2021-09-01Nyheter

Ett fönster av skördemöjligheter

Det finns ett antal fönster i lantbruket, och ibland känns skördefönstret som det kortaste. Dock finns det lösningar som kan bredda detta fönster, med effektiva tröskor där kompromisslös kvalitet, tillförlitlighet samt smarta lösningar optimerar din skörd.

Ett fönster av skördemöjligheter

Det finns ett antal fönster i lantbruket, och ibland känns skördefönstret som det kortaste. Dock finns det lösningar som kan bredda detta fönster, med effektiva tröskor där kompromisslös kvalitet, tillförlitlighet samt smarta lösningar optimerar din skörd.

På Framtidsgården Bjertorp där Kjell Carlsson är driftsledare används en Fendt IDEAL 9T. Tröskan används mestadels för gräsfrövall, rödklöver, spannmål samt oljeväxter.

”Vi på Lantmännen Maskin tycker att Fendt IDEAL har tagit tröskarbetet till en ny nivå, men för att få ett användarperspektiv så frågade vi Kjell om hur han såg på det”, säger Carl Andersson, Brand manager Fendt.

”Utöver den extremt fina kärnkvalitén som är väldigt viktig för oss som utsädesproducent, så är det halmen som utmärker sig här. Det är en helt annan halm – ”helare” strån. Att urtröskningen sker på icke forcerat sätt märks tydligt. Förra året var det torrt, runt 13% vattenhalt, trots det var det svårt att hitta några skadade kärnor”, berättar Kjell.

Utmärkande med Fendt IDEAL:s skördetröskor är de 4,8m långa, dubbla Helix-rotorerna, som kombinerar kapacitet med skonsamhet. Allt är skapat för att tröska samt frånskilja spannmål utan att skada slutvaran. Som resultat får du dessutom hög halmkvalitet vilket i sig också är ett kvitto på att tröskningen sker med skonsamhet i fokus.

Sparar tid och tid är pengar

Allt som underlättar din vardag gör att du blir mer effektiv, och är du mer effektiv, så sparar du både tid och pengar. Fendt IDEAL har ett automatiskt program för att justera sig själv, IDEAL-Harvest. Tröskan ändrar kontinuerligt sina inställningar för att maximera de preferenser som föraren väljer. Kapacitet, renhet, spill eller allt däremellan. Din dag underlättas, du får den bästa slutvaran och din IDEAL ser till att du får ut det du vill av din skördedag.


”De automatiska skördeinställningarna fungerade smidigt. För vår del valde vi att oftast prioritera kapacitet, och därmed acceptera lite mer skit i tanken, det kan vi eftersom vi har väldigt bra rensmöjligheter i vår spannmålsanläggning.”

Bjertorps IDEAL-tröska är utrustad med ett 40fots powerflow skärbord. Konstruktionen med band som transporterar grödan från kniven, mot inmatningsskruven säkerställer att tröskverket matas jämnt även i svåra förhållanden.

”Ett nytt moment i skörden 2020 var tröskning av rödklöver utan föregående avdödning, eftersom Reglone numera inte är godkänt för användning, och jag måste säga att det gick fint, skärbordet matar tröskan oerhört jämnt. Jag körde 2km/h, 25 hektar med 1-2 stopp på hela skiftet”, menar Kjell.

“När vi byter sort i skörden så måste vi alltid rengöra tröskan noggrant. Vi upplever tröskan som lätt att rengöra, men det är klart, maskinen är ny för oss vilket gör att man ibland hittar några nya skrymslen.”

Skördetider innebär långa dagar i tröskan. ”Hytten är mycket komfortabel, behaglig temperatur, tyst, bra förarsäte – ja, det går att tillbringa 10 timmar i tröskan och ändå vara något så när utvilad när man går hem”, menar Kjell.

Fendt IDEAL är utrustad med en spannmålstank som rymmer 17 300 liter. Avtömningskapaciteten är 210 l/s vilket har en stor påverkan på fältkapaciteten.

”Med den nya IDEAL-tröskan har vi fått en maskin som levererar en oerhört fin slutvara och som dessutom, för första gången, är överlägsen vår mottagningskapacitet, och tack vare tröskans höga kapacitet och den stora tanken så har följevagnsförarna en rimlig stressnivå under arbetsdagarna.”

Downloads

Ladda ner dokument

Ladda ner bilder