2017-11-10Pressmeddelande

Roland Schmidt utses till vice ordförande för Fendt Marketing

Roland Schmidt utsågs den 1 november 2017 till vice ordförande för Fendt Marketing i regionen Europa och Mellanöstern (EME). Schmidt kommer att rapportera vidare till Peter-Josef Paffen, vice VD och ordförande i styrelsen för AGCO/Fendt, och arbeta med sitt team i Marktoberdorf även fortsättningsvis.

Roland Schmidt utses till vice ordförande för Fendt Marketing

Roland Schmidt utsågs den 1 november 2017 till vice ordförande för Fendt Marketing i regionen Europa och Mellanöstern (EME). Schmidt kommer att rapportera vidare till Peter-Josef Paffen, vice VD och ordförande i styrelsen för AGCO/Fendt, och arbeta med sitt team i Marktoberdorf även fortsättningsvis.

Utnämningen till vice ordförande för Fendt Marketing innebär en löpande vidareutveckling. Roland Schmidt kommer att spela en viktig roll i att förverkliga Fendts strategi 2020. Målet är att nå en marknadsandel på 10 % i EME-regionen fram till år 2020. Dessutom ingår det i planerna att internationalisera märket Fendt och påskynda ökningen av försäljningen av Fendt-maskiner i Nordamerika samt Australien, Asien och östra Europa.


Med Fendts strategi 2020 ska den total försäljningen av traktorer öka till 20 000 fram till år 2020. Schmidt ansvarar även för integreringen av Fendts nyligen införda och utökade sortiment för foderskördsteknik, och därmed för hela Fendts Full Line-utbud. Dessutom ska han i framtiden vidareutveckla Fendts marknadsorganisation till den moderna och kraftfulla digitala Fendt Marketing Organisation.


Till de omfattande uppgifterna för Fendts marknadsorganisation hör områdena marknadsadministration, marknadskommunikation B2B och B2C, eventmarknadsföring, marknadstjänster (uppdragsutförande), säljfrämjande insatser och produktmarknadsföring.

”Roland Schmidt inledde sin karriär på Fendt som DLG-trainee 1990. Han skaffade sig redan då ledande positioner inom produktmarknadsföring och det säljfrämjande arbetet”, minns Peter-Josef Paffen, styrelseordförande för AGCO/Fendt. Sedan åtta år tillbaka leder han företagsavdelningen Fendt Marketing som marknadschef. Omkring 100 medarbetare ingår idag i Fendt Marketing, och arbetar under den 45-åriga lantbrukarsonen från norra Bayern. ”Roland Schmidts karriär är ett bra exempel på hur man kan nå uppsatta positioner hos Fendt genom engagemang, nyskapande ideer och ledarskapskvaliteter. Vi strävar alltid efter att hjälpa våra medarbetare att bli bättre och utveckla naturliga arbetsledare,” säger Peter-Josef Paffen.

Roland Schmidt har en masterexamen från högskolan Weihenstephan-Triesdorf.

Downloads

Ladda ner dokument

Ladda ner bilder