360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Agronomilösningar för att samla in och behandla dina data.

I din arbetsvardag, som redan är stressig, går det inte att undvika pappersarbetet – det är irriterande men nödvändigt. Den goda nyheten är att din Fendt-maskin hjälper dig att dokumentera ditt fältarbete på bästa möjliga sätt.
Jobbrelaterat dokumentationssystem

Fendt Task Doc

+ Dela data oavsett tillverkare

agrirouter

+ Behandla data oavsett tillverkare

NEXT Machine ManagementSpara tid på kontoret – VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc.

Med det orderstyrda dokumentationssystemet VarioDoc eller VarioDoc Pro/Fendt Task Doc samlar din traktor in alla nödvändiga data medan du arbetar. Du kan därefter föra över datan till en fältkarta.

Grundläggande dokumentation perfektionerat – VarioDoc

Med sin fordonsbaserade kalkylator kan din Fendt-maskin samla in olika data om jobbet. Du kan använda dessa data med VarioDoc och enkelt dokumentera dem i ett gårdshanteringssystem som en del av ordern. Du kan göra alla dokumentationsinställningar på skärmen:

 • Jobbnamn, fältname och aktuell gröda
 • Företagets/kundens adress
 • Växtskyddsprodukt som har använts och appliceringsvolym
 • Aktuell förare
 • Redskap som har använts
 • Aktuella väderförhållanden

Alternativt kan du skapa ett jobb i något av de många kompatibla fältdatabaserna och ladda upp det till din terminal via ett USB-minne eller Bluetooth. Det bearbetade jobbet importeras till fältdatabasen som en standardiserad ISO XML-fil på samma sätt.

Varje Fendt-maskin med en Varioterminal 10,4” är utrustad med VarioDoc som standard.

Avancerad dokumentation: VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

På en surfplatta ser man olika områden som kan utökas med Fendt Task Doc.

VarioDoc Pro/Fendt Task Doc lägger du till maskinparametrar och positionsdata till informationen som kalkylatorn ombord tillhandahåller. Denna information blir därefter tillgänglig för spårningssystemen VarioGuide/Fendt Guide. Denna platsspecifika information tillhandahålls och spelas in var femte meter. VarioDoc Pro/Fendt Task Doc är grunden för de delsektionsspecifika Fendt Variable Rate Control-applikationen.

 • Skicka data via mobilnätet eller USB
 • Perfekt för entreprenörer och maskincommunities som delar datahanteringssystem
 • Filerna behandlas i ISO-XML-format och applikationskartor i Shape-format; för Shape applikationskartor kan dataöverföring endast ske via USB

Utbyt data för olika tillverkare med agrirouter.

Löser ett centralt problem.

I takt med att digitaliseringen gör framsteg blir lantbruksmaskiner allt smartare. Traktor och redskap kommunicerar med varandra – på samma språk tack vare ISOBUS. På senare år har utbudet av lantbruksprogramvara, dvs appar, digitala gårdsdatabaser och avancerade gårdshanteringslösningar blivit allt större och gränssnitten för delning av agronomiska data på en gård ökar. Denna tilltagande komplexitet kan snabbt leda till svårigheter. Varje gränssnitt kräver mer arbete för att konfigurera och underhålla det, och kompatibilitetsproblem skapar ofta ytterligare hinder. Det var mot bakgrund av detta som olika tillverkare av lantbruksteknik – inklusive här på AGCO/Fendt – ett samarbete för att utveckla en tillverkaroberoende plattform för datautbyte med agriroutern. Denna agrirouter möjliggör mobilt datautbyte mellan maskiner och lantbruksprogramvara från alla tillverkare*, vilket minimerar antalet gränssnitt som ditt team måste använda.

Så drar du nytta av agriroutern:

 • Överföring av tillgängliga data mellan maskiner och lantbruksprogramvara som används på din gård, även för blandade maskiner*
 • Utbyt enkelt data med kunder och tjänsteleverantörer: Genom att ansluta två agrirouter-konton kan data delas mycket snabbt och säkert
 • Transparens och dataövervakning: Bara du definierar de vägar som du vill använda för överföringen av dina data
 • Dataskydd: Dina data kommer inte att lagras

Läs mer

Diagrammet visar dataöverföringen utan agrirouter. Anställda och arbetspass förknippas med ett flertal otydliga linjer.
Anställda och arbetspass knyts ihop genom agriroutern där informationen samlas.

Utan agrirouter:
Ju fler kommunikationsgränssnitt, desto mer komplicerat blir datautbytet: ökad risk för kompatibilitetsproblem, mer arbete krävs för att konfigurera och underhålla gränssnittet.

Med agrirouter:
Agrirouter fungerar som en central plattform för datautbyte som gör att en mängd olika aktörer kan utbyta information sömlöst. Antalet gränssnitt minimeras.

Använd FendtONE offboard tillsammans med agriroutern

Gränssnittet mellan FendtONE offboard och agriroutern ökar dina valmöjligheter: I framtiden kommer du även att kunna kartlägga blandade maskinparker i FendtONE och använda dem i din orderhantering. Du kan även ansluta andra mjukvarulösningar för jordbruket* till programmet FendtONE offboard. Använd FendtONE som en enkel introduktion till uppdragsspecifik dokumentation och överför därefter data från FendtONE till avancerade gårdshanteringssystem för ytterligare bearbetning.

*Förutsätter att lantbruksmaskinerna eller programvarutillverkaren är registrerad med agriroutern.

Behandla data oavsett tillverkare – NEXT Machine Management.

Använder dina maskiner på ett smat sätt

Agriroutern säkerställer sömlös dataöverföring mellan maskinen och gårdshanteringssystem från olika tillverkare. Frågan nu är vilket system du vill använda maskindata från maskiner av olika fabrikat på bästa möjliga sätt, så att din verksamhet också kan använda dem på bästa möjliga sätt. Mot bakgrund av detta har olika företag i jordbrukssektorn, inklusive AGCO/Fendt, gått samman och med sin samlade expertis utvecklat NEXT Maskinhanteringsplattformen. I mobilappen NEXT Maskinhantering använder du de data som skickas via agrirouter för en effektiv planerings-, produktions- och dokumentationsprocess med maskiner från olika märken.

Så kan du dra nytta av NEXT Machine Management:

 • Skicka jobbdata trådlöst till dina maskiner
 • Använd dina maskiner så effektivt som möjligt genom att utnyttja din blandade vagnpark maximalt
 • Spara tid genom att automatiskt dokumentera dina arbeten
 • Framtidsorienterad med högsta datasäkerhet

Fendt Smart Farming – dina nästa steg