Hållbarhet på Fendt - För vi har blicken riktad mot framtiden.

Världen står för närvarande inför enorma utmaningar. År 2050 kommer det att finnas närmare tio miljarder människor på jorden. För att alla dessa människor ska kunna få mat behöver vi innovativa tekniska lösningar, samtidigt som vi använder de befintliga resurserna så effektivt som vi bara kan.

Fendt bidrar redan på ett betydande sätt till globalt hållbart jordbruk. Vi kommer att fortsätta att utveckla detta långsiktiga åtagande framöver utifrån ett helhetstänk, där vi integrerar det i vår företagsstrategi och anpassar våra affärsaktiviteter.

Våra produkter för oss nära naturen, och vi gör vårt bästa för att skydda och bevara den. Vårt varaktiga åtagande drivs utifrån den absoluta övertygelsen att vi, som ett traditionellt företag, vill ta ansvar för den här generationen och kommande. Vi är övertygade om att detta är vägen till ekonomiskt sund och hållbar tillväxt för oss, våra partners och kunder.

Są to:

Som en del av vårt åtagande har vi definierat fem viktiga åtgärdsområden bakom vårt hållbarhetsarbete.

Produktion

Fendt främjar hållbarhet i den egna produktionen. Fokus ligger på energiproduktion och energiförbrukning, på att tillämpa de fyra stöttepelarna spårning, förebyggande, minimering och ersättning.

Vi ökar vår energieffektivitet med åtgärder som förnyelse av våra belysningssystem, renovering av energisystemen i våra byggnader och användning av avancerad teknik i vår produktion; genom att utbilda vår personal kan vi säkerställa att alla bidrar. Enbart under 2019 har vi genom olika åtgärder sparat 900 000 kWh energi vid anläggningarna i Marktoberdorf och Bäumenheim. Vi har dessutom lyckats se till att en ökad produktion inte är beroende av energiförbrukning. Till exempel behövde vi 2019 1 992 kWh el per traktor vid vår produktion i Marktoberdorf – vilket är mer än 200 kWh mindre än året innan.

Som ett tillverkande företag är det omöjligt att reducera vår energiförbrukning till noll. Det är därför som vi också använder oss av förnybar energi och genererar vår värme med träflis från närområdet till exempel. Så inte nog med att vi genererar och använder värme från förnybara källor, utan vi köper även in träflis lokalt från våra kunder i skogsindustrin. Vi genererar vår egen elektricitet med vårt solcellssystem och använder 100 % grön el i Marktoberdorf och på tre andra verksamhetsorter. Detta har kapat våra koldioxidutsläpp från elförbrukning till noll på dessa platser, och vi har kunnat reducera utsläppen med 70 % för hela energisektorn de senaste tre åren.

Produkter / kund

Vår påverkan på miljömässiga hållbarheten har störst effekt där det verkligen räknas – våra produkter. Detta uppmuntrar våra kunder att göra ett positivt bidrag till en hållbar framtid.

Genom att använda vår Vario-växellåda sparar lantbrukarna redan i dag 336 miljoner liter diesel varje år. Detta är helt och hållet resultatet av vår miljövänliga teknik; från den behovsstyrda fläktdrivningen till vårt lågvarvskoncept och separat oljeförsörjning till hydrauliken och transmissionen.

Vi har ett brett utbud av lösningar som hjälper till att skydda våra kunders viktigaste resurs; jorden. Några exempel på lösningar är vår teknik VarioGrip i traktorsektorn, som dynamiskt justerar lufttrycket i däcken; och precisionsplanteringsutrustningen Fendt MOMENTUM som använder sig av Precision Planting-teknik, vilket ger högre avkastning samtidigt som mängden bekämpningsmedel och bränsleförbrukningen kan reduceras.

Med innovativa digitala lösningar som FendtONE inom smart farming-området är vi effektivare och kan utnyttja resurserna maximalt.

Och vi riktar blicken mot framtiden. På allmän begäran vidareutvecklar vi den redan prisbelönta Fendt e100 Vario. Fendt e100 Vario är en helt elektrisk och därför utsläppsfri traktor som inte bara optimerar våra kunders energikostnader, utan även deras underhåll och servicefakturor. De kan också återanvända ekologiskt genererad el (sol, vindkraft, biogas) på sina gårdar.

