2022-03-04Pressmeddelande

Fendt leder DLG-ImageBarometer 2021/2022

Fendt har återigen nått en topplacering i den oberoende DLG-ImageBarometern 2021/22. Fendt nådde också toppresultat i de enskilda regionerna.

Fendt leder DLG-ImageBarometer 2021/2022

Fendt har återigen nått en topplacering i den oberoende DLG-ImageBarometern 2021/22. Fendt nådde också toppresultat i de enskilda regionerna.

En gång om året rankar tyska lantbrukare i en telefonundersökning kännedom om och bilden av företag från jordbrukssektorn. Resultaten publiceras sedan i DLG-ImageBarometer. I undersökningen 2021 deltog 664 lantbruksföretagare. Med 62 poäng tog Fendt första platsen i undersökningen inom sektorn för lantbruksmaskiner och förbättrade sig med ytterligare 3 poäng jämfört med föregående år. Därmed ligger Fendt nio poäng före tvåan.

DLG (tyska lantbrukssällskapet) beskriver resultatet för jordbruksmaskinsektorn på följande sätt: "Liksom tidigare år är Fendt även 2021/22 det starkaste varumärket inom denna sektor". Deltagarna i undersökningen utvärderar aspekterna varumärkeskännedom (medvetenhet), lojalitet (nuvarande och framtida användning), varumärkesprestanda (tillfredsställelse och preferenser) och allmän varumärkesimage. Fendt var bäst i alla fyra delaspekterna. Fendt får också bra resultat i fördelningen per region. I hemregionen Syd fick Fendt 61 poäng, medan Fendt i regionerna Väst och Nord nådde toppnoteringar på 63 respektive 64 poäng.

Christoph Gröblinghoff, ordförande i AGCO/Fendt-styrelsen

Kunderna står i centrum för AGCO:s strategi Farmer First. För oss innebär det lantbrukare och entreprenörer som kör Fendt, säger Christoph Gröblinghoff, styrelseordförande för AGCO/Fendt. "Det gläder mig naturligtvis att vi återigen ligger på första plats i DLG:s imageundersökning - särskilt eftersom vi bedöms av dem som använder våra maskiner året runt och därför vet vad de bedömer."

Om DLG-undersökningen

Deltagarna i undersökningen kan tilldela högst 25 poäng per kategori, vilket innebär att det maximala antalet poäng i bedömningen är 100 poäng totalt. År 2021 genomfördes undersökningen av DLG under november och december. Fram till 2020 var den tidigare undersökningsperioden i augusti och därmed mitt under skördesäsongen, så den nya undersökningsperioden avlastar jordbrukarna. Medelåldern för de svarande var i år 52 år. Deltagarna hade i genomsnitt en magisterexamen eller en universitetsexamen och brukade 352 hektar konventionell jordbruksmark.

Downloads

Ladda ner dokument

Ladda ner bilder