Sök en återförsäljare.

Vill du hitta en Fendt återförsäljare i ditt område?

Kundnöjdhet

Kundnöjdhetsprogram CFP (Customer Feedback Programme)

Kunder, och främst deras nöjdhet med vår service, är mycket viktigt för oss på Fendt. Först när ett företag känner till sina kunders önskemål och förväntningar kan det agera och göra rätt saker. Din betygsättning är grunden för den kontinuerliga förbättringen av Fendts produkter och Fendt återförsäljarnas service.

Deltagande

När du köpt en produkt från Fendt kommer du att få två olika frågeformulär. Det första frågeformuläret, ca en månad efter leverans, handlar primärt om köpet och leveransen. Efter ett år kommer du att få ett andra frågeformulär som frågar om den lokala service och support du fått. Vi hade uppskattat om du tog 15 minuter av din tid för att besvara dessa frågor, antingen online eller på papper via post – helt utan kostnad för dig.

Problem tas på allvar

Fendt granskar och behandlar alla frågeformulär. Eventuella problem, alla kritiska kommentarer och alla förslag, t.ex. för produktförbättring, registreras och skickas till respektive avdelning. Det är vårt mål att registrera och besvara all feedback och alla frågor så snart som möjligt.