360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

VarioGrip för rätt tryck i däcket

Det integrerade systemet VarioGrip för reglering av däcktrycket anpassar däcktrycket från 0,6 till 2,5 bar på mycket kort tid – till och med under körning. Detta fungerar på alla fyra hjul med en invändigt placerad svivelförbindning som är konstruerad för att hålla traktorns hela livslängd. Luft matas från en vattenkyld dubbelkompressor via fordonets eget ventilsystem.

Upp till 8 procent lägre dieselförbrukning på åkern

Med VarioGrip kan det optimala innerdäcktrycket för åkerarbete eller vägkörning justeras på några minuter med Vario-terminalen. På detta sätt kan dieselförbrukningen för åkerarbete minskas med 8 procent per hektar om 0,8 bar används i stället för 1,8 bar.**

** 1.8 bar används normalt som en kompromiss för lufttrycket för väg- och åkerarbete när en maskin utan lufttrycksreglering används

Upp till 2 procent lägre dieselförbrukning på vägen

Till och med när du kör på vägen med fullastat släp kan förbrukningen minskas med två procent med ett tryck på 2,4 bar i stället för 1,8 bar.**

** 1.8 bar används normalt som en kompromiss för lufttrycket för väg- och åkerarbete när en maskin utan lufttrycksreglering används

Upp till 8 procent större bearbetat område under samma tid

Det rätta innerdäcktrycket levererar mer kraft till marken och därigenom en större dragkraft. Ett justerat innerdäcktryck minskar effektivt slir- och rullmotståndet. Och det har en positiv effekt på det bearbetade området. Om det höga innerdäcktrycket minskas under tungt odlingsarbete ökar däckets markkontakt automatiskt. Detta reducerar slirningen och ökar effektiviteten vilket ger ett upp till åtta procent större bearbetat område under samma tidsperiod.

Med 500 timmar av tungt dragarbete per år innebär detta en förkortad arbetstid med upp till 40 timmar. Beräknat per arbetstimme resulterar det i ett större bearbetat område och samtidigt en besparing i dieselförbrukning på upp till 10 €/tim*. Förutsatt att traktorn används för tungt dragarbete under halva tiden ger detta en potentiell besparing på 50 000 € under 10 000 arbetstimmar.**

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Baserat på 10 000 timmar, 50 % dragarbete, 5000 timmar x 10 €


** 1.8 bar används normalt som en kompromiss för lufttrycket för väg- och åkerarbete när en maskin utan lufttrycksreglering används

Upp till 3 procent snabbare på vägen med samma motoreffekt

Ett högre däcktryck på vägen reducerar rullmotståndet och förbättrar körsäkerheten. Du drar fördel av lägre bränsleförbrukning och säker körning. Lågt däckslitage ökar livslängden på däcken, även vid höga hastigheter. Du förkortar även transporttiden samtidigt som du använder samma motoreffekt.

Upp till 50 000 € sparade med Fendt VarioGrip

Upp till 3 % snabbare

Med ett innerdäcktryck på 2,4 bar i stället för 1,8 bar på vägen förkortas körtiden med upp till tre procent samtidigt som två procent mindre diesel förbrukas.

Ett innerdäcktryck på 2,4 bar på vägen ger:

 • 3 % kortare körtider
 • 2 % mindre diesel

Upp till 8 % större bearbetat område

Under jordbearbetning kan dragprestandan öka med tio procent om ett optimalt lufttryck på 0,8 bar används i stället för det oftast använda 1,8 bar. Detta ökar det bearbetade området med åtta procent samtidigt som dieselförbrukningen minskas med åtta procent per hektar. Med 500 timmar av tungt dragarbete per år innebär detta en förkortad arbetstid på 40 timmar.

Ett innerdäcktryck på 0,8 bar ger:

 • 10 % större dragkraft +
 • 8 % större område +
 • 8 % mindre diesel +
 • 40 sparade timmar per 500 driftstimmar

Upp till 10 €/tim sparade

Per driftstimme resulterar detta i besparingar på 10 €/tim för tungt dragarbete. Under 10 000 driftstimmar varav 50 procent är för dragarbete (dvs. 5000 driftstimmar) kan därmed 50 000 €** sparas.

Ett innerdäcktryck på 0,8 bar ger:

 • 10 € per timme sparade
 • 50,000 € sparade under 5000 timmar med dragarbete

* South Westphalia University of Applied Sciences, Agriculture Soest
** Baserat på 10 000 timmar, 50 % dragarbete, 5000 timmar x 10 €


VarioGrip skyddar jorden och möjliggör hög avkastning

Mosaic

Lägre markpackning

I jordbruk åstadkoms normalt en läge markpackning genom att man minskar trycket på kontaktytan. Ett lägre lufttryck i däcket innebär en större kontaktyta. Lasten fördelas därmed över en större yta.

 • Mosaic

  Lägre markpackning

  I jordbruk åstadkoms normalt en läge markpackning genom att man minskar trycket på kontaktytan. Ett lägre lufttryck i däcket innebär en större kontaktyta. Lasten fördelas därmed över en större yta.

 • Mosaic

  Higher soil fertility

  Det rätta innerdäcktrycket ökar effektiviteten och möjliggör en skonsam överföring av traktorkraften till marken. Detta resulterar i en förbättrad bördighet i jorden och större avkastning.

 • Mosaic

  Bördig jord

  Luft och vatten lagras i porerna i jorden. En bördig jord karakteriseras av cirka 40 procent öppna porer och 60 procent fast substans.* Den senare bär hela vikten under odlingsarbete. Ett justerat lufttryck bidrar till att porernas struktur upprätthålls.

