360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon
Key Visual åtgärdsområde skapa samhälleligt mervärde
Fendt engagerar sig lokalt men även över regiongränserna på områden såsom biologisk mångfald, utbildning, jämställdhet och inkluderande. På det sättet lämnar vi ett konkret bidrag till ett hållbart samhälle.
Sebastian Tichopad i arbete vid Wertachtal-verkstäderna
Bild: Wertachtal verkstäder

Som företag har Fendt ett starkt fäste i regionen runt Marktoberdorf. Det tar sig uttryck även i företagets samhällsengagemang. Ända sedan 1980-talet bedrivs ett fortlöpande samarbete med lokala Wertachtal-verkstäder. Här arbetar människor som inte, ännu inte eller inte längre kan vara aktiva på arbetsmarknaden p.g.a. sina variationsnedsättningar. Fendt sysselsätter verkstädernas medarbetare på många olika platser. De är en fast komponent i produktionen och jobbar även med redovisning, delvis direkt hos Fendt på plats. Av ett initialt lokalt samarbete med social prägel har det uppstått ett för alla parter lönsamt samarbete – mer än 500 olika delar bearbetas nu av verkstäderna för Fendt, framför allt i serieproduktion men även för reservdelsområdet. Den omsättning som personalen på Fendt-verkstäderna står för har ökat i flera år.


Även vid vår anläggning i Wolfenbüttel satsar vi på integration i samhället. Här samarbetar Fend med ideela Lebenshilfe Braunschweig, sedan april 2019 sköts anläggningens grönytor av människor med funktionshinder.

Två unga kvinnor sitter på ängen framför ett nyplanterat träd, och håller högertummarna uppåt.
Vårt övriga samhällsengagemang omfattar olika hållbarhetsaspekter: framför allt på vår huvudanläggning stödjer vi olika inrättningar i Allgäu såsom förskolor, kulturevenemang, barnhospice eller sportklubbar. När det gäller utbildning har vi ett engagemang sedan tio år inom ramen för Tysklandsstipendiet. Där utdelar vi 13 stipendier varje år, och stöder studenterna ekonomiskt men även med tillgång till mentorer från vårt företag. Vi är också en aktiv ledamot av ”Förderkreis der Hochschule Kempten” (ung. ”stödkrets för högskolan i Kempten”, ö.a.) och stöder högskolans arbete och expansion både ideellt och materiellt. Vad gäller klimatskyddet genomförde vi 2021 en stor trädplanteringskampanj för första gången: våra trainees och vår VD Ingrid Bussjäger-Martin planterade ut 1.000 klibbalar i närheten av vår anläggningen i Marktoberdorf. Inför kampanjen som skall bli ett återkommande inslag fick trainees också viktig information om klimatomvandlingen och fick veta hur de själva kan bidra aktivt till klimatskyddet.
Key Visual hållbar leveranskedja

Hållbar leveranskedja:

Fendt tar ansvar för sitt eget värdeskapande. Med riktade åtgärder får vi en hållbar och flexibel leveranskedja.


Läs mer

Key Visual klimatvänlig och resurseffektiv produktion

Klimatvänlig och resurseffektiv produktion:

Fendt agerar teknologiskt banbrytande På denna position driver vi dekarboniseringen framåt och ökar vår resurseffektivitet fortlöpande.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde medarbetarna i fokus

Med medarbetarna i fokus:

På basis av en stark företagskultur erbjuder vi våra medarbetare en säker och tilltalande arbetsplats i livets alla lägen och faser. Genom konsekventa ut- och fortbildningsåtgärder och företagshälsovård säkrar vi våra framtida framgångar.


Läs mer

Key Visual åtgärdsområde högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster

Högkvalitativa och innovativa produkter och tjänster:

Fendt utvecklar och producerar intelligenta, tillförlitliga och resurseffektiva produkter. Fendt levererar konkreta lösningar för ett klimatvänligt och resursskonande lantbruk.


LÄS MER

Key Visual åtgärdsområde samarbete med partners för ett hållbart lantbru

I samarbete med partners för ett hållbart lantbruk:

Vi har ett nära samarbete med våra partners från handel och vetenskap och med våra kunder. Tillsammans lämnar vi ett viktigt bidrag till ett hållbart lantbruk.


LÄS MER