360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Hållbarhet på Fendt

Sedan många år tillbaka bidrar Fendt till ett hållbart lantbruk. Vi har vidareutvecklat detta engagemang kontinuerligt. Med den hållbarhetsstrategi som infördes i mars 2022 hos Fendt integrerar vi temat hållbarhet i vår företagsstrategi och riktar in vårt företags agerande därefter.
Grafik som visar att världens befolkning ständigt ökar medan nyttoytan i lantbruket stagnerar.

Globala utmaningar: innovation som nyckelbegrepp


Världen står inför stora utmaningar – och lantbruket spelar en central roll. År 2050 kommer det att finnas ca tio miljarder människor på vår planet. Med bakgrund av de pågående effekterna av klimatomvandlingen, krävs det innovativa tekniska lösningar för att vi ska kunna livnära världens befolkning och samtidigt använda befintliga resurser så effektivt som möjligt. Efterfrågan på lantbruksprodukter ökar och då är effektiviteten och hållbarheten i maskinparken en förutsättning för att man skall kunna öka livsmedelsproduktionen på ett sätt som skonar både miljö och resurser.

Grafik fortskridande klimatomvandling och regeringens åtgärder

Politisk ram: EU:s Green Deal


Enligt uppskattningar som gjorts av USA:s klimatråd är livsmedelsförsörjningen ansvarig för ca 20-35 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Denna andel kan t.o.m. komma att öka väsentligt genom att befolkningen ökar, om inte mänskligheten i grunden förändrar de metoder genom vilka livsmedel produceras i världen. Politikerna har reagerat på denna särskilda utmaning de senaste åren: med EU:s Green Deal och den tyska klimatskyddslagen formulerar de ambitiösa mål för en minskning av växthusgasutsläpp, men även för skogplantering, minskad användning av växtskyddsmedel eller utökning av det ekologiska jordbruket. Växthusgasutsläppen från lantbruket skall sjunka med 20 procent fram till år 2030 – det motsvarar ca 14 miljoner ton CO2.

Ett mål och en konflikt:

Våra kunder, lantbrukarna, ser en konfflikt mot bakgrund av den globala utvecklingen: dels måste de öka sin produktivitet för att kunna livnära en växande världsbefolkning, dels skall de följa bestämmelser och åtgärder till skydd av klimat och värld. Vi på Fendt har tagit det som vår uppgift att stödja våra kunder i lösningen av denna konflikt och bidra till en global, hållbar utveckling.

Med våra produkter kommer vi nära naturen. Vi strävar efter att vara ett förstahandsval för hållbara, innovativa teknologilösningar med premiumkvalitet för lantbruket. Fendt skall uppskattas av kunder, affärspartners och medarbetare som ett ansvarsfullt företag, en tillförlitlig partner och en drivkraft för ett framtidsinriktat, hållbart lantbruk. Vi är medvetna om detta: Fendt är bara en av många aktörer i lantbruks värdeskapandekedjan som sträcker sig ”from farm to fork”. Vårt mål är att bidra till en hållbar utveckling och till en omvandling av lantbruket och det kan vi göra i vårt direkta påverkansområde genom konkreta åtgärder.


Tack vare användningen av Fendt-teknologier kan våra kunder t.ex. redan idag spara in upp till 50 procent av utsläppen i sin lantbruksproduktion. På vägen mot målet vill vi inkludera våra kunder och andra aktörer i värdeskapandekedjan genom att vi stödjer dem med våra lösningar och våra kunskaper. En sak är säker: vi kan klara nutidens och framtidens utmaningar endast om vi arbetar tillsammans.

Fendts hållbarhetsstrategi

Sedan mars 2022 arbetar Fendt enligt en omfattande hållbarhetsstrategi som ger vårt engagemang en tydlig ram. På detta sätt ställer Fendt hållbarheten i fokus i sin företagsstrategi. Vi stämmer av vårt agerande med moderkoncernen AGCO, och bidrar konkret till AGCO:s prioriteringar vad gäller hållbarhet. Vi har definierat sex centrala åtgärdsområden där vi sammanför våra hållbarhetsaktiviteter. Åtgärdsområdena omfattar temana leveranskedja, produktion, medarbetare, produkter, partnerengagemang och samhälle. För varje arbetsområde tar vi fram konkreta och ambitiösa mål.