2022-03-07Pressmeddelande

AGCO Agriculture Foundation donerar till katastrofhjälp i Ukraina

AGCO Agriculture Foundation (AAF), en privat stiftelse med visionen att förebygga och lindra hunger genom hållbar jordbruksutveckling, tillkännagav idag en donation på 100 000 dollar till World Food Program USA (WFPUSA). Donationen kommer att stödja FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) katastrofhjälp för att ge livsmedelshjälp till familjer som drabbats av konflikten i Ukraina och grannländerna.

AGCO Agriculture Foundation donerar till katastrofhjälp i Ukraina

AGCO Agriculture Foundation (AAF), en privat stiftelse med visionen att förebygga och lindra hunger genom hållbar jordbruksutveckling, tillkännagav idag en donation på 100 000 dollar till World Food Program USA (WFPUSA). Donationen kommer att stödja FN:s Världslivsmedelsprograms (WFP) katastrofhjälp för att ge livsmedelshjälp till familjer som drabbats av konflikten i Ukraina och grannländerna.

Jordbrukare, jordbrukssamhällen, hem och ekonomier har alla drabbats hårt av den pågående krisen i Ukraina. Dessutom flyr människor från sina hem, familjer, gårdar, mark och företag. Våra tankar och böner går till våra anställda, familjer och Ukrainas folk under denna kristid.

Roger N. Batkin, Board Chair, AGCO Agriculture Foundation
Roger N. Batkin, Board Chair, AGCO Agriculture Foundation

Att se hur liv och mark förstörs på grund av krisen i Ukraina är djupt oroande, säger Roger N. Batkin, styrelseordförande för AGCO Agriculture Foundation. "Att på ett hållbart sätt förse världen med mat är en central del av vårt syfte, och vi är omedelbart oroade över livsmedelssäkerheten för de människor som är drabbade av krisen i Ukraina. Genom vårt fokus på samhällsutveckling och humanitär hjälp mobiliserar vi en omedelbar donation till FN:s Världslivsmedelsprograms katastrofinsats för att ge livsmedelshjälp till drabbade familjer i Ukraina och dess gränser."

FN:s Världslivsmedelsprogram inledde nyligen en nödoperation där man söker 570 miljoner dollar i nödhjälp för att ge livsmedelsbistånd till civila som flyr från konflikten i Ukraina.

AGCO Corporation och AAF har öppnat en "ShareTheMeal"-kampanj tillsammans med FN:s världslivsmedelsprogram för att uppnå ett mål på 182 000 måltider på tre månader som en förlängning av den totala donationen. AGCO-anställda och berörda intressenter kan därför donera som individer eller grupper för att stödja den pågående katastrofhjälpen och livsmedelshjälpen i Ukraina. Femtiofem cent kan ge en måltid per dag.

Ivory Harris, Chief Human Resources Officer at AGCO
Ivory Harris, Chief Human Resources Officer at AGCO

Vår första prioritet var att skydda våra ukrainska anställda och deras familjer. Vår kollektiva oro övergick sedan snabbt till åtgärder som vi kunde vidta för att stödja Ukraina, säger Ivory Harris, Chief Human Resources Officer på AGCO. "Vi är tacksamma över att kunna bidra till FN:s världslivsmedelsprogram och att kunna erbjuda våra anställda möjligheten att bidra till akut livsmedelsbistånd till Ukraina genom vår utmaning ShareTheMeal."

Gå med i ShareTheMeal-utmaningen "AGCO Ukraine Emergency Relief"
(AGCO Ukrainas katastrofhjälp).

Ladda ner ShareTheMeal-appen på Google Play eller App Store och delta i lagutmaningen "AGCO Ukraine Emergency Relief" eller gå direkt till ShareTheMeal-utmaningen här för att ge livsmedelshjälp till familjer i Ukraina genom FN:s världslivsmedelsprogram. Genom din generösa donation kan vi nå och mata fler människor.


  • 0,70 euro kan ge en person mat för en dag, vilket täcker 2000 kcal-behovet för en vuxen person.
  • 4,90 euro kan ge en person mat för en vecka.
  • 21 euro kan ge en person mat i en månad (baserat på 30 dagar).
  • 63 euro kan ge en person mat i tre månader (baserat på 90 dagar).
  • 255,50 euro räcker för att mätta en person i ett år.

Gå med redan i dag för att bidra till att denna humanitära kris inte blir en kris för hunger och osäker livsmedelsförsörjning.

Om AGCO Agriculture Foundation (AAF)

AGCO Agriculture Foundation (AAF), som initierades av AGCO Corporation (NYSE: AGCO) 2018, är en privat stiftelse med visionen att förebygga och lindra hunger. Stiftelsen initierar effektfulla program som stöder livsmedelssäkerhet, främjar hållbar jordbruksutveckling och bygger nödvändig jordbruksinfrastruktur i marginaliserade jordbrukssamhällen. AAF har sitt säte i Vaduz, Liechtenstein och verksamheten leds från Duluth, Georgia, USA. För mer information, besök https://www.agcofoundation.org/

Downloads