360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual åtgärdsområde högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster

Fendt utvecklar och producerar intelligenta, tillförlitliga och resurseffektiva produkter. Fendt levererar konkreta lösningar för ett klimatvänligt och resurseffektivt lantbruk.


Den kraftigaste effekten för en ekologisk hållbarhet uppnår vi där den verkligen räknas: i våra produkter. Därigenom hjälper vi våra kunder att ge ett viktigt bidrag till en hållbar framtid och att uppfylla de politiska kraven, t.ex. genom EU:s Green Deal.

DLG Powermix Test
Vi satsar på effektivitet, och enligt DLG Powermix är vi den traktorproducent som har lägst förbrukning av maskinparksbränsle i segmentet med höga hästkrafter. Tack vare användningen av vår Vario-växellåda kan lantbrukarna spara in upp till tio procent bränsle redan nu, totalt blir det ca 336 miljoner liter per år för alla Vario-växellådor som är i drift. Detta blir möjligt genom miljövänlig teknik: från behovsanpassad fläktdrift via vårt lågvarvtalskoncept, fram till ett separat oljekretslopp för hydraulik och växellådor. Tack vare vår lättkonstruktion sänker vi också material- och bränsleförbrukningen.
Fendt VarioGrip
I våra produkter lägger vi särskild vikt vid att de skall bidra till att skona vår viktigaste resurs: åkermarken. Med VarioGrip erbjuder Fendt den första anläggningen som är helt integrerad i fordonskonceptet och som möjliggör reglering av lufttrycket även under körning. Våra kunder kan då skona marken och dess mikroorganismer och förbättrar då inte bara sin skörd utan bidrar också att bildandet av humusskikt i jorden. De kan ta upp CO2 och är en viktig reducerare av växthusgaser i kampen mot klimatomvandlingen.
Fendt Smart Farming-lösningar ikoner
I FendtONE handlar allt om våra helhetslösningar Smart Farming. Med hjälp av dessa optimerar vi dels avkastningen, t.ex. med spårstyrsystem, dels användningen av gödsel, vi minskar bränsleförbrukningen och sörjer för transparens och planeringsmöjligheter på fältet och på kontoret.
Fendt e100 Vario

Fendt e100 Vario

I produktutvecklingen jobbar vi kontinuerligt på nya lösningar för framtidens lantbruk: vi utvecklar den redan prisbelönta Fend e100 Vario i rasande tempo. Fendt e100 Vario är en helt eldriven och därmed utsläppsfri traktor, med vars hjälp kunderna kan optimera både energikostnader och underhålls- och servicekostnader. Dessutom kan gårdens ekologiskt genererade el (sol, vind, biogas) återanvändas direkt. Idag testar vi detta i ett forskningsprojekt med olika partners i reella förhållanden. Detta gäller även våra traktorprototyper med vätgasdrift.
Fendt Xaver

Fendt Xaver

Ett annat modellprojekt är Fendt Xaver: systemet skall planera, övervaka och exakt dokumentera sådden av majs med små robotenheter som arbetar i en svärm och med hjälp av en molnbaserad lösning. Robotarnas låga vikt gör att markbearbetningen blir mycket skonsam och att högsta säkerhet och en sparsam, effektiv användning av gödselmedel eller växtskyddsmedel uppnås – dygnet runt, dag och natt.
Key Visual hållbar leveranskedja

Hållbar leveranskedja:

Fendt tar ansvar för sitt eget värdeskapande. Med riktade åtgärder får vi en hållbar och flexibel leveranskedja.


Läs mer

Key Visual klimatvänlig och resurseffektiv produktion

Klimatvänlig och resurseffektiv produktion:

Fendt agerar teknologiskt banbrytande På denna position driver vi dekarboniseringen framåt och ökar vår resurseffektivitet fortlöpande.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde medarbetarna i fokus

Med medarbetarna i fokus:

På basis av en stark företagskultur erbjuder vi våra medarbetare en säker och tilltalande arbetsplats i livets alla lägen och faser. Genom konsekventa ut- och fortbildningsåtgärder och företagshälsovård säkrar vi våra framtida framgångar.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde samarbete med partners för ett hållbart lantbruk

I samarbete med partners för ett hållbart lantbruk:

Vi har ett nära samarbete med våra partners från handel och vetenskap och med våra kunder. Tillsammans lämnar vi ett viktigt bidrag till ett hållbart lantbruk.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde skapa samhälleligt mervärde

Skapa mervärde i samhället:

Fendt engagerar sig lokalt men även över regiongränserna på områden såsom biologisk mångfald, utbildning, jämställdhet och inkluderande. På detta sätt lämnar vi ett konkret bidrag till ett hållbart samhälle.


Läs mer