360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual åtgärdsområde klimatvänlig och resurseffektiv produktion

Fendt agerar teknologiskt banbrytande På denna position driver vi dekarboniseringen framåt och ökar vår resurseffektivitet fortlöpande.


Fendt driver på hållbarheten i den egna produktionen. Framåt är energialstring och -förbrukning i fokus: vi satsar på fyra aspekter mätning, undvikande, minskning och ersättning. Vi ökar vår energieffektivitet genom att t.ex. byta ut våra belysningssystem, sanera våra fastigheter energetiskt, använda brunnsvatten till kylning och använda toppmoderna teknologier i produktionen. Åtgärderna får effekter: enbart under 2021 kunde vi spara in 1.800.000 kilowattimmar energi vid anläggningarna Marktoberdorf och Asbach-Bäumenheim.

Fendt 700 Vario vid lastning av träflis
Vi som tillverkande företag kan inte sänka vår energiförbrukning till noll. Därför satsar vi även på förnybara energier: vår vårme utvinns ur träflis som köper från våra kunder i skogsbruket.
Fendt solcellsanläggning

Med våra solcellsanläggningar på fyra platser genererar vi år för år mer än 750.000 kilowattimmar. Den inköpta elen kommer till 100% från förnybara källor vid dessa fyra och ytterligare en anläggning. På samma sätt har våra CO2-utsläpp från elenergiförbrukningen minskat till noll enligt målen för Greenhouse Gas Protocol. Genom dessa och andra åtgärder har vi minskat utsläppen för hela energiförbrukningen med 80 procent de senaste fem åren. Vårt engagemang tar sig också uttryck i de lägre utsläppen av växthusgaser från produktionen. Exempel: de minskade från 1,5 ton CO2 per traktor (2016) till 0,32 ton CO2 (2021).


Även under och efter produkternas livscykel försöker vi hålla miljöeffekterna så låga som möjligt. Vår avdelning för växellådsreparation servar och reparerar gamla växellådor och byter ut utslitna delar mot nya. Före utleverans genomgår dessa växellådor samma provbäddar som de nytillverkade växellådorna. Tanken i vår traktorspruta Fendt Rogator är hittills den enda på marknaden som kan återvinnas fullständigt.

Key Visual hållbar leveranskedja

Hållbar leveranskedja:

Fendt tar ansvar för sitt eget värdeskapande. Med riktade åtgärder får vi en hållbar och flexibel leveranskedja.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde medarbetarna i fokus

Med medarbetarna i fokus:

På basis av en stark företagskultur erbjuder vi våra medarbetare en säker och tilltalande arbetsplats i livets alla lägen och faser. Genom konsekventa ut- och fortbildningsåtgärder och företagshälsovård säkrar vi våra framtida framgångar.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster

Högkvalitativ och innovativ produktion resp. tjänster:

Fendt utvecklar och producerar intelligenta, tillförlitliga och resurseffektiva produkter. Fendt levererar konkreta lösningar för ett klimatvänligt och resursskonande lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde samarbete med partners för ett hållbart lantbruk

I samarbete med partners för ett hållbart lantbruk:

Vi har ett nära samarbete med våra partners från handel och vetenskap och med våra kunder. Tillsammans lämnar vi ett viktigt bidrag till ett hållbart lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde skapa samhälleligt mervärde

Skapa mervärde i samhället:

Fendt engagerar sig lokalt men även över regiongränserna på områden såsom biologisk mångfald, utbildning, jämställdhet och inkluderande. På det sättet lämnar vi ett konkret bidrag till ett hållbart samhälle.


Läs mer