2023-02-13Pressmeddelande

AGCO rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2022

AGCO Corporation (NYSE: AGCO) har tillkännagivit sitt resultat för det fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2022. AGCO är verksamt över hela världen inom utveckling, tillverkning och distribution av traktorer och jordbruksutrustning samt lösningar för jordbruksindustrin.

AGCO rapporterar resultat för fjärde kvartalet 2022

AGCO Corporation (NYSE: AGCO) har tillkännagivit sitt resultat för det fjärde kvartalet som avslutades den 31 december 2022. AGCO är verksamt över hela världen inom utveckling, tillverkning och distribution av traktorer och jordbruksutrustning samt lösningar för jordbruksindustrin.

  • Rekordhög nettoomsättning och vinst per aktie för fjärde kvartalet och helåret.
  • Rapporterad rörelsemarginal för helåret på 10 % och justerad rörelsemarginal på 10,3 %.
  • Sydamerikansk rörelsemarginal för helåret på 17,6 %.
  • Upprepar att nettoomsättningen för helåret 2023 kommer att uppgå till ~14 miljarder dollar och vinsten per aktie till ~13,50 dollar.

AGCO rapporterade en nettoomsättning på 3,9 miljarder dollar för fjärde kvartalet 2022, en ökning med 23,6 % jämfört med fjärde kvartalet 2021. Den rapporterade nettovinsten var 4,29 dollar per aktie för det fjärde kvartalet 2022 och den justerade nettovinsten(3), som exkluderar omstruktureringskostnader och en kostnad relaterad till avyttringen av ett ryskt samriskföretag, var 4,47 dollar per aktie. Dessa resultat kan jämföras med en rapporterad nettovinst på 3,75 dollar per aktie och en justerad nettovinst(3), som exkluderar omstruktureringskostnader och återföring av en värderingsavdrag som tidigare fastställts för bolagets uppskjutna skattetillgångar i Brasilien, på 3,08 dollar per aktie, för det fjärde kvartalet 2021. Exklusive ogynnsamma valutaomräkningseffekter på 9,2 % ökade nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2022 med 32,7 % jämfört med fjärde kvartalet 2021.

Eric Hansotia (ordförande, VD och koncernchef AGCO Corporation)

Våra rekordresultat för 2022, som understryks av en nettoomsättning på cirka 12,7 miljarder dollar och en justerad rörelsemarginal på 10,3 %, är resultatet av ett fortsatt genomförande av vår strategi, säger Eric Hansotia, AGCO:s styrelseordförande, vd och koncernchef. "Vårt resultat drevs av en robust efterfrågan på våra branschledande produkter i kombination med en fortsatt solid global efterfrågan inom industrin. Vårt fokus på jordbrukaren i första hand framhävdes av vårt resultat för fjärde kvartalet som inte bara gav rekordhög omsättning och rörelsemarginal, utan även genererade ett betydande fritt kassaflöde. Dessa resultat är ytterligare ett bevis på att vår teknik för precisionsjordbruk och vår förstklassiga utrustning är mycket efterfrågade och leder till produktivitetsförbättringar för våra jordbrukare samtidigt som de ger oss marginalrika tillväxtmöjligheter."

Eric Hansotia fortsatte: "För 2023 förväntar vi oss en fortsatt försäljningstillväxt och marginalökning eftersom efterfrågan inom branschen är fortsatt stark och vår strategi "farmer-first" fortsätter att få genomslag. Vi antar att de globala marknadsförhållandena kommer att förbli sunda, eftersom gynnsamma jordbruksekonomier gör att jordbrukarna kan fortsätta att investera i ny mer produktiv utrustning och tekniska uppgraderingar. Vi förväntar oss att trycket på försörjningskedjan kommer att bestå, vilket innebär utmaningar under hela året, även om det blir bättre. Vi fortsätter att fokusera på att växa vår precisionsjordbruksverksamhet med hög marginal, globalisera hela sortimentet av våra Fendt-märkta produkter och expandera vår reservdels- och serviceverksamhet. Vi kommer att fortsätta att påskynda investeringarna i premiumteknik, smarta jordbrukslösningar och förbättrad digital kapacitet för att stödja vår strategi där jordbrukaren står i centrum samtidigt som vi hjälper till att på ett hållbart sätt föda världen."