  * Källa: Prof. Dr. Volk, University of Applied Sciences Soest

Fördelning av marktryck

Välkänt och tidstestat: Ett anpassat sänkt innerdäcktryck ökar inte bara det bearbetade området och sänker dieselförbrukningen utan skyddar även effektivt jorden. Ett mjukare, bredare däck ökar kontaktytan mot marken med en bättre viktfördelning vilket i sin tur sänker marktrycket. Om däcket är smalt och hårt kompakteras jorden onödigt mycket. Ytan skadas även med "slir-och-skär-effekten"* som orsakas av däckmönstret samtidigt som mer bränsle förbrukas: spår med ett djup på mer än tio centimeter fördubblar bränsleförbrukningen*.

* Källa: Prof. Dr. Volk, University of Applied Sciences Soest

Lämna rätt spår efter dig

Bilden visar spåret i åkermarken från samma traktordäck, med ett högt (höger) och ett lågt (vänster) innerdäcktryck. Det går att se effekten som lufttrycket har på jorden med hjälp av längden på däckspåret. Bilden till höger visar spåret av ett däck med högt tryck. Det går tydligt att se att kontaktytan är kortare. Vikten är inte så välfördelad och däcket sjunker djupare ner i marken. Bilden till vänster visar samma däck men nu med ett lägre lufttryck. Däcket kan expandera och vikten fördelas bättre på marken. Kontaktytan är betydligt längre och bredare med ett lägre tryck på jorden.

Ytterligare övertygande fördelar!

Optimalt skydd

Den skyddade konstruktionen av systemet garanterar maximal driftsäkerhet och livslängd. Det finns inte någon risk för att utstickande luftledningar slits av.

Lågt däckslitage

Med reglersystemet för däcktryck kan trycket snabbt anpassas till förhållandena. Detta minskar effektivt däckslitaget.

Snabb uppumpning

Den vattenkylda dubbla kompressorn garanterar att däcken fylls inom en kort tidsperiod. Den dubbla kompressorn har en mycket större kapacitet än en standardkompressor.

Perfekt integrerad – Enkel hantering via Vario-terminalen

Genom att använda Varioterminalen kan däcktrycket för traktorn regleras med endast en knapptryckning. Förarassistanssystemet informerar föraren om för lågt eller för högt däcktryck.

Reglersystem för däcktryck: Tekniken

VarioGrip är det fullt integrerade Fendt-systemet för reglering av däcktryck som använder fordonets egen ventilteknik och styrning av luftflöde. Den kompletta lösningen baseras på en vattenkyld högeffektiv kompressor med två kolvar som garanterar en stor luftvolym. Radiella roterande kopplingar sitter på fram- och bakaxlarna. Tekniken använder två ledningar. En styrledning som öppnar däckventilen och en påfyllningsledning som ökar och minskar däcktrycket. De roterande kopplingarna har lågt slitage eftersom de bara är under tryck när trycket ökas eller minskas.

En ytterligare fördel är att luft inte kan läcka ut från däcken om en ledning skadas vilket ger större säkerhet. Systemet är enkelt att hantera från Vario-terminalen: Innerdäcktrycket för fram- och bakaxlarna kan enkelt justeras separat för åkerarbete och vägkörning. Inställningarna sparas i Vario-terminalen. På detta sätt tillåter reglersystemet för däcktryck att justeringar görs under körning.

Intelligent integrering på framaxeln

Ledningarna för VarioGrip-reglersystemet för däcktryck löper genom en svivelkoppling. Ventilen på däcket öppnas pneumatiskt via styrledningen (grön). Lufttrycket i däcket kan snabbt ökas eller minskas via luftledningen (blå).

Påfyllningsledning – inlopp på hjullagerhus

Styrledning – inlopp på hjullagerhus

Påfyllningsledning till ventil

Styrledning till ventil

Svivel koppling på framaxeln

Reglersystemet för däcktryck i ett neutralt test

Beviset

En neutral studie vid University of Applied Sciences, Agrarwirtschaft Soest bevisar på imponerande sätt att det integrerade VarioGrip-reglersystemet för däcktryck ökar effektiviteten. Studien utfördes i augusti 2014 med en Fendt 828 Vario-traktor utrustad med det inbyggda VarioGrip-reglersystemet för däcktryck. Både effekterna under tungt dragabete på åkern och under transport fastställdes. Resultatet av studien visar tydliga ekonomiska fördelar som betalar sig.

Som underlag för beräkningen av slirning fastställdes däckets omkrets på fast mark med olika lufttryck.

En pulsräknare monterades på hjulaxeln för att säkerställa en så exakt dokumentation av däckrotationen som möjligt. Värdet användes för att beräkna den teoretiska hastigheten.

Bränsleförbrukningen mättes under testet av VarioGrip genom att en extern volymräknare installerades i tillförsel- och returledningarna för diesel.

Reglersystem för däcktryck – eftersom det betalar sig!

Beroende på driften kan det vara nödvändigt att ofta anpassa innerdäcktrycket. Det inbyggda VarioGrip-reglersystemet för däcktryck, som anpassar innerdäcktrycket under körning, sparar därför mycket tid. Tack vara VarioGrip reduceras tiden det tar att anpassa innerdäcktrycket under körning och när du lämnar åkern till ett minimum och arbetet utförs snabbare.
Reglersystem för däcktryck under odlingsarbete
Reglering av däcktryck under spridningsarbete, till exempel flytgödselspridning

Bildkällor: AGCO/Fendt, Prof. Dr. Volk, Fachhochschule Soest

Nästa steg till din Fendt 800 Vario