360-icon download left-arrow left-doublearrow nav-dot pdf-icon rss-icon search-icon spot-icon subnavi-icon close-icon info-icon

Fendt Rogator: Synonymt med bekvämt växtskydd.

Hög-presterande pump

Cirkulationspump, med självsugande enhet (tillval) och pumpkapacitet på 785 l/min, som drivs av traktorns lastavkännande hydraulik eller systemets egen hydrauliska givare, försörjer alla vätskespridande delar i systemet. Cirkulationspumpens konstanta flödeshastighet förebygger ojämnt tryck i ledningarna och sörjer för exakt spridning. Membranpumparna har inga extra slangar eller avlastningsventiler som är svåra att rengöra. Vätskemängden styrs snabbt och effektivt via pumphastigheten. Pumpen innehåller endast nödvändig mängd vätska för arbetet i fråga samt angiven mängd för blandaren. På så sätt svarar Rogator 300 exakt på skiftande vätskemängder och hastigheter.

Tillförlitlighet utan krav

Vår underhållsvänliga pump erbjuder hög pålitlighet och låga driftkostnader. Inloppsrören (3 ") fylls snabbt och smidigt. Den enkla och logiskt utformade OptiFlowstyrenheten med enkelt avläsbar monitor styr samtliga ventilfunktioner. Detta underlättar för föraren som smidigt kan fylla på bomsprutan även med handskar på. Tack vare en elektronisk nivåindikator kan automatisk påfyllning övervakas vid tankstationen eller från hytten.

OptiFlow styrenhet för praktisk styrning av alla funktioner under påfyllning.

Elektriska styrventiler ger ytterligare komfort och säkerhet, som till exempel överfyllnadsskydd.

Bekvämt, intuitivt och säkert handhavande, även vid användning av skyddskläder.

Säker och enkel påfyllning för mycket korta driftstopp.

Induktionstratten med 60 l volym klarar ett genomflöde på 200 l/min. Till och med stora mängder kristallina produkter löses snabbt och enkelt upp med en hastighet på 33 kg/min. Operatören kan i en bekväm arbetshöjd fylla på induktionstratten samt fälla den ut och in med hjälp av gastryckfjädrar. Alla produkter sköljs ut ordentligt med hjälp av rengöringsdysor.

Optiflow styrenhet

Alla ventilfunktioner, såsom påfyllning och omrörning, kan ombesörjas via OptiFlow styrenheten på induktionstratten, alternativt från hytten. Det automatiska påfyllningssystemet stoppar vid exakt det literantal som operatören anger, även om det finns två mängdangivelser, för exempelvis vatten respektive bekämpningsmedel. Systemet säkerställer att vätskan i tanken alltid är homogen och förebygger effektivt överfyllning.

Perfekt koncentrerad från start

Den permanenta cirkulationen via sprutledningen (1”) matar lösningen direkt till dysorna så snart cirkulationspumpen aktiveras, även om dysorna är stängda. Därigenom tillförs vätska i rätt mängd och koncentration från första metern. Rengör dysorna genom att under en kort stund koppla insugsänden av pumpen till tanken med rent vatten och därefter aktivera dysorna. På så sätt förebyggs effektivt uppkomsten av avlagringar i ledningar och dysor. Enkel, snabb och pålitlig manövrering från förarsätet erbjuder utmärkt operatörskomfort.

God komfort för operatören

De stora, lättöppnade panelerna hos Rogator 300 består av samma HDPE-material som vätsketankarna. De mycket släta, glasliknande ytorna i tanken motverkar effektivt fastklibbning och underlättar rengöring. De smart utformade och tätade förvaringsfacken kan användas för personlig skyddsutrustning och doseringsredskap. Eftersom dessa inte kommer i kontakt med bekämpningsmedel eller vätska behöver de inte rengöras. Effekten för den hydrauliska omröraren går att ställa in via terminalen. Omröraren stängs automatiskt av när tankens innehåll understiger 200 l och därigenom förebyggs turbulens i tanken. Varenda droppe av dina produkter kommer till användning.

Effektiv induktionstratt för snabb dosering och korta driftstopp.

Tätade förvaringsfack för personlig skyddsutrustning, som alltid håller din utrustning ren och torr.