Höjdpunkter för fjärde kvartalet

  • Redovisade regionala försäljningsresultat för fjärde kvartalet(1): Europa/Mellanöstern ("EME") +21,7 %, Nordamerika +22,1 %, Sydamerika +66,4 %, Asien/Stillahavsområdet/Afrika ("APA") (23,1) %.
  • Regionala försäljningsresultat för fjärde kvartalet med konstant valuta(1)(2)(3): EME +37,9 %, Nordamerika +23,2 %, Sydamerika +57,9 %, APA (14,5)%
  • Fjärde kvartalets regionala rörelsemarginalresultat: EME 14,6 %, Nordamerika 7,4 %, Sydamerika 20,0 %, APA 9,0 %. Rapporterade rörelsemarginaler och justerade rörelsemarginaler(3) för helåret 2022 förbättrades till 10,0 % respektive 10,3 % jämfört med 9,0 % respektive 9,1 % 2021.
  • Genererade 838,2 miljoner dollar i kassaflöde från verksamheten och 449,9 miljoner dollar i fritt kassaflöde(3) för helåret 2022.

(1) Jämfört med fjärde kvartalet 2021.

(2) Exkluderar valutaomräkningseffekter.

(3) Se avstämning av icke-GAAP-mått i bilagan.

Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till cirka 12,7 miljarder dollar, vilket är en ökning med 13,6 % jämfört med 2021. Exklusive ogynnsamma valutaomräkningseffekter på 8,5 % ökade nettoomsättningen för helåret 2022 med 22,1 % jämfört med 2021. För helåret 2022 var den rapporterade nettovinsten 11,87 dollar per aktie och den justerade nettovinsten(3), exklusive nedskrivningar, omstruktureringskostnader och andra relaterade poster, var 12,42 dollar per aktie. Dessa resultat kan jämföras med en rapporterad nettointäkt på 11,85 dollar per aktie och en justerad nettointäkt(3), som exkluderar omstruktureringskostnader och återföring av en värderingsavdrag som tidigare fastställts för bolagets uppskjutna skattetillgångar i USA och Brasilien, på 10,38 dollar per aktie år 2021.

Uppdatering av marknaden

Industrienhet Försäljning i detaljhandeln


Tractors

Combines

Year ended December 31, 2022

Change from Prior Year

Change from Prior Year

North America(1)

(5.0)%

14.6%

South America

3.2%

(1.6)%

Western Europe(2)

(8.5)%

10.2%
(1) Excludes compact tractors.

(2) Based on Company estimates.

Stödjande jordbruksekonomi resulterar i en robust efterfrågan på större jordbruksutrustning när jordbrukarna fortsätter att ersätta åldrande maskiner, konstaterade Hansotia. "Begränsningar i leveranskedjan har begränsat industrins produktion och återförsäljarnas lagernivåer av ny och begagnad större jordbruksutrustning ligger fortfarande under normala nivåer i hela branschen. Den globala industriella detaljhandelsförsäljningen av jordbruksutrustning för helåret 2022 var lägre på några av AGCO:s nyckelmarknader, med en svagare försäljning av mindre utrustning som delvis uppvägdes av en högre försäljning av större maskiner."

Den nordamerikanska helårsförsäljningen av traktorer i detaljhandeln inom industrin minskade jämfört med föregående år. Den lägre försäljningen av mindre utrustning, som är närmare knuten till den allmänna ekonomin, uppvägdes delvis av den starka tillväxten av traktorer och skördetröskor med höga hästkrafter. Gynnsamma råvarupriser, förlängd ålder på maskinparken och teknik för precisionsjordbruk fortsätter att stimulera efterfrågan för radodlare. Dessa förhållanden förväntas fortsätta under 2023, vilket leder till en oförändrad försäljning för den nordamerikanska industrin jämfört med 2022.

Industrins detaljhandelsförsäljning av traktorer i Västeuropa minskade med 9 % för helåret 2022 jämfört med de höga nivåerna 2021. Lantbrukarnas stämning i regionen har påverkats negativt av konflikten i Ukraina, högre inflation i kostnaderna för insatsvaror och en minskande, men hotande oro för energifrågan. Goda inkomstnivåer för åkerbrukare samt mjölk- och boskapsuppfödare förväntas stödja en relativt oförändrad efterfrågan på utrustning i detaljhandeln 2023 jämfört med 2022.

I Sydamerika ökade industrins detaljhandelsförsäljning av traktorer med 3 % under 2022. En stark tillväxt i Argentina och de mindre sydamerikanska marknaderna kompenserade för en blygsamt lägre försäljning i Brasilien. En sund växtproduktion och gynnsamma marginaler stödjer jordbrukets lönsamhet. Dessa gynnsamma ekonomiska förutsättningar förväntas leda till en blygsamt högre försäljning av sydamerikanska traktorer 2023 jämfört med 2022.