Vi har också utvecklat vårt Fendt Xaver-projekt för framtidsförberett jordbruk. Med hjälp av små, svärmbaserade robotenheter och en molnbaserad lösning kommer Fendt Xaver att planera, övervaka och korrekt dokumentera den exakta utsädesmängden på majsfält. Robotarna är extremt lätta och kan bearbeta fältet medan de skyddar jorden och säkerställer maximal säkerhet, applicerar gödningsmedel eller besprutar på ett ekonomiskt och effektivt sätt – dag som natt, veckans alla dagar.

Anställda

Våra anställda är avgörande för Fendts höga kvalitet. Vi främjar och utökar kontinuerligt deras traditionellt starka identifiering med företaget och våra produkter.

Vår hälsohantering hjälper vår personal att hålla sig frisk och vara produktiva under lång tid. Vårt hälsouppdrag är en central del av detta och definierar de bärande delarna – inklusive prevention och hälsofrämjande tjänster, vilket skapar en modern arbetsmiljö samtidigt som det upprätthåller en respektfull företagsetik.

I linje med våra företagsvärden kommer vi att utbilda våra drygt 400 chefer i Tyskland i frågor som mångfald och inkludering, vi kommer att besöka skolor på Girls Day, vi kommer att anordna karriärdagar speciellt för STEM-studenter och inrätta ett internt mentorsprogram för att koppla samman personer med hög potential och kvinnliga chefer specifikt med personer i den högsta ledningen.

Vi utvecklas även utifrån en felförebyggande kultur. Som en del av vår interna kampanj ”Jag trasslade” uppmanar vi de anställda i produktionen att stå för sina misstag – och vi belönar dem symboliskt för att de gör det. Kommunikationen som följer i spåren av detta främjar förståelsen för individuella misstag som en värdefull del av vår kollektiva lärandeprocess på Fendt.

Leveranskedja

I en globaliserad värld är det extra viktigt att strukturera leveranskedjan på ett hållbart sätt och att arbeta nära leverantörerna.

Vi tillämpar traditionellt och förbättrar vårt vertikala tillverkningsområde. Den nedre framramslänken var en av 11 komponenter som vi integrerade i vår produktionskedja under 2020; där vi skär och monterar dem i Marktoberdorf. I framtiden kommer dessa delar inte längre behöva transporteras från leverantören till oss, och vi kan tillverka dem helt utan utsläpp tack vare vår effektivitet och användning av förnybara energikällor vid vår produktionsanläggning.

Vi försöker köpa in delar som vi inte tillverkar själva så lokalt som möjligt – 66 % av våra leverantörer är baserade i Tyskland, och ytterligare 28 % är baserade i andra europeiska länder. Men även om leverantörerna finns på nära håll har typen av transport en stor inverkan på företagets utsläpp. De senaste fem åren har vi lyckats minska våra utsläpp i upphandlingsleveranskedjan med 35 % per kilo som vi transporterar. Detta beror på en förbättrad kombinerad användning av transporter på järnväg och väg, användning av alternativa framdrivningssystem såsom naturgas, och smart gruppering av leveransresor.

Sist men inte minst arbetar vi för att ständigt förbättra kvaliteten på de levererade produktionsdelarna. Mellan 2016 och 2020 minskade vi till exempel antalet kassationer (’PPM-andelen’) med över 63 %, vilket är ett viktigt bidrag för att skydda resurserna i vår leveranskedja.

Samhälle

Wertachtal verkstäder

Fendt är ett företag med djupa rötter i Marktoberdorf-regionen. Detta avspeglas också i företagets sociala engagemang.

Sedan 1980-talet har vi haft ett löpande samarbete med de lokala verkstäderna i Wertachtal. De anställer personer som, på grund av naturen och svårighetsgraden av deras funktionshinder inte kan återgå till arbetsmarknaden, antingen för alltid eller för tillfället. Personalen vid dessa verkstäder utför ett antal roller för oss. De är en integrerad del av tillverkningsdivisionen och hjälper till i redovisningsteamet, ibland på plats hos Fendt. Det som började som ett lokalt samarbete med en social aspekt har för länge sedan utvecklats till ett ekonomiskt samarbete på alla sidor – verkstäderna bearbetar numera mer än 500 olika delar åt oss, främst för serieproduktionen men även för reservdelssektorn. Och den andel av Fendts omsättning som personalen vid verkstäderna står för har vuxit år för år.