knivar för 990 S) som är tillgängliga för att ge en perfekt snittlängd på 43,5 mm för halm och ensilage. Med en knapptryckning kan du halvera antalet knivar: gruppkopplingen av knivarna, som svänger varannan kniv framåt och bakåt hydrauliskt, styrs från Varioterminal. Detta ger dig en skärlängd på 87 mm. Alla knivar är härdade med volframkarbid och kan bytas individuellt.

Snabbyte

Om du vill ändra antalet knivar eller byta en kniv är det bara att öppna knivkassetten. Knivbädden sänks sedan ned och lådan kan dras ut med en hand. Dubbelt hydrauliskt knivskydd som håller fast knivarna på båda sidorna med två hydraulcylindrar garanterar säkerheten. Vid behov kan rotorfingrarna skruvas bort och ersättas.

Bordets hjärta: rotorkniven

Mosaic

Bordets hjärta: rotorkniven

Det v-formade arrangemanget av rotorns pinnar förbereder grödan för ett perfekt snitt – med en enhetlig, effektiv skärning och inga belastningstoppar. Den nya rotorkniven körs med ett varvtal på 120 varv/min och har 3 rotorfingrar per rotorring. Detta garanterar en hög skärfrekvens och ökar genomströmningen, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning. Rotorpinnarna har härdats med kol och är särskilt robusta och tåliga.

 • Mosaic

  Bordets hjärta: rotorkniven

  Det v-formade arrangemanget av rotorns pinnar förbereder grödan för ett perfekt snitt – med en enhetlig, effektiv skärning och inga belastningstoppar. Den nya rotorkniven körs med ett varvtal på 120 varv/min och har 3 rotorfingrar per rotorring. Detta garanterar en hög skärfrekvens och ökar genomströmningen, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning. Rotorpinnarna har härdats med kol och är särskilt robusta och tåliga.

 • Mosaic

  V-formad rotorkniv med fastskruvade segment av rotorfingrar. En hög hastighet på 120 varv/min innebär en hög skärfrekvens för förbättrad tröskningsprestanda med den bästa snittkvaliteten.

 • Mosaic

  Den nedsänkta knivkassetten kan dras ut på vänster sida av maskinen för att byta knivar.

Användarvänlig

En styrterminal som framför allt ska vara en sak – användarvänlig. Den är optimalt integrerad i det allmänna operativa konceptet, du kan styra din Fendt-fyrkantsbalpress via Fendt Varioterminal. Den enkla menyn har en logisk struktur och är därför mycket lätt att använda.

Allt under kontroll med Varioterminal.

Precis som i Varioterminal så kan balpressens meny visas av operatören i helskärms- eller delskärmsläge. Där kan målvärdena för kolvens belastning ställas in. Då kontrollerar maskinen balkammarens klaffar automatiskt. Ett elektroniskt reglage för att justera ballängden finns som tillval. Förare ställer in önskad längd på balen och den automatiska funktionen aktiverar knytproceduren när balen når mållängden. Elektrisk justering tillåter snabba ändringar mellan olika längder, vilket är av särskilt intresse vid entreprenörsarbeten. Via terminalen kan förare även ställa in intervall för knytarens smörjsystem såväl som skapa jobb, avläsa antalet balar och styra balkammaren manuellt.

En elektrisk balskala finns som tillval. Den talar om för föraren i realtid om balens önskade vikt har uppnåtts. Varioterminal 9 är standardutrustning. Om ingen ISOBUS-kompatibel traktor är tillgänglig eller om föraren föredrar en extra terminal, kan de gå tillbaka till Varioterminal 9 när som helst. Alla funktioner finns även på denna terminal.

Färdig att användas med ISOBUS

Mosaic

Fendts fyrkantsbalpressar är kompatibla med ISOBUS som standard. Detta gör att balpressen kan styras direkt via Varioterminal eller en terminal på en ISOBUSkompatibel traktor. Du behöver endast ansluta en kabel för att ditt bekanta användargränssnitt ska visas på monitorn i hytten. Ytterligare styrenheter kan förenkla maskinens drift ännu mer via en joystick, beroende på traktormodell.

 • Mosaic

  Fendts fyrkantsbalpressar är kompatibla med ISOBUS som standard. Detta gör att balpressen kan styras direkt via Varioterminal eller en terminal på en ISOBUSkompatibel traktor. Du behöver endast ansluta en kabel för att ditt bekanta användargränssnitt ska visas på monitorn i hytten. Ytterligare styrenheter kan förenkla maskinens drift ännu mer via en joystick, beroende på traktormodell.

 • Mosaic

  Tack vare ISOBUS-kompatibilitet kan maskinen lämpligen styrs med Fendt Varioterminal.

 • Mosaic

  Varioterminal 9 är standardutrustning. Om traktorn inte är ISOBUS-kompatibel eller om föraren vill ha en separat terminal, är det möjligt att när som helst gå tillbaka till Varioterminal 9.

Næste skridt mod din Fendts fyrkantsbalpress