2017-11-18Pressmeddelande

Fendt på Agritechnica 2017 – Greatness in every field

”Greatness in every field” var det motto som Fendt valt för sin utställning på Agritechnica i år. Under denna paroll presenterade Fendt upp ett tydligt utökat produktprogram i montern, med nyheter och innovationer för i stort sett alla användningsområden inom lantbruket. Nyheter är till exempel de utökade produkterna på området foderskördsteknik med rundbalspressar och kombivagnar, den nya växtskyddstekniken samt de första bandgående traktorerna. En riktig höjdpunkt vid Agritechnica var presentationen av det nya tröskverket Fendt IDEAL – en verklig magnet för de omkring 450 000 besökarna.

Fendt på Agritechnica 2017 – Greatness in every field

”Greatness in every field” var det motto som Fendt valt för sin utställning på Agritechnica i år. Under denna paroll presenterade Fendt upp ett tydligt utökat produktprogram i montern, med nyheter och innovationer för i stort sett alla användningsområden inom lantbruket. Nyheter är till exempel de utökade produkterna på området foderskördsteknik med rundbalspressar och kombivagnar, den nya växtskyddstekniken samt de första bandgående traktorerna. En riktig höjdpunkt vid Agritechnica var presentationen av det nya tröskverket Fendt IDEAL – en verklig magnet för de omkring 450 000 besökarna.

Tydlig investeringsberedskap i alla områden och ett överväldigande intresse för nya lösningar

Roland Schmidt, vice ordförande för Fendt Marketing

Roland Schmidt, vice ordförande för Fendt Marketing, säger sig vara nöjd med det stora intresset för Fendt-montern: ”Mässbesökarnas respons på våra nya produkter är extremt positiv. Med våra kompetenta produktexperter på alla maskiner kan vi ge lantbrukarna bästa möjliga rådgivning, både för nya Fendt 200 Vario, Fendts växtskyddsteknik och Fendts rundbalspressar och lastvagnar. Och intresset har varit så konkret att vi redan tagit emot beställningar på modeller i alla produktgrupper.” Detta speglar även bedömningen som gjordes av tyska lantbruksorganisationen (DLG) och förbundet för maskin- och anläggningstillverkare (VDMA), som under mässans sista dag utvärderade enkäter gjorda bland besökarna.

”Två tredjedelar av de tyska lantbrukarna vill investera. Stämningen är mycket god, i synnerhet i västra Europa och de stora jordbruksmarknaderna Tyskland och Frankrike”, förklarar Dr. Bernd Scherer, VD för VDMA Landtechnik, under den avslutande presskonferensen vid Agritechnica. ”Det viktigaste ämnet för mässan är digitalisering, som två tredjedelar av de investeringsbenägna lantbrukarna är konkret sysselsatta med. På plats 2 och 3 kommer elektrifieringen och energieffektiviteten”, fortsätter han. AGCO/Fendt har hela nya koncept för just dessa områden: Till exempel presenterades dataplattformen agrirouter™ från tillverkarnas gemensamma konsortium DKE, där AGCO/Fendt är medlem, på mässan. Genom denna möjliggörs för första gången tillverkaroberoende datautväxling för lantbrukare. För roboten Fendt Xaver, som används gruppvis vid sådd, kombineras digitalisering, självständigt arbete och elektrifiering för första gången. ”Vi märker av en otrolig rusning efter vår batteridrivna Fendt e100 Vario. Det är tydligt att lantbrukare i allt högre grad fokuserar på hållbarhet och alternativa energiformer – bland annat är det ett fullt rimligt alternativ att producera egen el med solpaneler eller driva sin traktor med biogas. Fendt tror i framtiden att hybriddrivning kommer att bli mycket populärt för maskinutrustning inom lantbruket. Visserligen kommer våra stora dieseldrivna dragfordon och högeffektsfordon som Fendt IDEAL, Fendt 1000 Vario eller den nya bandgående traktorn Fendt 900 Vario MT att finnas kvar även under kommande år. Men samtidigt kommer det vara möjligt att integrera effektiva lösningar som e100 Vario eller Fendt Xaver i lantbruksarbetet”, säger Schmidt.

Andelen internationella besökare har enligt DLGs första uppskattningar fortsatt att öka. ”Mer än 100 000 av de totalt 450 000 mässbesökarna kommer från utlandet, totalt från 138 olika länder. Vi ser en tydlig ökning av besökare från östra Europa och Nordamerika. Detta är ytterligare bevis på Agritechnicas ställning som världens ledande mässa för lantbruksteknik på världens största mässområde”, fastslår DLGs verkställande direktör Dr. Reinhard Grandke. ”Vi har välkomnat kunder från hela världen, till exempel stora grupper besökare från Nordamerika, Australien och Nya Zeeland eller Ryssland. Där finns en enorm tillväxtpotential för Fendt, och vi förstärker målinriktat exporten av våra traktorer och skördemaskiner till dessa länder. Agritechnica är en idealisk plattform för att bygga och stärka affärsrelationer”, bekräftar Roland Schmidt.

Genom att visa upp Fendt IDEAL har vi dessutom kunnat nå nya kundgrupper inom området skördeteknik. Christian Erkens, säljchef för Fendt i Europa/Mellanöstern, gläder sig åt det otroliga intresset för Fendt IDEAL: ”För första gången erbjuder vi ett stort tröskverk i effektklass 9 med rotortrösksystem och upp till 647 hästkrafter. Stora gårdar och entreprenörer som efterfrågar en lösning i detta effektsegment har dragit nytta av mässan för att kunna få all information de behöver från oss. Och reaktionerna på den omfattande teknologin som finns i det helt nyutvecklade stora tröskverket har varit mycket positiva. Vi ser redan fram emot skördesäsongen, när vi kan visa Fendt IDEAL i arbete.”

En rad utmärkelser för teknik i toppklass

Förutom den stora tillströmningen av besökare till montern och de många goda samtalen under mässan kunde Fendt även glädja sig åt en rad utmärkelser. ”Tractor of the year” i området specialtraktorer, fem silvermedaljer från DLG, tre stycken ”Årets maskin 2018” och fyra certifieringar med ”DLG-märkning” blev det fantastiska resultatet för Fendt vid Agritechnica 2017. ”Extra stolta är vi över att vi fick särskilda hedersbetygelser i nästan alla produktgrupper och effektklasser – från Fendt 211 V Vario, vår kompakta smalspåriga traktor, via det stora tröskverket Fendt IDEAL till de teknologiska framtidsprodukterna e100 Vario och Fendt Xaver. Det är exakt det här vi är bäst på, att erbjuda lösningar i toppklass på alla områden – vilket också understryks av vårt motto för mässan, Greatness in every field”, resumerar Schmidt en av de mest framgångsrika Agritechnica-mässorna för Fendt.

Downloads

Ladda ner dokument