2022-02-15Pressmeddelande

H2Agrar-modellprojektet får DLG Agrifuture Concept Award 2022

Att minska koldioxidutsläppen är en av framtidens viktigaste uppgifter - även inom jordbruket. I H2Agrar-modellprojektet undersöker olika partners hur en vätgasinfrastruktur för jordbruksanvändning skulle kunna se ut. AGCO/Fendt har till uppgift att tillhandahålla vätgasdrivna traktorer. DLG (tyska jordbrukssällskapet) tilldelar projektet den första platsen för pionjärarbete för jordbrukets framtid.

H2Agrar-modellprojektet får DLG Agrifuture Concept Award 2022

Att minska koldioxidutsläppen är en av framtidens viktigaste uppgifter - även inom jordbruket. I H2Agrar-modellprojektet undersöker olika partners hur en vätgasinfrastruktur för jordbruksanvändning skulle kunna se ut. AGCO/Fendt har till uppgift att tillhandahålla vätgasdrivna traktorer. DLG (tyska jordbrukssällskapet) tilldelar projektet den första platsen för pionjärarbete för jordbrukets framtid.

I projektet H2Agrar för jordbruket används för första gången flera prototyper av en vätgasdriven traktor regelbundet på gårdarna. Syftet med projektet är att forska om och bygga upp en infrastruktur för vätgas för jordbruket i regionen Emsland i Tyskland.

Walter Wagner, verkställande direktör för forskning och utveckling AGCO/Fendt.
Walter Wagner, verkställande direktör för forskning och utveckling AGCO/Fendt.

Vi är mycket glada över att ha fått detta exceptionella framtidspris från DLG. För både Fendts utvecklingsteam och de andra H2Agrarpartnerna är detta pris en motivation för att fortsätta att arbeta energiskt med att forska om alternativa modeller för energiproduktion, säger Walter Wagner, verkställande direktör för forskning och utveckling AGCO/Fendt. "För maskiner med stort effektbehov är elektrisk mobilitet inte ett alternativ till konventionella energikällor. Här forskar vi om andra alternativa lösningar, till exempel användning av vätgas. Modellprojektet H2Agrar erbjuder de bästa förutsättningarna för detta."

Grön livsmedelsproduktion med vätgas

Model of the project H2Agrar
Model of the project H2Agrar

I forskningsprojektet kommer man bland annat också att studera användbarheten och prestandapotentialen hos vätgas för jordbruksmaskiner. I detta syfte utvecklar Fendt vätgasdrivna prototyptraktorer med bränsleceller. Dessa kommer att användas under verkliga förhållanden på två testgårdar inom jordbruket i Haren-regionen i Tyskland under hela testperioden. Inom ramen för projektet kommer traktorns vätgasförbrukning att fastställas. Samtidigt kommer man att undersöka de tekniska kraven för en lämplig vätgasinfrastruktur för jordbruket. Dessa resultat kommer att ligga till grund för ytterligare forskning om att minska koldioxidutsläppen från jordbruksfordon.

Om H2Agrar-projektet

I det gemensamma projektet H2Agrar och projektet Green H2 Hub-Haren finansierar delstaten Niedersachsen i Tyskland utvecklingen av en vätgasinfrastruktur i regionen Emsland. Den gröna vätgasen produceras med hjälp av grön energi från en lokal privatägd vindpark. Det ska främst användas inom mobilitetssektorn och inom jordbruket. För detta ändamål byggs en infrastruktur med en egen tankstationspark för alternativa bränslen som vätgas, men även laddningsstationer för e-laddning. AGCO/Fendt arbetar med projektet tillsammans med CEC Haren GmbH & Co. KG, Röchling Engineering Plastics SE & Co. KG, Braunschweigs tekniska universitet och Emden/Leer University of Applied Sciences.

Downloads

Ladda ner dokument