360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Vändtrumma

Trösktrumman följs av vändtrumman. När den tar grödan från trösktrumman ändras dess riktning och hastigheten sänks. Detta förhindrar att trösktrumman blir invecklad och optimerar flödet av grödan. Genom att utvidga tröskområdet under vändtrumman med en stor omslagsvinkel finns det redan här ett område där aktiv separering sker. Detta minskar förlusterna i skakaren. För att tröska majskorn måste vändtrummans paddlar avlägsnas.
Fendt CORUS vändtrumma CGI