360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

IDEALbalance™ System

Återvändsgolv IDEAL
Det främre returgolvet är konstruerat på ett sådant sätt att det sammanför materialet i mitten. Det bakre returgolvet är omvänt på den dubbla rotorn så att grödan samlas upp i de yttre ändarna. Detta säkerställer att grödan fördelas optimalt i maskinen under alla förhållanden. Vid en lutning på 15 % kan upp till 60 % förluster undvikas med denna enkla konstruktion, jämfört med ett plant returgolv. IDEALBalance™ är standard i alla Fendt IDEALs. För IDEAL 7 finns en version av returgolvet som är speciellt anpassad till Single Rotor.
Återvändsgolv Fendt IDEAL CGI
Utmärkt teknik.
För att se till att endast rena grödor hamnar i spannmålstanken har Fendt IDEAL-modellerna det unika och genialt enkla IDEALbalance™-systemet. Systemets centrala del är det dubbla returgolvet. Under processen samlar det främre returgolvet upp det material som tröskats ut av slagstängerna i den främre delen och leder det vidare till den främre delen av beredningsgolvet. Det bakre returgolvet samlar upp det material som separeras av rotorns fingrar och leder det vidare tillbaka till beredningsgolvet. På så sätt används preparationsgolvet i hela dess längd och materialet rengörs optimalt.
IDEALbalance™ System CGI