360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

IDEALharvest

En ny dimension av automatisering.
Fendt IDEAL sätter nya standarder för automatisk justering av skördetröskor med IDEALharvest. IDEALharvest är ett revolutionerande system som står för automatisering av din Fendt skördetröska. De akustiska sensorerna från MAD ger dig den information du behöver så att Fendt IDEAL automatiskt anpassar sig till din förvalda skördarstrategi och uppnår bästa möjliga tröskresultat. Därför kan föraren snabbt och bekvämt välja den önskade avverkningsstrategin inom en triangel: Minimering av krossat korn, minimering av kornförluster eller optimering av kornets renhet. Dessutom kan ökad prioritet ges åt genomströmningsprestanda separat med hjälp av en skjutregulator. Baserat på den valda strategin justeras rotor- och fläkthastigheten, de övre och undre siktöppningarna och Fendt IDEAL:s framåtgående hastighet kontinuerligt på ett optimalt sätt. Dessutom visualiserar IDEALharvest skördeflödet i maskinen i realtid. Detta gör det möjligt att dra slutsatser om materialfördelningen i maskinen. Tack vare realtidsvärdena från de installerade sensorerna visas volymen av omkullfallet och spannmålsförlusterna grafiskt. Med hjälp av "Grain Quality Cam" optimeras också kornkvaliteten.
Surfplatta med en skärm med inställningar för Fendt IDEAL-maskinen via IDEALharvest