360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt TI Headland

Professionellt arbete på vändtegen

Funktionerna i TI Headland vändtegshanteringssystemet gör det möjligt för föraren att individuellt konfigurera vändtegssekvensen. Olika börvärden som skärbordshöjd och haspelposition kan ställas in. Ytterligare funktioner som väg- och fältläge kan anropas via terminalen. TI-vändtegens IDEAL-inställningar kan överföras från en maskin till en annan via USB-minne.