Projekt Xaver: Forskning inom jordbruksrobotik.
Precisionsjordbruk – med blicken riktad framåt.

Riktad sådd med svärmteknik

De är mobila. De styrs från molnet. Och de är många. De är framtidens fältrobotar från Fendt. Som ett team samarbetar de på ett helt självständigt och effektivt sätt med hög precision. Den grundläggande tanken är att förenkla.

Hur? Färre sensorer, robusta styrenheter och en tydlig hårdvarustruktur gör varje enskild Xaver-robot extremt pålitlig och produktiv. Samtidigt möjliggör ett stort antal små identiska robotar som arbetar i en svärm en pålitlig arbetsprocess, också om enstaka enheter får driftstopp.

Den låga vikten ger en hög säkerhetsnivå och försumbar markkompression. Och Xaver-robotarna är redo för arbete dygnet runt. Dessa aspekter gör tillsammans att fältrobotsystem är ett mycket attraktivt alternativ för framtidens jordbrukare. Detta är vår vision.

"Framtiden är här i dag" tar silver.

DLG gav en silvermedalj till Fendt Xaver, ett system med små fältrobotar som sår i svärmar med olika storlek.


Pressrelease

Så här fungerar robotbaserat precisionsjordbruk vid majsplantering

Logistikenheten

Logistikenheten tar hand om transport, utsädeshantering, batteriladdning och robotarnas exakta navigering.

Roboten

Varje robot har en egen integrerad planteringsenhet och drivs elektriskt. Kommunikationen med logistikenheten sker via molnet.

Surfplattan

Uppgiftsplanering, övervakning i realtid och administration av utsädesdata kan exempelvis göras med en surfplatta från vilken plats som helst.

Satelliter

Den satellitbaserade navigeringen möjliggör självständig drift och noggrann geokopplad dokumentation av planteringsinformationen.

Molnet

OptiVisor-algoritmen optimerar och övervakar ständigt planteringsprocessen. Det går att gå in och styra när som helst, oavsett plats.

Lantbrukaren

Lantbrukaren behöver bara göra utsädesplaneringen (via appen) och hantera robotparkens transportlogistik.

Kan Xaver säkra jordens framtid ?

Vår globala befolknings behov av livsmedel, energi och andra resurser växer i takt med att antalet människor växer. För att ta itu med denna utmaning tänker Fendt ständigt framåt. Fendt började revolutionera jordbruket redan 1930 med introduktionen av den första Fendt Dieselross-traktorn. Med det EU-finansierade forskningsprojektet Xaver tar vi ett jättesteg inom platsspecifikt jordbruk. Och med autonoma produktionssystem banar vi väg för ännu en revolution.

Effektivitet, hållbarhet och produktivitet. Dessa är nyckelfunktionerna som vi programmerar in i våra fältrobotar.

För att nå hållbara produktionsökningar beaktas i Xaver-konceptet ett stort antal ekonomiska, tekniska och ekologiska faktorer. Lantbruksvetenskapen är kärnområdet när det gäller utsädesmönster. I kombination med exakta uppgifter om varje enskild planta kan arbetet över hela odlingscykeln (jordbearbetning, plantering, växtskydd, gödsel, skörd) genomföras med extrem precision. Samtidigt klarar sig de små robotarna med överraskande lite energi när de rör sig på fältet. Detta minskar både arbetsinsatsen och driftskostnaderna. Dessutom är de lätta och robusta robotarna mycket tysta och effektiva i arbetet tack var det underhållsvänliga elektriska drivsystemet. En batteridriven svärm orsakar inga utsläpp och inga föroreningar. Det är upp till lantbrukaren att bestämma vilken energikälla som används för att tanka robotarna (el från nätet, egenproducerad biogas eller el från egna solceller, vindkraftverk eller till och med bränsleceller).

Vare sig det gäller en liten åker med fem Xaver-robotar eller ett stort fält med 50 eller fler, så är resultatet en mer lönsam och hållbar framtid för jordbruket.

Fördelarna med Xaver-robotar i jordbruket

Forskningsprojektet MARS

Efter att framgångsrikt ha slutfört det mångåriga forskningsprojektet MARS (Mobile Agricultural Robot Swarms) i samarbete med Ulm University of Applied Sciences med EU-forskningsstöd beslutade sig AGCO och Fendt för att utveckla robotprojektet mot serieproduktion under Fendt-varumärket. Hela systemet, inklusive de små robotarna som arbetar i svärmar och ett molnbaserat styrsystem kommer nu att gå under produktnamnet "XAVER". "Xaver" är ett traditionellt bayerskt namn med djup historia hos Fendt. På 30-talet grundade bröderna Hermann och Xaver Fendt "Maschinen- und Schlepperfabrik Xaver Fendt & Co." som fick sitt namn efter deras farfar Xaver Fendt. Robotarnas namn "Xaver" signalerar en rik tradition i kombination med den allra senaste jordbrukstekniken.

Contact

Please do not hesitate to contact us per email if you have any questions!

E-Mail: pressestelle.fendt@AGCOcorp.com