Regionala resultat

AGCO:s regionala nettoförsäljning (i miljoner)

Three Months ended December 31st 2022

2022

2021

% change from 2021

% change from 2021 due to currency translation(1)

% change excluding currency translation

North America

$823.7

$674.7

22.1 %

(1.2)%

23.2 %

South America

674.8

405.6

66.4%

8.5%

57.9%

EME

2,186.5

1,796.9

21.7%

(16.2)%

37.9%

APA

213.9

278.0

(23.1)%

(8.6)%

(14.5)%

Total

$3,898.9

$9,155.2

23.6%

(9.2)%

32.7%(1)See Footnotes for additional disclosures.

AGCO Regional Net Sales (in millions)

Year ended December 31st 2022

20222021

% change from 2021

% change from 2021 due to currency translation(1)

% change excluding currency translation

North America

$3,175.1

$2,659.2

19.4%

(0.8)%

20.2%

South America

2,121.6

1,307.7

62.2%

5.6%

56.6%

EME

6,447.3

6,221.7

3.6%

(14.8)%

18.5%

APA

907.4

949.7

(4.5)%

(8.0)%

3.6%

Total

$12,651.4

$11,138.3

13.6%

(8.5)%

22.1%(1) See Footnotes for additional disclosures.

Nordamerika

AGCO:s nordamerikanska nettoomsättning ökade med 20,2 % för helåret 2022 jämfört med 2021, exklusive den negativa effekten av valutaomräkning. Ökad försäljning av produkter och tjänster för precisionsjordbruk samt traktorer med höga hästkrafter stod för de största ökningarna. Resultatet av verksamheten för helåret 2022 ökade med 40,7 miljoner dollar jämfört med 2021. Förbättringen var ett resultat av högre försäljning och produktion samt positiv nettoprisbildning som delvis uppvägdes av högre tekniska kostnader samt högre materialkostnader.

Sydamerika

Nettoomsättningen i den sydamerikanska regionen ökade med 56,6 % för helåret 2022 jämfört med 2021, exklusive effekten av gynnsam valutaomräkning. Försäljningen ökade betydligt på alla sydamerikanska marknader med stark tillväxt som uppnåddes inom traktorer med höga hästkrafter, skördetröskor och planteringsutrustning. Resultatet av verksamheten för helåret 2022 ökade med 241,7 miljoner dollar jämfört med 2021 och rörelsemarginalerna översteg 17,6 %. Det förbättrade resultatet i Sydamerika återspeglar fördelarna med högre försäljning och produktion, gynnsam prissättning och en bättre försäljningsmix, delvis motverkat av högre materialkostnader.

Europa/Mellanöstern (EME)

Nettoomsättningen i regionen Europa/Mellanöstern ökade med 18,5 % för helåret 2022 jämfört med 2021, exklusive negativa valutaomräkningseffekter. En sund tillväxt på alla större europeiska marknader bidrog till förbättringen. Ökad försäljning av traktorer i mellanklass och med hög hästkraft samt reservdelar gav den största delen av tillväxten. Resultatet av verksamheten ökade med 28,7 miljoner dollar för helåret 2022 jämfört med 2021, tack vare högre nettoförsäljning och produktionsvolymer samt betydande prisrealiseringar som mer än väl kompenserade för högre materialkostnader och tekniska kostnader.

Asien/Stillahavsområdet/Afrika (APA)

Nettoomsättningen i Asien/Stillahavsområdet/Afrika ökade med 3,6 %, exklusive den negativa effekten av valutaomräkning, under helåret 2022 jämfört med 2021. Högre försäljning i Japan, Australien och Afrika, gav merparten av ökningen. Resultatet av verksamheten var relativt oförändrat för helåret 2022 jämfört med 2021, eftersom fördelarna med högre försäljning och en förbättrad produktmix till största delen uppvägdes av högre materialkostnader och tekniska kostnader.

Utsikter 2023

AGCO:s nettoomsättning för 2023 förväntas bli cirka 14,0 miljarder dollar, vilket återspeglar förbättrade försäljningsvolymer och prissättning som delvis motverkas av negativ valutaomräkning. Brutto- och rörelsemarginalerna förväntas förbättras från 2022 års nivåer, vilket återspeglar effekten av högre försäljnings- och produktionsvolymer samt prissättning för att kompensera kostnadsinflation. Dessa förbättringar förväntas finansiera ökningar av tekniska och andra teknikinvesteringar för att stödja AGCO:s precisionsjordbruk och digitala initiativ. Baserat på dessa antaganden är målet för 2023 års vinst per aktie cirka 13,50 dollar.

Downloads

Ladda ner dokument